Ekesodo 21:1-36

  • Ditshwetso tsa boatlhodi tsa Baiseraele (1-36)

    • Tse di malebana le batlhanka ba Bahebera (2-11)

    • Tse di malebana le fa motho yo mongwe a bogisiwa (12-27)

    • Tse di malebana le diphologolo (28-36)

21  “Tseno ke ditshwetso tsa boatlhodi tse o tshwanetseng go di ba bolelela:+  “Fa o reka motlhanka wa Mohebera,+ o tla go direla e le motlhanka dingwaga di le thataro, mme mo ngwageng wa bosupa a a gololwe kwantle ga tuelo.+  Fa a tlile a le nosi, o tla tsamaya a le nosi. Fa a na le mosadi, mosadi wa gagwe o tshwanetse go tsamaya le ene.  Fa mong wa gagwe a mo naya mosadi, mosadi yoo a bo a mo tsholela bana ba basimane kgotsa ba basetsana, mosadi le bana ba gagwe e tla nna ba mong wa gagwe mme ene o tla tsamaya a le nosi.+  Mme fa motlhanka a kopa a tiisitse a re, ‘Ke rata mong wa me, mosadi wa me le bomorwaake; ga ke batle go gololwa,’+  mong wa gagwe o tshwanetse go mo tlisa fa pele ga Modimo wa boammaaruri. Go tswa foo, mong wa gagwe o tla mo atametsa fa setswalong kgotsa fa foreiming ya kgoro a bo a mo phunya tsebe ka thoko, mme o tla nna motlhanka wa gagwe botshelo jotlhe jwa gagwe.  “Fa monna a rekisa morwadie gore a nne lelata, ga a kitla a gololwa ka tsela e motlhanka a gololwang ka yone.  Fa mong wa gagwe a sa mo itumelele e bile a sa mo dire mogadingwana wa gagwe mme a dira gore a rekwe ke mongwe,* ga a kitla a nna le tshwanelo ya go mo rekisetsa batswakwa ka gonne o mo tsieditse.  Fa a mo tlhophela morwawe, o tshwanetse go mo naya ditshwanelo tsa ngwana wa mosetsana. 10  Fa a nyala mosadi yo mongwe, dijo, diaparo le tshwanelo ya lenyalo+ ya mosadi wa ntlha ga di a tshwanela go fokodiwa. 11  Fa a ka se ka a direla mosadi yono dilo tseo tse tharo, foo a a tsamaye a gololesegile kwantle ga go duela madi ape. 12  “Ope fela yo o itayang motho gore a bo a swe o tshwanetse go bolawa.+ 13  Mme fa a mmolaya ka phoso mme Modimo wa boammaaruri a letla gore seo se direge, ke tla lo tlhomela lefelo le a ka tshabelang kwa go lone.+ 14  Fa motho a galefela motho yo mongwe fela thata a bo a mmolaya ka boomo,+ motho yoo o tshwanetse go swa, tota le fa a ka tswa a le mo sebesong sa me.+ 15  Yo o itayang rraagwe kgotsa mmaagwe o tshwanetse go bolawa.+ 16  “Fa mongwe a tsaya motho ka dikgoka+ a bo a mo rekisa kgotsa a fitlhelwa mo go ene+ o tshwanetse go bolawa.+ 17  “Ope fela yo o tlhapatsang* rraagwe kgotsa mmaagwe o tshwanetse go bolawa.+ 18  “Fa banna ba omana mme yo mongwe a itaya yo mongwe ka leje kgotsa ka lebole* a bo a sa swe mme a nna mo bolaong jwa gagwe a sa kgone go tsoga, seno ke se se tshwanetseng go direga: 19  Fa a kgona go tsoga a bo a tsamayatsamaya kwa ntle a ikokotlela ka thobane, yo o mo iteileng ga a kitla a otlhaiwa. O tla duelela fela nako e monna yo o gobetseng a e feditseng a sa kgone go ya tirong go fitlha a fola ka botlalo. 20  “Fa motho a itaya motlhanka wa gagwe kgotsa lelata la gagwe ka thobane mme a swela mo seatleng sa gagwe, yo o mo iteileng o tshwanetse go otlhaiwa.