Ekesodo 12:1-51

  • Go tlhomiwa Tlolaganyo (1-28)

    • Madi a gasiwe mo foreiming ya kgoro (7)

  • Petso 10: maitibolo a a bolawa (29-32)

  • Ba simolola go tswa mo Egepeto (33-42)

    • Dingwaga tse 430 di a wela (40, 41)

  • Ditaelo tsa ba ba tshwanetseng go ja Tlolaganyo (43-51)

12  Jaanong Jehofa o ne a raya Moshe le Arone mo lefatsheng la Egepeto a re:  “Kgwedi eno e tla nna tshimologo ya dikgwedi mo go lona. E tla nna ya ntlha ya dikgwedi tsa ngwaga mo go lona.+  Bolelelang phuthego yotlhe ya Iseraele lo re, ‘Mo letsatsing la bolesome la kgwedi eno, mongwe le mongwe wa bone o tshwanetse go tseela lelapa la ga rraagwe nku,+ lelapa lengwe le lengwe le nne le nku e le nngwe.  Mme fa ba lelapa ba le bannye thata ka palo go ka fetsa nku, bone le moagelani wa bone* yo o gaufi ba tshwanetse go e kgaoganyetsa botlhe mo ntlong ya bone go ya ka palo ya batho. Nku eno e tshwanetse go kgaoganngwa go ya ka palo ya batho ba ba tla e jang.  Nku ya lona e tshwanetse ya bo e itekanetse sentle,+ e na le ngwaga o le mongwe e bile e le e tonanyana. Lo ka nna lwa e tlhopha mo diphelefung tse dipotlana kgotsa mo dipoding.  Lo tshwanetse go e tlhokomela go fitlha mo letsatsing la bo14 la kgwedi eno,+ mme phuthego yotlhe ya Iseraele e e tlhabe ka lotlatlana.*+  Ba tshwanetse go tsaya madi mangwe a yone ba a gase mo matlhakoreng a mabedi a kgoro le mo karolong e e fa godimo ya foreimi* ya kgoro mo matlong a ba e jelang mo go one.+  “‘Ba tshwanetse go ja nama eo mo bosigong joo.+ Ba e je e besitswe mo molelong mme ba e je le senkgwe se se se nang sebediso mmogo+ le merogo e e galakang.+  Lo se ka lwa ja karolo epe ya yone e le tala kgotsa e bedisitswe, e apeilwe ka metsi, mme lo e bese le tlhogo ya yone, mmogo le maoto a yone le mateng a yone mo molelong. 10  Ga lo a tshwanela go baya karolo epe ya yone go fitlha mo mosong, mme karolo epe ya yone e e salang go fitlha mo mosong, lo e fise ka molelo.+ 11  Mme lo tshwanetse go e ja, lo bofile mabanta a lona,* lo rwele ditlhako* e bile lo tshotse thobane ya lona ka seatla; mme lo tshwanetse go e ja ka bonako. Ke Tlolaganyo ya ga Jehofa. 12  Gonne ke tla ralala lefatshe la Egepeto mo bosigong jono ke bo ke bolaya leitibolo lengwe le lengwe mo lefatsheng la Egepeto, go simolola ka motho go fitlha ka phologolo;+ mme ke tla atlhola medimo yotlhe ya Egepeto.+ Ke nna Jehofa. 13  Madi ao e tla nna sesupo sa lona mo matlong a lo leng mo go one; ke tla bona madi ao ke bo ke tlola matlo a lona, mme petso eo ga e kitla e tla mo go lona e bo e lo nyeletsa fa ke itaya lefatshe la Egepeto.+ 14  “‘Letsatsi leno e tla nna segopotso mo go lona e bile lo tshwanetse go lo keteka e le moletlo wa ga Jehofa mo dikokomaneng tsotlhe tsa lona. Lo le keteke e le molao o o nnelang ruri. 15  Lo je senkgwe se se se nang sebediso malatsi a le supa.+ Mo letsatsing la ntlha lo tlose tlhama e e nang le sebediso mo matlong a lona ka gonne ope fela yo o jang sengwe se se nang le sebediso, go simolola mo letsatsing la ntlha go fitlha ka la bosupa, motho yoo o tshwanetse go bolawa.* 16  Mo letsatsing la ntlha lo tshware kopano e e boitshepo, le mo letsatsing la bosupa lo tshware kopano e nngwe e e boitshepo. Go se ka ga dirwa tiro epe mo malatsing ano.