Ekesodo 23:1-33

  • Ditshwetso tsa boatlhodi tsa Baiseraele (1-19)

    • Tse di malebana le boikanyegi le boitshwaro jo bo siameng (1-9)

    • Tse di malebana le bosabata le meletlo (10-19)

  • Moengele yo o kaelang Baiseraele (20-26)

  • Go gapiwa ga lefatshe le go dira melelwane ya lone (27-33)

23  “Ga o a tshwanela go anamisa* pego e e seng boammaaruri.+ O se ka wa dirisana le motho yo o bosula ka go nna mosupi yo o logang maano a a bosula.+  Ga o a tshwanela go sala bontsi morago gore o dire bosula e bile ga o a tshwanela go sokamisa tshiamiso ka go ntsha bosupi gore o itumedise bontsi.*  Ga o a tshwanela go nna le tlhaolele mo tshekong ya motho yo o humanegileng.+  “Fa o kopana le poo ya mmaba wa gago kgotsa tonki ya gagwe e timetse, o tshwanetse go e busetsa kwa go ene.+  Fa o bona gore tonki ya mongwe yo o go tlhoileng e wetse ka fa tlase ga morwalo wa yone, ga o a tshwanela go e tlhokomologa o bo o tsamaya. O tshwanetse go mo thusa go golola phologolo eo.+  “Ga o a tshwanela go sokamisa katlholo ya mohumanegi yo o mo gare ga lona fa a le mo tshekong.+  “O nnele kgakala le tatofatso* ya maaka e bile o se ka wa bolaya motho yo o se nang molato le yo o siameng ka gonne ga nkitla ke tsaya gore motho yo o bosula o siame.*+  “Ga o a tshwanela go amogela pipamolomo ka gonne pipamolomo e foufatsa batho ba ba bonang sentle e bile e ka sokamisa mafoko a batho ba ba siameng.+  “Ga o a tshwanela go gatelela motswakwa. Lo a itse gore go nna motswakwa go ntse jang* ka gonne lo ne lo le batswakwa kwa lefatsheng la Egepeto.+ 10  “O jale peo mo lefatsheng la gago mme o phuthe se se tlhogang mo go lone dingwaga di le thataro.+ 11  Mme mo ngwageng wa bosupa o le tlogele le sa lengwa, o le tlogele e le legola* fela, mme bahumanegi ba ba mo gare ga batho ba gago ba tla ja se se tlhogang mo go lone, mme se ba se tlogelang se tla jewa ke diphologolo tsa naga. Seo ke se o tla se dirang ka tshimo ya gago ya morara* le ka sekgwa sa gago sa motlhware. 12  “O dire tiro ya gago mo malatsing a le marataro; mme mo letsatsing la bosupa o se ka wa dira tiro epe, gore poo ya gago le tonki ya gago di tle di ikhutse le gore morwa wa lelata la gago le motswakwa ba tle ba itapolose.+ 13  “Lo tshwanetse go tlhomamisa gore lo dira sotlhe se ke se lo boleletseng+ e bile ga lo a tshwanela go umaka maina a medimo e sele; a se ka a utlwiwa mo melomong ya lona.+ 14  “O ntirele moletlo gararo ka ngwaga.+ 15  O keteke Moletlo wa Senkgwe Se se Se Nang Sebediso.+ O tla ja senkgwe se se se nang sebediso malatsi a le supa, fela jaaka ke go laetse, ka nako e e tlhomilweng ka kgwedi ya Abibe,*+ ka gonne o ne wa tswa kwa Egepeto ka yone nako eo. Ope a se ka a tla fa pele ga me a iphotlhere fela.+ 16  Gape o keteke Moletlo wa Thobo* ya maungo a mabutswapele a tiro ya gago, a se o se jalang mo tshimong;+ le Moletlo wa go Kgobokanya* fa ngwaga o fela, fa o kgobokanya thobo e o e bereketseng ka natla mo tshimong.+ 17  Gararo ka ngwaga banna botlhe ba lona ba tle fa pele ga Morena wa boammaaruri e bong Jehofa.+ 18  “Ga o a tshwanela go ntsha madi a setlhabelo sa me mmogo le sepe fela se se nang le sebediso. Mme ditlhabelo tsa mafura tse di ntshiwang kwa meletlong ya me di se ka tsa bewa bosigo jotlhe go fitlha mo mosong. 