Ekesodo 25:1-40

  • Meneelo ya motlaagana (1-9)

  • Letlole (10-22)

  • Tafole (23-30)

  • Setlhomo sa dipone (31-40)

25  Go tswa foo, Jehofa o ne a raya Moshe a re:  “Bolelela batho ba Iseraele gore ba nketshetse* moneelo; lo tseye moneelo wa me mo mothong mongwe le mongwe yo pelo ya gagwe e mo tlhotlheletsang.+  Ono ke moneelo o lo tla o amogelang mo go bone: gauta,+ selefera,+ kopore,+  tlhale e e botala jwa loapi, wulu e phepole,* tlhale e khibidu*, letsela le le boleta, boboa jwa dipodi,  matlalo a diphelefu a a fetoletsweng mo mmaleng o mohibidu, matlalo a a borethe,* logong lwa mokala,+  leokwane la dipone,+ balema e e dirang leokwane la go tlotsa+ le e e dirang maswalo a a nkgang monate+  le maje a onikise le maje a mangwe a a tla kgomarediwang mo khibeng+ le mo kgetsaneng ya sehuba.+  Ba ntirele lefelo le le boitshepo, mme ke tla nna* mo gare ga bone.+  O tshwanetse go dira motlaagana le dilwana tsotlhe tsa one o latela polane e ke go e bontshang.+ 10  “Ba dire letlole* ka logong lwa mokala, boleele jwa lone e nne mo e ka nnang disentimetara di le 111* mme bophara jwa lone e nne mo e ka nnang disentimetara di le 67* mme bogodimo jwa lone e nne mo e ka nnang disentimetara di le 67.+ 11  Go tswa foo, o le manege gauta e e sa tswakanngwang.+ O le manege ka fa teng le ka fa ntle, mme o le direle mokgabisa wa gauta go le dikologa.+ 12  Mme o le direle maseka a gauta a le manê o bo o a kgomaretsa fa godimo ga maoto a lone a manê, maseka a mabedi ka fa letlhakoreng le lengwe le maseka a mangwe a mabedi ka fa letlhakoreng le lengwe. 13  Mme o dire dikota ka logong lwa mokala o bo o di manega gauta.+ 14  O tsenye dikota tseno mo masekeng ano a a mo matlhakoreng a Letlole gore go tsholediwe Letlole ka tsone. 15  Dikota tseno di nne mo masekeng a Letlole; di se ka tsa ntshiwa mo go lone.+ 16  O beye dikwalelo tsa leje* tse ke tla go di nayang mo Letloleng.+ 17  “O dire sekhurumelo ka gauta e e sa tswakanngwang, boleele jwa sone e nne mo e ka nnang disentimetara di le 111 mme bophara jwa sone e nne mo e ka nnang disentimetara di le 67.+ 18  O dire ditšheruba di le pedi ka gauta; o di dire ka gauta e e papetlilweng mo dintlheng tsoopedi tsa sekhurumelo.+ 19  O dire ditšheruba mo dintlheng tse pedi tsa sekhurumelo, tšheruba e nngwe mo ntlheng eno mme e nngwe mo ntlheng ele. 20  Ditšheruba tseno di tsharololele diphuka tsa tsone tse pedi kwa godimo, di khurumetse sekhurumelo ka diphuka tsa tsone+ mme di lebagane. Difatlhego tsa ditšheruba di inamele mo sekhurumelong. 21  O beye sekhurumelo+ fa godimo ga Letlole, mme o tsenye dikwalelo tsa leje* tse ke tla go di nayang mo Letloleng. 22  Ke tla itlhagisa mo go wena koo ke bo ke bua le wena go tswa fa godimo ga sekhurumelo.+ Go tswa fa gare ga ditšheruba tse pedi tse di mo godimo ga letlole la kgolagano,* ke tla go itsise sotlhe se ke tla se go laelang gore o se bolelele Baiseraele. 23  “Gape o dire tafole+ ka logong lwa mokala, boleele jwa yone e nne disentimetara di le 89 mme bophara jwa yone e nne disentimetara di ka nna 45 mme bogodimo jwa yone e nne disentimetara di ka nna 67.