Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Buka ya Ekesodo

Dikgaolo

Lenaane la Diteng

 • 1

  • Baiseraele ba nna bantsi kwa Egepeto (1-7)

  • Faro o bogisa Baiseraele (8-14)

  • Babelegisi ba ba boifang Modimo ba boloka matshelo (15-22)

 • 2

  • Moshe o a tsholwa (1-4)

  • Morwadia Faro o tsaya Moshe gore e nne ngwana wa gagwe (5-10)

  • Moshe o tshabela kwa Midiana a bo a nyala Siphora (11-22)

  • Modimo o utlwa selelo sa Baiseraele sa kutlobotlhoko (23-25)

 •   3

  • Moshe le setlhatshana se se mmitlwa se se tukang (1-12)

  • Jehofa o tlhalosa leina la Gagwe (13-15)

  • Jehofa o naya Moshe ditaelo (16-22)

 • 4

  • Ditshupo tse tharo tse Moshe a tshwanetseng go di dira (1-9)

  • Moshe o ikutlwa a sa tshwanelege (10-17)

  • Moshe o boela kwa Egepeto (18-26)

  • Moshe o kopana le Arone gape (27-31)

 • 5

  • Moshe le Arone fa pele ga ga Faro (1-5)

  • Pogiso e a oketsega (6-18)

  • Baiseraele ba latofatsa Moshe le Arone (19-23)

 • 6

  • Tsholofetso ya gore ba tla gololwa e a boelediwa (1-13)

   • Leina la ga Jehofa ga le ise le itsiwe ka botlalo (2, 3)

  • Tatelano ya losika lwa ga Moshe le Arone (14-27)

  • Moshe o tshwanetse go ya kwa go Faro gape (28-30)

 • 7

  • Jehofa o nonotsha Moshe (1-7)

  • Thobane ya ga Arone e fetoga noga e kgolo (8-13)

  • Petso 1: metsi a fetoga madi (14-25)

 • 8

  • Petso 2: digwagwa (1-15)

  • Petso 3: mentsana (16-19)

  • Petso 4: diboba (20-32)

   • Goshene ga e amege (22, 23)

 • 9

  • Petso 5: diruiwa di a swa (1-7)

  • Petso 6: mathopa mo bathong le mo diphologolong (8-12)

  • Petso 7: sefako (13-35)

   • Faro o bona maatla a Modimo (16)

   • Leina la ga Jehofa le tla bolelwa (16)

 • 10

  • Petso 8: tsie (1-20)

  • Petso 9: lefifi (21-29)

 • 11

  • Go itsisiwe petso ya bolesome (1-10)

   • Baiseraele ba tshwanetse go kopa dimpho (2)

 • 12

  • Go tlhomiwa Tlolaganyo (1-28)

   • Madi a gasiwe mo foreiming ya kgoro (7)

  • Petso 10: maitibolo a a bolawa (29-32)

  • Ba simolola go tswa mo Egepeto (33-42)

   • Dingwaga tse 430 di a wela (40, 41)

  • Ditaelo tsa ba ba tshwanetseng go ja Tlolaganyo (43-51)

 • 13

  • Leitibolo lengwe le lengwe la mosimane ke la ga Jehofa (1, 2)

  • Moletlo wa Senkgwe Se se Se Nang Sebediso (3-10)

  • Leitibolo lengwe le lengwe la mosimane le neilwe Modimo (11-16)

  • Baiseraele ba laelwa go ya ntlheng ya Lewatle le Lehibidu (17-20)

  • Pilara ya leru le ya molelo (21, 22)

 • 14

  • Baiseraele ba goroga kwa lewatleng (1-4)

  • Faro o lelekisa Baiseraele (5-14)

  • Baiseraele ba kgabaganya Lewatle le Lehibidu (15-25)

  • Baegepeto ba nwela mo lewatleng (26-28)

  • Baiseraele ba dumela mo go Jehofa (29-31)

 • 15

  • Pina ya phenyo ya ga Moshe le Baiseraele (1-19)

  • Miriame o araba ka go opela (20, 21)

  • Metsi a a bogalaka a dirwa monate (22-27)

 • 16

  • Batho ba ngongoregela dijo (1-3)

  • Jehofa o utlwa dingongorego tsa bone (4-12)

  • Ba newa dinonyane tsa maphurwana le mana (13-21)

  • Ga go na mana ka Sabata (22-30)

  • Mana a a bewa gore e nne segopotso (31-36)

 • 17

  • Ba ngongoregela gore ga go na metsi kwa Horeba (1-4)

  • Metsi a tswa mo lefikeng (5-7)

  • Baamaleke ba a ba tlhasela ba bo ba ba fenya (8-16)

 • 18

  • Jethero le Siphora ba a goroga (1-12)

  • Kgakololo ya ga Jethero ya gore go tlhomiwe baatlhodi (13-27)

 • 19

  • Kwa Thabeng ya Sinai (1-25)

   • Baiseraele ba tla nna bogosi jwa baperesiti (5, 6)

   • Batho ba baakanyediwa gore ba kopane le Modimo (14, 15)

 • 20

  • Melao e e Lesome (1-17)

  • Baiseraele ba bona tiragalo e e boifisang (18-21)