19  “O tlise maungo a mabutswapele a a a gaisang otlhe a mmu wa gago mo ntlong ya ga Jehofa, Modimo wa gago.+ “Ga o a tshwanela go bedisa potsane ka mashi a mmaayone.+ 20  “Ke romela moengele kwa pele ga gago+ gore a go sireletse mo tseleng a bo a go tlise mo lefelong le ke le baakantseng.+ 21  O mo reetse o bo o ikobele lentswe la gagwe. O se ka wa mo tlhanogela ka gonne ga a kitla a itshwarela melato ya lona+ ka gonne leina la me le mo go ene. 22  Le fa go ntse jalo, fa o ikobela lentswe la gagwe ka kelotlhoko o bo o dira sotlhe se ke se buang, ke tla nna mmaba wa baba ba gago e bile ke tla ganetsa ba ba go ganetsang. 23  Gonne moengele wa me o tla tsamaya kwa pele ga gago mme o tla go isa kwa Baamoreng, kwa Bahiteng, kwa Baperiseng, kwa Bakananeng, kwa Bahifeng le kwa Bajebuseng, mme ke tla ba nyeletsa.+ 24  Ga o a tshwanela go ikobela medimo ya bone kgotsa wa tlhotlhelediwa go e direla e bile ga o a tshwanela go etsa ditiro tsa bone.+ Go na le moo, o tshwanetse go e senya o bo o thube dipilara tsa yone tse di boitshepo.+ 25  Lo tshwanetse go direla Jehofa, Modimo wa lona,+ mme o tla segofatsa senkgwe sa lona le metsi a lona.+ Ke tla tlosa bolwetse mo gare ga lona.+ 26  Basadi ba ba mo lefatsheng la gago ga ba kitla ba senyegelwa kgotsa ba nna meopa+ mme ke tla dira gore o tshele botshelo jo boleele.* 27  “Ke tla dira gore ba mpoife le e leng pele ga lo goroga,+ mme ke tla dira gore batho botlhe ba lo kopanang le bone ba tlhakane tlhogo e bile ke tla dira gore baba ba lona botlhe ba tshabe fa pele ga lona ba fentswe.*+ 28  Pele ga lo goroga, ke tla dira gore baba ba lona ba kgobege marapo*+ mme ke tla leleka Bahife, Bakanana le Bahite fa pele ga lona.+ 29  Ga nkitla ke ba leleka fa pele ga gago mo ngwageng o le mongwe, gore lefatshe le se ka la sala le se na banni mme diphologolo tsa naga tsa oketsega di bo di lo gobatsa.+ 30  Ke tla ba leleka kgato ka kgato ke ba ntsha fa pele ga gago go fitlha o ata o bo o gapa lefatshe leo.+ 31  “Ke tla tlhoma molelwane wa gago go tswa kwa Lewatleng le Lehibidu go ya kwa lewatleng la Bafilisitia le go tswa kwa nageng go ya kwa Nokeng;*+ ka gonne ke tla tsenya banni ba lefatshe leo mo seatleng sa lona, mme lo tla ba leleka lo ba ntsha fa pele ga lona.+ 32  Ga o a tshwanela go dira kgolagano le bone kgotsa le medimo ya bone.+ 33  Ba se ka ba nna mo lefatsheng la gago, gore ba se ka ba dira gore o nteofele. Fa o ka direla medimo ya bone, ruri o tla welwa ke masetlapelo.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seheb., “bua.”
Kgotsa “bosupi jo bo ratiwang ke batho ba le bantsi.”
Seheb., “lefoko.”
Kgotsa “ke golola motho yo o bosula.”
Kgotsa “itse gore botshelo jwa go nna motswakwa bo ntse jang.”
Kgotsa “tshimo e e sa lemiwang.”
Kgotsa “diterebe; moretlwa.”
Gape o itsiwe e le Moletlo wa Dibeke kgotsa Pentekosete.
Gape o itsiwe e le Moletlo wa Diobo (Metlaagana).
Kgotsa “ke tla tlatsa palo ya malatsi a gago.”
Kgotsa “ke tla dira gore baba ba gago ba go neye mokwatla.”
Kgotsa gongwe “ba tshoge; ba rorome.”
Go tewa Euferatese.