Ekesodo 9:1-35

  • Petso 5: diruiwa di a swa (1-7)

  • Petso 6: mathopa mo bathong le mo diphologolong (8-12)

  • Petso 7: sefako (13-35)

    • Faro o bona maatla a Modimo (16)

    • Leina la ga Jehofa le tla bolelwa (16)

9  Ka jalo, Jehofa o ne a raya Moshe a re: “Ya kwa go Faro mme o mo reye o re, ‘Jehofa, Modimo wa Bahebera o buile jaana: “Lesa batho ba me ba tsamaye gore ba ye go ntirela.+  Fa o gana go ba lesa ba tsamaya mme o nna o ba tshwere,  seatla sa ga Jehofa+ se tla tla mo diruiweng tsa gago kwa nageng. Petso e kgolo+ e tla itaya dipitse, ditonki, dikamela, motlhape le letsomane.  Mme Jehofa o tla dira gore go nne le pharologanyo fa gare ga diruiwa tsa Iseraele le diruiwa tsa Egepeto, mme ga go na seruiwa sepe sa Baiseraele se se tla swang.”’”+  Mo godimo ga moo, Jehofa o ne a baya nako e e tlhomameng, a re: “Kamoso nna Jehofa ke tla dira seno mo lefatsheng leno.”  Jehofa o ne a dira seo mo letsatsing le le latelang, mme diruiwa tsa mefuta yotlhe tsa Egepeto tsa simolola go swa,+ mme ga go na seruiwa sepe sa Baiseraele se se neng sa swa.  Fa Faro a botsa ka gone, o ne a bolelelwa gore ga go na seruiwa sepe sa Baiseraele se se suleng. Le fa go ntse jalo, pelo ya ga Faro e ne ya tswelela e kgwaraletse, mme a se ka a lesa batho gore ba tsamaye.+  Go tswa foo, Jehofa o ne a raya Moshe le Arone a re: “Tlatsang molora wa leiso* mo diatleng tsa lona, mme Moshe a o gasetse mo phefong fa pele ga ga Faro.  Mme o tla fetoga lorole mo lefatsheng lotlhe la Egepeto o bo o fetoga mathopa* a a nang le boladu mo bathong le mo diphologolong mo lefatsheng lotlhe la Egepeto.” 10  Ka jalo, ba ne ba tsaya molora wa leiso* mme ba ema fa pele ga ga Faro, Moshe o ne a o gasetsa mo phefong mme wa fetoga mathopa a a nang le boladu a a neng a tswa batho le diphologolo. 11  Baperesiti ba ba dirang maselamose ba ne ba sa kgone go ema fa pele ga ga Moshe ka ntlha ya mathopa, ka gonne a ne a dule baperesiti ba ba dirang maselamose le Baegepeto botlhe.+ 12  Mme Jehofa o ne a letla pelo ya ga Faro gore e thatafale, mme a se ka a ba reetsa, fela jaaka Jehofa a ne a boleletse Moshe.+ 13  Foo Jehofa o ne a raya Moshe a re: “O tsoge phakela thata mme o ye go ema fa pele ga ga Faro, o mo reye o re, ‘Jehofa, Modimo wa Bahebera o buile jaana: “Lesa batho ba me ba tsamaye gore ba ye go ntirela. 14  Gone jaanong ke tlisa dipetso tsa me tsotlhe gore ke iteye pelo ya gago, batlhanka ba gago le batho ba gago, gore o tle o itse gore ga go na ope yo o tshwanang le nna mo lefatsheng lotlhe.+ 15  Nkabo ke setse ke ntshitse seatla sa me gore ke iteye wena le batho ba gago ka petso e kgolo mme o ka bo o nyeleditswe* mo lefatsheng. 16  Mme ke go tlogetse gore o tswelele o tshela ka lebaka leno: gore ke go bontshe maatla a me le gore leina la me le bolelwe mo lefatsheng lotlhe.+ 17  A o sa ntse o ikgogomosetsa batho ba me ka go sa ba lese ba tsamaya? 18  Kamoso mo e ka nnang ka nako eno, ke tla nesa sefako se segolo thata, se se iseng se ke se nne teng mo Egepeto go tloga ka letsatsi le e neng ya thaiwa ka lone go fitlha jaanong. 19  Ka jalo, laela gore diruiwa tsotlhe tsa gago le dilo tsotlhe tsa gago tse di kwa nageng di tlisiwe mo mafelong a a sireletsegileng. Motho mongwe le mongwe le phologolo nngwe le nngwe e e tla fitlhelwang kwa nageng e bile e sa tsenngwa mo ntlong, di tla bolawa ke sefako.”’” 