  • Ditaelo tse di malebana le kobamelo (22-26)

 • 21

  • Ditshwetso tsa boatlhodi tsa Baiseraele (1-36)

   • Tse di malebana le batlhanka ba Bahebera (2-11)

   • Tse di malebana le fa motho yo mongwe a bogisiwa (12-27)

   • Tse di malebana le diphologolo (28-36)

 •  22

  • Ditshwetso tsa boatlhodi tsa Baiseraele (1-31)

   • Tse di malebana le bogodu (1-4)

   • Tse di malebana le go senngwa ga dijalo (5, 6)

   • Tse di malebana le dituelo le dilo tse motho a nang le tsone (7-15)

   • Tse di malebana le go raela yo mongwe (16, 17)

   • Tse di malebana le kobamelo le tshiamiso mo setšhabeng (18-31)

 • 23

  • Ditshwetso tsa boatlhodi tsa Baiseraele (1-19)

   • Tse di malebana le boikanyegi le boitshwaro jo bo siameng (1-9)

   • Tse di malebana le bosabata le meletlo (10-19)

  • Moengele yo o kaelang Baiseraele (20-26)

  • Go gapiwa ga lefatshe le go dira melelwane ya lone (27-33)

 • 24

  • Batho ba dumela go ikobela kgolagano (1-11)

  • Moshe mo Thabeng ya Sinai (12-18)

 • 25

  • Meneelo ya motlaagana (1-9)

  • Letlole (10-22)

  • Tafole (23-30)

  • Setlhomo sa dipone (31-40)

 • 26

  • Motlaagana (1-37)

   • Matsela a tente (1-14)

   • Diforeimi le metheo e e khuti (15-30)

   • Sesiro le setswalo (31-37)

 • 27

  • Sebeso sa ditlhabelo tse di fisiwang (1-8)

  • Lolwapa (9-19)

  • Leokwane la setlhomo sa dipone (20, 21)

 • 28

  • Diaparo tsa baperesiti (1-5)

  • Khiba (6-14)

  • Kgetsana ya sehuba (15-30)

   • Urime le Thumime (30)

  • Seaparo se se se nang mabogo (31-35)

  • Tuku e e kgethegileng e e nang le mokgabisa wa gauta (36-39)

  • Diaparo tse dingwe tsa baperesiti (40-43)

 • 29

  • Go tlhomiwa ga baperesiti (1-37)

  • Setlhabelo sa letsatsi le letsatsi (38-46)

 • 30

  • Sebeso sa maswalo (1-10)

  • Palo ya batho le madi a selefera a a bolokang matshelo a Baiseraele (11-16)

  • Sekotlele sa kopore sa go tlhapela (17-21)

  • Motswako o o kgethegileng wa leokwane la go tlotsa (22-33)

  • Tsela ya go dira maswalo a a boitshepo (34-38)

 • 31

  • Badiri ba ba ditswerere ba tladiwa ka moya wa Modimo (1-11)

  • Sabata, sesupo fa gare ga Modimo le Baiseraele (12-17)

  • Dikwalelo tse pedi tsa leje (18)

 • 32

  • Go obamela namane ya gauta (1-35)

   • Moshe o utlwa go opela ga mofuta mongwe (17, 18)

   • Moshe o tšhwetlakanya dikwalelo tsa molao (19)

   • Balefi ba ikanyega mo go Jehofa (26-29)

 • 33

  • Molaetsa wa Modimo wa katlholo (1-6)

  • Tente ya bokopanelo kwa ntle ga kampa (7-11)

  • Moshe o ikopela go bona kgalalelo ya ga Jehofa (12-23)

 • 34

  • Go dirwa dikwalelo tse disha tsa leje (1-4)

  • Moshe o bona kgalalelo ya ga Jehofa (5-9)

  • Dintlha tsa kgolagano di a boelediwa (10-28)

  • Sefatlhego sa ga Moshe se ntsha marang (29-35)

 • 35

  • Ditaelo tsa Sabata (1-3)

  • Meneelo ya motlaagana (4-29)

  • Besalele le Oholiabe ba tladiwa ka moya (30-35)

 • 36

  • Go ntshitswe moneelo o o fetang selekanyo (1-7)

  • Go agiwa motlaagana (8-38)

 • 37

  • Go dirwa Letlole (1-9)

  • Tafole (10-16)

  • Setlhomo sa dipone (17-24)

  • Sebeso sa maswalo (25-29)

 • 38

  • Sebeso sa ditlhabelo tse di fisiwang (1-7)

  • Sekotlele sa kopore (8)

  • Lolwapa (9-20)

  • Go balwa dilo tsa motlaagana (21-31)

 • 39

  • Go dirwa diaparo tsa Baperesiti (1)

  • Khiba (2-7)

  • Kgetsana ya sehuba (8-21)

  • Seaparo se se se nang mabogo (22-26)

  • Diaparo tse dingwe tsa Baperesiti (27-29)

  • Mokgabisa wa gauta (30, 31)

  • Moshe o tlhatlhoba motlaagana (32-43)

 • 40

  • Motlaagana o a tlhomiwa (1-33)

  • Kgalalelo ya ga Jehofa e tlala mo motlaaganeng (34-38)