Skip to content

Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn Lɛ

Sɔ́ gbè ɖokpo Fɔngbe

Nǔbiba Ðò JW.ORG Jí

 

Wlǎn nǔ e ba wɛ a ɖè é d'emɛ alǒ sɔ́ ee ɖò fí lɛ é ɖokpo, bo zín Ba.