+ 21  Le fa go ntse jalo, fa a tswelela a tshela letsatsi kgotsa a mabedi, mong wa gagwe ga a a tshwanela go otlhaiwa ka gonne o mo rekile ka madi a gagwe. 22  “Fa banna ba lwa ba bo ba gobatsa mosadi yo o moimana mme a bo a tshola pele ga nako,*+ go bo go sa swe ope,* yo o molato o tshwanetse go duelela dikgobalo tse monna wa mosadi yoo a mo duedisang tsone; mme o tshwanetse go ntsha tuelo eo ka baatlhodi.+ 23  Mme fa mongwe a ka swa, foo o tshwanetse go duelela botshelo ka botshelo,*+ 24  leitlho ka leitlho, leino ka leino, seatla ka seatla, lonao ka lonao,+ 25  go sha ka go sha, ntho ka ntho, titeo ka titeo. 26  “Fa motho a itaya motlhanka wa gagwe mo leitlhong kgotsa lelata la gagwe mo leitlhong a bo a le senya, o tshwanetse go mo golola gore a tsamaye e le go duelela leitlho la gagwe.+ 27  Mme fa a kgola leino la motlhanka wa gagwe kgotsa leino la lelata la gagwe, o tshwanetse go mo golola gore a tsamaye e le go duelela leino la gagwe. 28  “Fa poo e tlhaba monna kgotsa mosadi mongwe a bo a swa, poo eo e tshwanetse go kgobotlediwa ka maje gore e swe+ mme nama ya yone ga e a tshwanela go jewa; mme mong wa poo eo ga a kitla a otlhaiwa. 29  Mme fa e le gore poo eo e ne e tlwaetse go tlhaba, mme mong wa yone a ile a tlhagisiwa a bo a sa e tlhokomele e bo e bolaya monna kgotsa mosadi mongwe, poo eo e tshwanetse go kgobotlediwa ka maje, mong wa yone le ene o tshwanetse go bolawa. 30  Fa a laelwa go ntsha thekololo,* o tshwanetse go ntshetsa botshelo* jwa gagwe tlhwatlhwa ya thekololo go ya ka sotlhe se a se laetsweng. 31  Le fa e ka tswa e tlhabile morwa kgotsa morwadi, mong wa poo eo o tshwanetse go direlwa ka fa tshwetsong eno ya boatlhodi. 32  Fa poo eo e tlhabile motlhanka kgotsa lelata, mong wa yone o tla naya mong wa yo o tlhabilweng tlhwatlhwa ya dishekele* di le 30, mme poo eo e tla kgobotlediwa ka maje gore e swe. 33  “Fa motho a khurumolola khuti kgotsa a epa khuti a bo a sa e khurumele, poo kgotsa tonki e bo e wela mo teng ga yone, 34  mong wa khuti eo o tshwanetse go duela.+ O tshwanetse go naya mong wa yone tuelo eo, mme phologolo eo e e suleng e tla nna ya gagwe. 35  Fa poo ya motho mongwe e gobatsa poo ya yo mongwe e bo e swa, ba tshwanetse go rekisa poo e e tshelang ba bo ba kgaogana tlhwatlhwa ya yone e e duetsweng; gape ba tshwanetse go kgaogana phologolo eo e e suleng. 36  Kgotsa fa go ne go itsege gore poo eo e ne e tlwaetse go tlhaba, mme mong wa yone a ne a sa e tlhokomele, o tshwanetse go duela poo ka poo, mme e e suleng e tla nna ya gagwe.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seheb., “a rekololwe.”
Kgotsa “hutsang.”
Kgotsa gongwe “sedirisiwa sengwe.”
Seheb., “mme bana ba gagwe ba bo ba tswa.”
Kgotsa “go sa nne le kgobalo e e masisi.”
Seheb., “ne′phesh.Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Kgotsa “phimolakeledi.”
Seheb., “ne′phesh.Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Shekele e lekana le 11,4 g. Bona Dintlha B14.