20  Mongwe le mongwe mo batlhankeng ba ga Faro yo o neng a boifa lefoko la ga Jehofa, o ne a itlhaganela a tlisa batlhanka ba gagwe le diruiwa tsa gagwe mo matlong, 21  mme ope fela yo o neng a se ka a reetsa lefoko la ga Jehofa, o ne a tlogela batlhanka ba gagwe le diruiwa tsa gagwe kwa nageng. 22  Jaanong Jehofa o ne a raya Moshe a re: “Otlololela seatla sa gago kwa magodimong gore sefako se tle mo lefatsheng lotlhe la Egepeto,+ mo bathong le mo diphologolong le mo dimeleng tsotlhe tsa naga mo lefatsheng la Egepeto.”+ 23  Ka jalo, Moshe o ne a otlololela thobane ya gagwe kwa magodimong mme Jehofa a tlisa ditumo tsa maru le sefako e bile molelo* o ne wa fologela mo lefatsheng, mme Jehofa a nna a nesa sefako mo lefatsheng la Egepeto. 24  Go ne go na le sefako mme molelo o ne o benya fa gare ga sefako seo. Se ne se le segolo thata; go ne go ise go ke go nne le sefako se se tshwanang le sone mo lefatsheng fa e sa le Egepeto e nna setšhaba.+ 25  Sefako seo se ne sa itaya sengwe le sengwe kwa nageng mo lefatsheng lotlhe la Egepeto, go simolola ka batho go fitlha ka diphologolo e bile se ne sa itaya dimela tsotlhe mme sa tšhwetlakanya ditlhare tsotlhe tsa naga.+ 26  Ke kwa nageng ya Goshene fela, kwa Baiseraele ba neng ba nna gone, kwa go neng go se na sefako.+ 27  Ka jalo, Faro o ne a laela gore Moshe le Arone ba bidiwe mme a ba raya a re: “Mo nakong eno ke leofile. Jehofa o siame mme nna le batho ba me re phoso. 28  Rapelang Jehofa gore ditumo tseno tsa maru le sefako tse a re tliseditseng tsone di kgaotse. Foo ke tla lo lesa gore lo tsamaye, mme lo ka se tlhole lo tswelela lo nna fano.” 29  Ka jalo, Moshe o ne a mo raya a re: “Fela fa ke tswa mo motseng, ke tla otlololela diatla tsa me fa pele ga ga Jehofa. Ditumo tsa maru di tla ema le sefako se tla kgaotsa, gore o tle o itse gore lefatshe ke la ga Jehofa.+ 30  Mme ke a itse gore tota le ka nako eo, wena le batlhanka ba gago ga lo kitla lo boifa Jehofa Modimo.” 31  Jaanong semela sa leloba* le barele* di ne di senyegile ka gonne barele e ne e setse e siametse go robiwa le semela sa leloba se ne se ntshitse malômô.* 32  Le fa go ntse jalo, korong le korong e e tlhabang di ne di sa senyega ka gonne e ne e le dijalo tsa morago.* 33  Moshe o ne a tswa mo motseng mo go Faro mme a otlololela diatla tsa gagwe fa pele ga ga Jehofa, mme ditumo tsa maru le sefako di ne tsa ema le pula ya kgaotsa mo lefatsheng.+ 34  E rile Faro a bona gore pula, sefako le ditumo tsa maru di kgaoditse, o ne a leofa gape a bo a thatafatsa pelo ya gagwe,+ ene mmogo le batlhanka ba gagwe. 35  Pelo ya ga Faro e ne ya tswelela e thatafetse, mme a se ka a lesa Baiseraele gore ba tsamaye, fela jaaka Jehofa a ne a buile ka Moshe.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seheb., “mosidi wa bobesetso.”
Kgotsa “dikaku; ditlhagala.”
Seheb., “mosidi wa bobesetso.”
Kgotsa “fedisitswe.”
Gongwe go tlhalosiwa magadima a a maatla.
Semela se se neng se jalwa bogologolo. Tlhale ya sone e ne e dirisiwa go dira letsela le le boleta.
Semela se se tshwanang le korong.
Kgotsa “dithunya.”
Kgotsa “di ne di saletse kwa morago ka paka.”