Ekesodo 22:1-31

 • Ditshwetso tsa boatlhodi tsa Baiseraele (1-31)

  • Tse di malebana le bogodu (1-4)

  • Tse di malebana le go senngwa ga dijalo (5, 6)

  • Tse di malebana le dituelo le dilo tse motho a nang le tsone (7-15)

  • Tse di malebana le go raela yo mongwe (16, 17)

  • Tse di malebana le kobamelo le tshiamiso mo setšhabeng (18-31)

22  “Fa motho a utswa poo kgotsa nku a bo a e tlhaba kgotsa a e rekisa, o tshwanetse go duela poo eo ka dipoo di le tlhano mme nku ka dinku di le nnê.+  (“Fa legodu+ le fitlhelwa le thuba le bo le itewa le bo le swa, motho yo o le bolaileng ga a kitla a nna le molato wa madi.  Mme fa seno se direga letsatsi le sena go tlhaba, yo o le bolaileng o tla nna le molato wa madi.) “Legodu le tshwanetse go duela. Fa le se na sepe, foo le tshwanetse go rekisiwa ka ntlha ya dilo tse le di utswileng.  Fa se le se utswileng se fitlhelwa mo go lone se tshela, e ka tswa e le poo kgotsa tonki kgotsa nku, le tshwanetse go duela epe ya tsone ka di le pedi.  “Fa motho a fudisa diphologolo tsa gagwe mo mafulong a gagwe kgotsa mo tshimong ya gagwe ya morara,* a bo a di tlogela di ya go fula mo tshimong ya motho yo mongwe, o tshwanetse go duela ka dilo tse di di gaisang tsotlhe tsa tshimo ya gagwe kgotsa ka maungo a a a gaisang otlhe a tshimo ya gagwe ya morara.  “Fa go nna le molelo mme o anamela mo ditlhatshaneng tsa mmitlwa o bo o laila dingata kgotsa dijo tsa ditlhaka tse di sa ntseng di eme kgotsa tshimo, motho yo o gotsitseng molelo oo o tshwanetse go duelela se se sheleng.  “Fa motho a naya motho yo mongwe madi kgotsa dilwana gore a di boloke di bo di utswiwa mo ntlong ya motho yoo, fa legodu leo le tshwarwa, le tshwanetse go duela dilo tseo di menagane sebedi.+  Fa legodu leo le sa tshwarwe, mong wa ntlo o tshwanetse go tlisiwa fa pele ga Modimo wa boammaaruri+ e le go tlhomamisa gore a ga se ene a utswileng dithoto tsa motho yoo.  Fa mongwe a latofadiwa ka gore o utswile sengwe, e ka tswa e le poo, tonki, nku, seaparo kgotsa sepe fela se se latlhegileng se motho a tla reng, ‘Ke sa me!’ boobabedi ba tla tlisa kgang ya bone fa pele ga Modimo wa boammaaruri.+ Yo Modimo a tla itsiseng gore ke ene yo o molato, o tshwanetse go duela yo mongwe go menagane sebedi.+ 10  “Fa motho a naya motho mongwe tonki kgotsa poo kgotsa nku kgotsa seruiwa sepe fela gore a se tlhokomele se bo se swa kgotsa se golafala kgotsa se gapiwa go se ope yo o lebileng, 11  ba tshwanetse go dira maikano fa pele ga ga Jehofa gore ga se ene a utswileng dithoto tsa yo mongwe; mme mong wa tsone o tshwanetse go a amogela. Yo o neng a di neilwe ga a tshwanela go duela.+ 12  Mme fa phologolo e utswilwe mo go ene, o tshwanetse go duela mong wa yone. 13  Fa e gagogantswe ke sebatana, o tshwanetse go tla ka yone gore e nne bosupi. Ga a a tshwanela go duelela selo se se gagogantsweng ke sebatana. 14  “Mme fa mongwe a adima phologolo ya motho yo mongwe e bo e golafala kgotsa e swa e se kwa go mong wa yone, motho yo o e adimileng o tshwanetse go duela. 15  Fa e le kwa go mong wa yone, ga a a tshwanela go e duelela. Fa e ne e hirilwe, madi a a neng a ntshiwa fa e hiriwa, ke one tuelo. 16  “Jaanong fa monna a raela kgarebane e e iseng e beelediwe a bo a tlhakanela dikobo le yone, o tshwanetse go mo ntshetsa bogadi gore a nne mosadi wa gagwe.+ 17  Fa rraagwe kgarebane eo a gana gotlhelele go mo naya kgarebane, monna yoo o tshwanetse go duela madi a a lekaneng bogadi. 18  “Ga o a tshwanela go letla moloi wa mosadi gore a tshele.+ 19  “Ope fela yo o tlhakanelang dikobo le phologolo, ruri o tshwanetse go bolawa.+ 20  “Ope fela yo o ntshetsang medimo epe ditlhabelo fa e se Jehofa a le nosi, o tshwanetse go bolawa.+ 21  “Ga o a tshwanela go tshwara motswakwa makgwakgwa kgotsa wa mo gatelela+ ka gonne lo ne lo le batswakwa kwa lefatsheng la Egepeto.+ 22  “Ga lo a tshwanela go bogisa motlholagadi ope kgotsa khutsana.*+ 23  Fa lo mmogisa gore a bo a lelele kwa go nna, ruri ke tla utlwa selelo sa gagwe;+ 24  mme bogale jwa me bo tla tuka, ke tla lo bolaya ka tšhaka, mme basadi ba lona e tla nna batlholagadi le bana ba lona ba tla nna dikhutsana. 25  “Fa o adima mongwe wa batho ba me yo o humanegileng* madi, yo o agileng le wena, ga o a tshwanela go tshwana le motho yo o adimisang batho madi a batla morokotso. Ga lo a tshwanela go mo duedisa morokotso.+ 26  “Fa o tsaya seaparo sa motho yo mongwe gore e nne peeletso ya sengwe se o se mo adimileng,+ o se busetse kwa go ene fa letsatsi le phirima. 27  Gonne seaparo seo, ke sone fela se a ithutafatsang ka sone;* o tla lala mo go eng fa a robala?+ Fa a lelela kwa go nna, ruri ke tla mo utlwa ka gonne ke pelotlhomogi.*+ 28  “Ga o a tshwanela go hutsa* Modimo+ kgotsa wa hutsa kgosana* ya batho ba gaeno.+ 29  “Ga o a tshwanela go okaoka go nkabela go tswa mo thobong ya gago e ntsi le go tswa mo beineng le mo leokwaneng la gago le lentsi.+ O tshwanetse go nnaya leitibolo la bomorwao.+ 30  Seno ke se o tla se dirang ka poo ya gago le nku ya gago:+ E tla nna le mmaayone malatsi a le supa. Mo letsatsing la borobedi, o e nneye.+ 31  “Lo tshwanetse go nna batho ba ba boitshepo mo go nna,+ gape ga lo a tshwanela go ja nama ya sepe fela se se gagogantsweng ke sebatana kwa nageng.+ Lo e latlhelele dintša.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “diterebe; moretlwa.”
Seheb., “ngwana yo o se nang rre.”
Kgotsa “bogisiwang.”
Seheb., “letlalo.”
Kgotsa “pelontle.”
Kgotsa “kgala.”
Kgotsa “mmusi.”