Ekesodo 28:1-43

  • Diaparo tsa baperesiti (1-5)

  • Khiba (6-14)

  • Kgetsana ya sehuba (15-30)

    • Urime le Thumime (30)

  • Seaparo se se se nang mabogo (31-35)

  • Tuku e e kgethegileng e e nang le mokgabisa wa gauta (36-39)

  • Diaparo tse dingwe tsa baperesiti (40-43)

28  “O bitse Arone mogoloo go tswa mo Baiseraeleng, mmogo le bomorwawe, gore a ntirele e le moperesiti:+ Arone+ mmogo le Nadabe le Abihu,+ Eliasare le Ithamare,+ bomorwa Arone.+  O direle Arone diaparo tse di boitshepo, tsa kgalalelo le bontle.+  O bue le botlhe ba ba nang le bokgoni,* ba ke ba tladitseng ka moya wa botlhale,+ mme ba tla dira diaparo tsa ga Arone tse di bontshang gore o boitshepo, gore a ntirele e le moperesiti.  “Tseno ke diaparo* tse ba tla di dirang: kgetsana ya sehuba,+ khiba,+ seaparo se se se nang mabogo,+ seaparo se setelele sa ditlhale tse di fapaanang, tuku e e kgethegileng+ le moitlamo wa lotheka;+ ba tla direla Arone mogoloo le bomorwawe diaparo tseno tse di boitshepo, gore a ntirele e le moperesiti.  Badiri bao ba ba nang le bokgoni ba dirise gauta, tlhale e e botala jwa loapi, wulu e phepole, tlhale e khibidu le tlhale e e boleta.  “Ba dire khiba ka gauta, tlhale e e botala jwa loapi, wulu e phepole, tlhale e khibidu le tlhale e e boleta e e otlhilweng, mme e kgabisiwe.+  E nne le mabanta a mabedi a a kopantsweng mo magetleng a a kopanyang karolo ya yone e e kwa pele le e e kwa morago.  Lebanta le le logilweng*+ le le rokeletsweng mo khibeng gore e bofiwe ka lone gore e nne mo mannong a yone, le dirwe ka didirisiwa tse di tshwanang le tsa khiba: gauta, tlhale e e botala jwa loapi, wulu e phepole, tlhale e khibidu le tlhale e e boleta e e otlhilweng.  “O tseye maje a mabedi a onikise+ o bo o gaba maina a bomorwa Iseraele+ mo go one, 10  maina a le marataro mo lejeng le le lengwe le maina a marataro a a setseng mo lejeng le lengwe, go ya ka tatelano ya go tsholwa ga bone. 11  Mogabi wa maje a gabe maina a bomorwa Iseraele mo majeng a mabedi jaaka a ka gaba letshwao* mo palamonwaneng.+ Go tswa foo, o laele gore a kgomarediwe mo ditshegetsong tsa gauta. 12  O beye maje ao a mabedi mo mabanteng a khiba a a mo magetleng e le maje a segopotso mo go bomorwa Iseraele,+ mme Arone o tshwanetse go tshola maina a bone fa pele ga ga Jehofa mo mabanteng ao a mabedi a a mo magetleng a gagwe e le segopotso. 13  O dire ditshegetso tsa gauta 14  le dikeetane tse pedi tsa gauta e e sa tswakanngwang di tshophilwe jaaka mogala,+ mme o tshwanetse go kgomaretsa dikeetane tseno tse e keteng mogala mo ditshegetsong tseo.+ 15  “O laele mokgabisi gore a dire kgetsana ya sehuba ya katlholo.+ E dirwe ka tsela e khiba e dirilweng ka yone, ka gauta, tlhale e e botala jwa loapi, wulu e phepole, tlhale e khibidu le tlhale e e boleta e e otlhilweng.+ 16  E nne le matlhakore a le manê a a lekanang fa e menagantswe gabedi, boleele jwa yone e nne paralatso ya seatla* le bophara jwa yone e nne paralatso ya seatla. 17  O kgomaretse maje mo go yone, a nne mela e menê. Mo moleng wa ntlha o tsenye leje la rubi, la topase le la emeraleda. 18  Mo moleng wa bobedi o tsenye leje la thekoise, la safire le la jasepere. 19  Mo moleng wa boraro o tsenye leje la leshem,* la agate le la amethisete. 20  Mo moleng wa bonê o tsenye leje la kerusolete, la onikise le la jeide. A kgomarediwe mo ditshegetsong tsa gauta. 21  Maje ano a lekane le maina a le 12 a bomorwa Iseraele. Lengwe le lengwe le gabiwe jaaka fa go gabiwa letshwao mo palamonwaneng, leina lengwe le lengwe le emele longwe lwa ditso tse 12. 22  “O dire dikeetane ka gauta e e sa tswakanngwang mo kgetsaneng ya sehuba, di tshophilwe jaaka mogala.+ 23  O direle kgetsana ya sehuba maseka a mabedi a gauta o bo o kgomaretsa maseka ano a mabedi mo dintlheng tse pedi tsa kgetsana ya sehuba. 