+ 24  O e manege ka gauta e e sa tswakanngwang o bo o e direla mokgabisa wa gauta go e dikologa. 25  O e tsenye polanka e tshesane ya boatlhamo jwa bophara jwa seatla* mo matlhakoreng a yone le mokgabisa wa gauta go e dikologa. 26  O e direle maseka a le manê a gauta o bo o tsenya maseka ano mo dikhoneng tse nnê fa maoto a yone a manê a kgomareditsweng gone. 27  Maseka a nne gaufi le polanka eo e tshesane gore a tshegetse dikota tsa go tsholetsa tafole. 28  O dire dikota ka logong lwa mokala o bo o di manega gauta gore tafole e tsholediwe ka tsone. 29  “Gape o dire dijana tsa yone, dikopi tsa yone, le dinkgo tsa yone le dikotlele tse dinnye tse ba tla tshelang ditlhabelo tsa senô mo go tsone. O di dire ka gauta e e sa tswakanngwang.+ 30  Mme o beye senkgwe se se bewang fa pele ga me mo tafoleng ka metlha.+ 31  “O dire setlhomo sa dipone+ ka gauta e e sa tswakanngwang. Setlhomo seo sa dipone se dirwe ka gauta e e papetlilweng. Karolo ya sone e e kwa tlase, kutu ya sone, dikala tsa sone, dinkgwana tsa sone, dikarolo tse di kgolokwe tsa sone le malômô* a tsone, e nne selo se le sengwe.+ 32  Mme dikala di le thataro di dirwe mo matlhakoreng a setlhomo sa dipone, dikala di le tharo di dirwe ka fa letlhakoreng le lengwe mme dikala tse dingwe di le tharo di dirwe ka fa letlhakoreng le lengwe. 33  Kala nngwe le nngwe e nne le dinkgwana di le tharo tse di bopegileng jaaka malômô a setlhare sa thamane, dikarolo tse di kgolokwe le malômô, mme tsotlhe di bewe ka go refosana. Go nne jalo mo dikaleng tsotlhe tse thataro tse di tla dirwang mo kutung ya setlhomo sa dipone. 34  Mo kutung ya setlhomo sa dipone go nne le dinkgwana di le nnê tse di bopegileng jaaka malômô a setlhare sa thamane, dikarolo tse di kgolokwe le malômô a sone, mme tsotlhe di bewe ka go refosana. 35  Karolo e e kgolokwe e nne ka fa tlase ga dikala tse pedi tsa ntlha tse di mo kutung le karolo e e kgolokwe ka fa tlase ga dikala tse dingwe tse pedi tse di latelang le karolo e e kgolokwe ka fa tlase ga dikala tse dingwe gape tse pedi tse di latelang, go nne jalo mo dikaleng tseno tse thataro tse di tswang mo kutung. 36  Dikarolo tse di kgolokwe tseno le dikala tseno le setlhomo sotlhe sa dipone e nne selo se le sengwe se se dirilweng ka gauta e e sa tswakanngwang e e papetlilweng.+ 37  O se direle dipone di le supa, mme fa dipone tseo di tshubilwe, di tla bonesa lefelo le le fa pele ga tsone.+ 38  Ditimalobone* tsa sone le ditsholamolelo tsa sone e nne tsa gauta e e sa tswakanngwang.+ 39  Setlhomo seno le dilwana tseno di dirwe ka talenta* ya gauta e e sa tswakanngwang. 40  O tlhomamise gore o di dira go ya ka polane e o e bontshitsweng mo thabeng.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “nkentshetse.”
Kgotsa “wulu e e fetoletsweng mo bophepoleng jo bohibitswana.”
Kgotsa “letsela le le bohibidu jwa khokhase.”
Letlalo la manyebi, e leng phologolo e e nnang mo metsing.
Kgotsa “aga.”
Kgotsa “lebokose.”
Seheb., “dikubita di le pedi le halofo.” Bona Dintlha B14.
Seheb., “kubita le halofo.”
Seheb., “Tshupo.”
Seheb., “Tshupo.”
Seheb., “Tshupo.”
Mo e ka nnang 7,4 cm. Bona Dintlha B14.
Kgotsa “dithunya.”
Kgotsa “Ditang.”
Talenta e lekana le 34,2 kg. Bona Dintlha B14.