Ekesodo 26:1-37

  • Motlaagana (1-37)

    • Matsela a tente (1-14)

    • Diforeimi le metheo e e khuti (15-30)

    • Sesiro le setswalo (31-37)

26  “O dire motlaagana+ ka matsela a tente a le lesome a tlhale e e boleta e e otlhilweng, tlhale e e botala jwa loapi, wulu e phepole le tlhale e khibidu. O a kgabise ka go loga ditshwantsho+ tsa ditšheruba+ mo go one.  Letsela lengwe le lengwe la tente le tla nna boleele jwa dimetara di ka nna 12* le bophara jwa disentimetara di le 178.* Matsela ano otlhe a tente a tshwanetse go lekana.+  Matsela a le matlhano a tente a kopanngwe go nna selo se le sengwe mme matsela a mangwe a matlhano a tente a tla kopanngwa go nna selo se le sengwe.  O dire dilupu tsa tlhale e e botala jwa loapi mo letseleng la bofelo la a a kopantsweng, mme o dire se se tshwanang le mo letseleng la bofelo la matsela a mangwe a a kopantsweng, kwa matsela ano a tla kopanang gone.  O dire dilupu di le 50 mo letseleng le le lengwe la tente, o bo o dira dilupu di le 50 kwa bofelong jwa letsela le lengwe la tente gore dilupu tseno di lebagane fa di kopanang gone.  O dire dihuku di le 50 tsa gauta o bo o gokaganya matsela ano ka tsone, mme motlaagana e tla nna selo se le sengwe.+  “Gape o direle tente matsela ka boboa jwa dipodi+ gore a khurumetse motlaagana. O dire matsela a tente a le 11.+  Letsela lengwe le lengwe la tente le nne boleele jwa dimetara di ka nna 13 le bophara jwa disentimetara di le 178. Matsela ano otlhe a tente a le 11 a tshwanetse go lekana.  O kopanye matsela a le matlhano a tente mmogo o bo o kopanya matsela a mangwe a marataro a tente mmogo, mme o mene letsela la tente la borataro fa pele ga tente. 10  Mme o dire dilupu di le 50 kwa bofelong jwa letsela le le lengwe la tente, letsela la bofelo mo go a a kopantsweng, le dilupu di le 50 mo letseleng la bofelo la tente la matsela a mangwe a a kopantsweng kwa matsela ano a kopanang gone. 11  O dire dihuku di le 50 tsa kopore, o di tsenye mo dilupung o bo o gokaganya tente, mme e tla nna selo se le sengwe. 12  Karolo e e setseng ya matsela a tente e tlogelwe gore e lepelele. Halofo ya letsela la tente le le setseng e lepelele kwa morago ga motlaagana. 13  Karolo e telele e e setseng ya matsela a tente e lepelele mo letlhakoreng lengwe le lengwe la motlaagana ka disentimetara di ka nna 45 gore e khurumetse motlaagana. 14  “Gape o direle tente sekhurumetso ka matlalo a diphelefu a a fetoletsweng mo mmaleng o mohibidu mme mo godimo ga sone o dire sekhurumetso se sengwe ka matlalo a a borethe.*+ 15  “O direle motlaagana diforeimi+ tse di emeng di tlhamaletse o dirisa logong lwa mokala.+ 16  Foreimi nngwe le nngwe e nne boleele jwa dimetara di ka nna nnê le halofo le bophara jwa disentimetara di ka nna 67. 17  Foreimi nngwe le nngwe e nne le dipale* tse pedi tse di gokagantsweng. Ke kafa o tla dirang diforeimi tsotlhe tsa motlaagana ka gone. 18  O dire diforeimi di le 20 ka fa letlhakoreng le le ka fa borwa la motlaagana, di lebile kwa borwa. 19  “O dire metheo e e khuti+ ya selefera e le 40 ka fa tlase ga diforeimi di le 20: foreimi e le nngwe e direlwe metheo e mebedi e e khuti ka fa tlase ga dipale tsa yone tse pedi, foreimi nngwe le nngwe e e latelang le yone e direlwe metheo e mebedi e e khuti ka fa tlase ga dipale tsa yone tse pedi.