+ Se motho mongwe le mongwe a tlhokang go se ja, ke sone fela se lo ka nnang lwa se dira. 17  “‘Lo tshwanetse go keteka Moletlo wa Senkgwe Se se Se Nang Sebediso,+ ka gonne mo go lone letsatsi leno, ke tla ntsha boidiidi* jwa lona mo lefatsheng la Egepeto. E bile lo tshwanetse go boloka letsatsi leno e le molao o o nnelang ruri mo dikokomaneng tsa lona. 18  Mo kgweding ya ntlha, ka letsatsi la bo14 la kgwedi eo go le maitseboa, lo je senkgwe se se se nang sebediso go fitlha mo maitseboeng a letsatsi la bo21 la kgwedi eo.+ 19  Go se ka ga fitlhelwa tlhama e e nang le sebediso mo matlong a lona malatsi a le supa ka gonne fa mongwe a ka ja sengwe se se nang le sebediso, e ka ne e le motswakwa kgotsa motho wa mo lefelong la lona,+ motho yoo o tshwanetse go bolawa.*+ 20  Lo se ka lwa ja sepe se se nang le sebediso. Lo je senkgwe se se se nang sebediso mo matlong otlhe a lona.’” 21  Moshe o ne a potlaka a bitsa bagolwane botlhe ba Iseraele+ mme a ba raya a re: “Tsamayang lo ye go tlhophela malapa a lona diphologolo tse dinnye,* mme lo di tlhabe gore e nne setlhabelo sa Tlolaganyo. 22  Go tswa foo, lo tshwanetse go ina ngata ya setlhatshana sa mosiama mo mading a a mo sekotleleng lo bo lo kgatšha karolo e e fa godimo ya kgoro le mo matlhakoreng a mabedi a yone ka madi ao; mme ope wa lona a se ka a tswela kwa ntle ga ntlo ya gagwe go fitlha mo mosong. 23  Mme e tla re fa Jehofa a feta gore a tlisetse Baegepeto petso a bo a bona madi mo karolong e e fa godimo ya kgoro le mo matlhakoreng a yone a mabedi, ruri Jehofa o tla tlola kgoro eo, mme ga a kitla a letla gore petso eo ya loso* e tsene mo matlong a lona.+ 24  “Lo tshwanetse go keteka moletlo ono e le molao o o nnelang ruri mo go lona le mo go bomorwaalona.+ 25  Mme fa lo tla mo lefatsheng le Jehofa a tla le lo nayang fela jaaka a buile, lo tshwanetse go keteka moletlo ono.+ 26  Mme fa bomorwaalona ba lo botsa ba re, ‘Moletlo ono o kaya eng mo go lona?’+ 27  lo ba reye lo re, ‘Ke setlhabelo sa Tlolaganyo se se ntshediwang Jehofa, yo o neng a tlola matlo a Baiseraele kwa Egepeto fa a ne a tlisetsa Baegepeto petso, mme o ne a tlogela matlo a rona.’” Foo batho ba ne ba ikoba ba bo ba obama. 28  Ka jalo, Baiseraele ba ne ba tsamaya mme ba dira fela jaaka Jehofa a ne a laetse Moshe le Arone.+ Ba ne ba dira fela jalo. 29  Go tswa foo, bosigogare Jehofa o ne a bolaya leitibolo lengwe le lengwe mo lefatsheng la Egepeto,+ go simolola ka leitibolo la ga Faro yo o neng a ntse mo setulong sa gagwe sa bogosi go fitlha ka leitibolo la legolegwa le le neng le le mo kgolegelong* le leitibolo lengwe le lengwe la diphologolo.+ 30  Faro o ne a tsoga mo bosigong joo, ene le batlhanka botlhe ba gagwe le Baegepeto ba bangwe botlhe, mme go ne go na le selelo se segolo mo Baegepetong ka gonne go ne go se ntlo epe e go se nang moswi mo go yone.+ 31  Ka yone nako eo, o ne a bitsa Moshe le Arone+ mo bosigong joo a bo a ba raya a re: “Emang lo tswe mo gare ga batho ba me, lona le Baiseraele ba bangwe. Tsamayang lo ye go direla Jehofa fela jaaka lo buile.+ 32  Tsayang le matsomane a lona le metlhape ya lona mme lo tsamaye fela jaaka lo buile.+ Mme gape lo tshwanetse go ntshegofatsa.” 33  Baegepeto ba ne ba simolola go emelela batho gore ba tswe ka bonako+ mo lefatsheng la bone mme ba ba raya ba re: “Fa lo sa tsamaye, re tlile go swa rotlhe!”