Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Mise fluwa’n

Ndɛ tre

1 2 3 4 5 6 7

Fluwa’n i nun ndɛ mun

 • 1

  • Be dili Samari nin Zida be jɔlɛ (1-16)

   • Sa tɛ’n nin ɲin kekle yolɛ’n ti yɛ sa o be su-ɔ (5)

 • 2

  • Be nga be kle sran yalɛ’n be yako! (1-11)

  • Izraɛlifuɛ’m be ti w’a yia yɛ be bo w’a yo kun (12, 13)

   • Sran’m bé íjɔ woo (12)

 • 3

  • Be yiyili kpɛnngbɛn mun nin Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’m be bo (1-12)

   • Zoova i wawɛ’n mannin Mise i tinmin (8)

   • Be man Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ’m be sika yɛ be kle like-ɔ (11)

   • Bé búbú Zerizalɛmun sekeseke (12)

 • 4

  • Zoova i oka’n ti fleiin kpa (1-5)

   • Bé fá tokofi’m bé bó tokpo (3)

   • ‘É nánti Zoova i dunman nun’ (5)

  • Siɔn sín i osu laa’n nun yɛ ɔ́ ɲán fanngan (6-13)

 • 5

  • Siefuɛ dan kun síe mɛn wunmuan’n (1-6)

   • Siefuɛ’n fín Bɛtleɛmun (2)

  • Sran nga bé ká lɛ’n bé káci kɛ bɔlɛ ufue sa nin asɔmɔli sa (7-9)

  • Bé yó nvle’n i sanwun (10-15)

 • 6

  • Ɲanmiɛn di Izraɛli i jɔlɛ (1-5)

  • ?Ngue yɛ Zoova kunndɛ kɛ a yo-ɔ? (6-8)

   • Sa nuan su sɛsɛ yolɛ’n, seiin nantilɛ’n, wun ase kanlɛ’n (8)

  • Sa tɛ nga Izraɛli yoli’n nin fɔ nga be tuli i’n (9-16)

 • 7

  • Izraɛlifuɛ’m be ayeliɛ tɛtɛ mun (1-6)

   • Sran’n i bɔbɔ i awlo’n nunfuɛ’m be kpɔ i (6)

  • “Ń trán ń mínndɛ” (7)

  • Ɲanmiɛn jrɛ́n i nvle’n nunfuɛ’m be sin (8-13)

  • Mise srɛli Ɲanmiɛn yɛ ɔ mɛnmɛnnin i (14-20)

   • Zoova tɛli su (15-17)

   • ‘?Wan yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn kɛ Zoova sa-ɔ?’ (18)