+ 20  Mme ka fa letlhakoreng le lengwe la motlaagana, letlhakore le le ka fa bokone, o dire diforeimi di le 20 21  le metheo ya tsone e e khuti ya selefera e le 40, metheo e mebedi e e khuti e le ka fa tlase ga foreimi e le nngwe le metheo e mebedi e e khuti e le ka fa tlase ga foreimi nngwe le nngwe e e latelang. 22  Karolo e e kwa morago ya motlaagana, e e ka fa bophirima, o e direle diforeimi di le thataro.+ 23  O dire diforeimi di le pedi tse e tla nnang dikota tsa dikhona tse pedi tse di kwa morago tsa motlaagana. 24  Di tshwanetse go pataganngwa go tswa kwa tlase go ya kwa godimo, go fitlha kwa lesekeng la ntlha. Tsotlhe ka bobedi di tshwanetse go dirwa jalo mme e tla nna dikota tsa dikhona tse pedi. 25  Mme go nne le diforeimi di le robedi le metheo ya tsone e e khuti ya selefera e le 16, metheo e le mebedi e e khuti e le ka fa tlase ga foreimi e le nngwe le metheo e le mebedi e e khuti e le ka fa tlase ga foreimi nngwe le nngwe e e latelang. 26  “O dire mephakalego ka logong lwa mokala, e metlhano e nne ya diforeimi tse di ka fa letlhakoreng le le lengwe la motlaagana,+ 27  le mephakalego e metlhano ya diforeimi tse di ka fa letlhakoreng le lengwe la motlaagana, le mephakalego e metlhano ya diforeimi tse di ka fa letlhakoreng la motlaagana le le ka fa bophirima, mo karolong e e ka fa morago. 28  Mophakalego o o fa gare o o kgabaganyang mo bogareng jwa diforeimi o tshwanetse go tswa kwa ntlheng e nngwe o ya ntlheng e nngwe. 29  “O manege diforeimi ka gauta+ o bo o di direle maseka a gauta gore a tshegetse mephakalego, mme o manege mephakalego ka gauta. 30  O tshwanetse go dira motlaagana go ya ka polane ya one e o e bontshitsweng mo thabeng.+ 31  “O dire sesiro+ ka tlhale e e botala jwa loapi, wulu e phepole, tlhale e khibidu le tlhale e e boleta e e otlhilweng. Se kgabisiwe ka go loga ditshwantsho tsa ditšheruba mo go sone. 32  O se pege mo dipilareng di le nnê tsa mokala tse di manegilweng gauta. Dihuku tsa tsone e nne tsa gauta. Dipilara tseno di tlhomiwe mo metheong e menê e e khuti ya selefera. 33  O pege sesiro seno ka fa tlase ga dihuku o bo o tlisa letlole la kgolagano*+ mo teng ga sesiro. Sesiro seo se kgaoganye Boitshepo+ le Boitshepo Jwa Maitshepo.+ 34  O tshwanetse go khurumela letlole la kgolagano* le le mo Boitshepong Jwa Maitshepo. 35  “O beye tafole kwa ntle ga sesiro, le setlhomo sa dipone+ se lebagane le tafole se le ka fa letlhakoreng le le ka fa borwa la motlaagana; mme tafole eo o e beye ka fa bokone. 36  O direle kgoro ya tente setswalo* ka tlhale e e botala jwa loapi, wulu e phepole, tlhale e khibidu le tlhale e e boleta e e otlhilweng, di logilwe mmogo.+ 37  O direle setswalo* dipilara di le tlhano ka mokala o bo o di manega gauta. Dihuku tsa tsone e nne tsa gauta mme o di direle metheo e metlhano e e khuti ya kopore.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seheb., “dikubita le di 28.” Bona Dintlha B14.
Seheb., “dikubita di le 4.”
Letlalo la manyebi, e leng phologolo e e nnang mo metsing.
Kgotsa “dikota tse di tlhamaletseng.”
Seheb., “Tshupo.”
Seheb., “Tshupo.”
Kgotsa “garetene.”
Kgotsa “garetene.”