+ 34  Ka jalo, Baiseraele ba ne ba tsaya tlhama ya bone ya bupi e e se nang sebediso e le mo dikotleleng tse ba dubelang mo go tsone, di phuthetswe ka diaparo tsa bone ba di baya mo magetleng. 35  Baiseraele ba ne ba dira jaaka Moshe a ba boleletse, ba kopa Baegepeto dilwana tsa selefera le tsa gauta mmogo le diaparo.+ 36  Jehofa o ne a dira gore Baegepeto ba bontshe batho bano bopelonomi, mo ba ileng ba ba naya se ba neng ba se kopa, mme ba ne ba gapela Baegepeto dithoto tsa bone.+ 37  Go tswa foo, Baiseraele ba ne ba tswa mo Ramesese+ ba ya kwa Sukothe,+ banna ba ka nna 600 000 ba ba tsamayang ka dinao, kwantle ga bana.+ 38  Mme setlhopha se segolo sa batho ba ba farologaneng*+ le sone se ne sa tsamaya le bone, mmogo le matsomane le metlhape, e le diruiwa tse dintsi thata. 39  Ba ne ba simolola go besa tlhama e ba neng ba tlile le yone go tswa kwa Egepeto ba bo ba dira senkgwe se se kgolokwe se se se nang sebediso. Tlhama eo e ne e se na sebediso ka gonne ba ne ba lelekilwe kwa Egepeto ka tshoganyetso mo ba neng ba se ka ba kgona go itirela mefago.+ 40  Ka nako ya fa Baiseraele ba ne ba tswa kwa Egepeto,+ ba ne ba feditse dingwaga di le 430+ e le batswakwa. 41  Kwa bokhutlong jwa dingwaga di le 430, mo go lone letsatsi leno, boidiidi* jotlhe jwa ga Jehofa bo ne jwa tswa mo lefatsheng la Egepeto. 42  Ke bosigo jo ba tla bo ketekang e le go gopola nako ya fa Jehofa a ba ntsha mo lefatsheng la Egepeto. Bosigo jono ke jo batho botlhe ba Iseraele ba tshwanetseng go bo ketekela Jehofa mo dikokomaneng tsotlhe tsa bone.+ 43  Go tswa foo, Jehofa o ne a raya Moshe le Arone a re: “Ono ke molao wa Tlolaganyo: Ga go na motswakwa ope yo o tshwanetseng go e ja.+ 44  Mme fa mongwe a na le motlhanka yo o rekilweng ka madi, lo tshwanetse go mo rupisa.+ Morago ga moo, ke gone a ka nnang a e ja. 45  Motho yo o agileng le lona le modiri yo o thapilweng ba se ka ba e ja. 46  E tshwanetse go jelwa mo ntlong e le nngwe. Ga lo a tshwanela go ntshetsa nama epe kwa ntle ga ntlo e bile ga lo a tshwanela go roba lerapo lepe la yone.+ 47  Phuthego yotlhe ya Iseraele e tshwanetse go e keteka. 48  Fa motswakwa a nna le lona mme a batla go ketekela Jehofa Tlolaganyo, monna mongwe le mongwe mo ntlong ya gagwe o tshwanetse go rupisiwa. Morago ga moo, a ka nna a atamela gore a e keteke, mme o tla nna jaaka motho wa mo lefelong la lona. Mme gone monna ope yo o sa rupang a se ka a e ja.+ 49  Motho wa mo lefelong la lona le motswakwa yo o mo gare ga lona, ba tla kaelwa ke molao o le mongwe fela.”+ 50  Ka jalo, Baiseraele botlhe ba ne ba dira fela jaaka Jehofa a ne a laetse Moshe le Arone. Ba ne ba dira fela jalo. 51  Mo go lone letsatsi leno, Jehofa o ne a ntsha Baiseraele mmogo le boidiidi* jwa bone mo lefatsheng la Egepeto.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seheb., “ene le moagelani wa gagwe.”
Seheb., “fa gare ga maitseboa a mabedi.”
Kgotsa “mo mephakwaneng.”
Seheb., “dinôka tsa lona di gatlhilwe.”
Seheb., “bompaatšhane.”
Seheb., “kgaolwa mo Iseraele.”
Seheb., “masomosomo.”
Seheb., “kgaolwa mo phuthegong ya Iseraele.”
Go tewa dikwanyana kgotsa dipotsane.
Seheb., “tshenyo.”
Seheb., “mo ntlong e e nang le khuti ya go bolokela metsi.”
Go tewa setlhopha sa batho ba ba farologaneng ba e seng Baiseraele, go akaretsa le Baegepeto.
Seheb., “masomosomo.”
Seheb., “masomosomo.”