24  O tsenye megala e mebedi ya gauta mo masekeng ano a mabedi mo dintlheng tsa kgetsana ya sehuba. 25  O tsenye dintlha tse pedi tsa megala e mebedi mo ditshegetsong tse pedi, mme o di kgomaretse mo mabanteng a a mo magetleng a khiba, kwa pele. 26  O dire maseka a mangwe a mabedi a gauta o bo o a kgomaretsa mo dintlheng tse pedi mo karolong e e ka fa teng ya kgetsana ya sehuba, maseka ano a lebe mo khibeng.+ 27  O dire maseka a mangwe gape a mabedi a gauta mo khibeng kwa pele, kwa tlase ga mabanta a mabedi a a mo magetleng, gaufi le fa e kopanang gone, fa godimo ga lebanta le le logilweng* la khiba.+ 28  Kgetsana ya sehuba e gokelelwe ka mogala o o botala jwa loapi, maseka a yone a gokelelwe mo masekeng a khiba. Seno se tla dira gore kgetsana ya sehuba e se ka ya suta mo khibeng, fa godimo ga lebanta le le logilweng.* 29  “Arone o tshwanetse go tshola maina a bomorwa Iseraele mo kgetsaneng ya sehuba ya katlholo mo godimo ga pelo ya gagwe, fa a tsena mo lefelong la Boitshepo e le segopotso fa pele ga ga Jehofa ka metlha. 30  O tsenye Urime le Thumime*+ mo kgetsaneng ya sehuba ya katlholo, mme di tshwanetse go nna mo godimo ga pelo ya ga Arone fa a tsena fa pele ga ga Jehofa, mme ka metlha Arone o tshwanetse go tshola mo godimo ga pelo ya gagwe didirisiwa tseno tsa go atlhola Baiseraele fa a tla fa pele ga ga Jehofa. 31  “Seaparo se se se nang mabogo se se aparwang ka fa teng ga khiba sone o se dire sotlhe fela ka tlhale e e botala jwa loapi.+ 32  Se nne le phatlha kwa godimo* mo bogareng jwa sone. Mologi a dire gore phatlha ya sone e nne le momeno o o logilweng go e dikologa. E tshwane le phatlha ya seaparo sa phemelo gore e se ka ya gagoga. 33  O dire digaranata ka tlhale e e botala jwa loapi, wulu e phepole le letsela le le khibidu go dikologa momeno wa sone o o kwa tlase, mmogo le ditleloko tsa gauta fa gare ga digaranata. 34  O dire gore tleloko ya gauta e refosane le garanata go dikologa momeno o o kwa tlase wa seaparo se se se nang mabogo. 35  Se tshwanetse go aparwa ke Arone fa a ya go dira tiro ya boperesiti, mme modumo o o tswang mo go sone o tshwanetse go utlwala fa a tsena mo lefelong le le boitshepo fa pele ga ga Jehofa le fa a tswa, gore a se ka a swa.+ 36  “O dire mokgabisa* o o phatsimang ka gauta e e sa tswakanngwang o bo o gaba mokwalo ono mo go one jaaka motho a ka gaba letshwao mo palamonwaneng: ‘Jehofa o Boitshepo.’+ 37  O tshwanetse go o bofelela mo tukung e e kgethegileng+ ka mogala o o botala jwa loapi; o nne o le fa pele mo tukung eo. 38  O nne mo phatleng ya ga Arone, mme Arone o tla rwala maikarabelo fa mongwe a sa tshware dilo tse di boitshepo ka tsela e e siameng,+ tse Baiseraele ba di dirang boitshepo fa ba di ntsha e le dimpho tse di boitshepo. O tshwanetse go nna o le mo phatleng ya gagwe ka metlha gore Jehofa a tle a ba amogele. 39  “O dire seaparo se setelele ka letsela le le boleta la ditlhale tse di fapaanang, o dire tuku e e kgethegileng ka letsela le le boleta o bo o dire moitlamo wa lotheka o o logilweng.+ 40  “Gape o direle bomorwa Arone diaparo tse ditelele, meitlamo ya lotheka le dituku,+ tsa kgalalelo le bontle.+ 41  O di apese Arone mogoloo le bomorwawe ba na le ene, o ba tlotse+ o bo o ba tlhoma*+ le go ba dira boitshepo, mme ba tla ntirela e le baperesiti. 42  Gape o ba direle marokgwe a makhutshwane* a letsela gore ba apese dikarolo tsa bone tsa mmele tsa sephiri.+ A simolole fa dinôkeng a fitlhe fa diropeng. 43  Arone le bomorwawe ba tshwanetse go apara dilo tseno fa ba tsena mo tenteng ya bokopanelo kgotsa fa ba atamela sebeso gore ba direle mo lefelong le le boitshepo, gore ba se ka ba nna le molato mme ba swa. Ke molao o o tla nnelang ruri mo go ene le mo ditlogolwaneng* tsa gagwe.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seheb., “pelo e e botlhale.”
Kgotsa “Lebanta la lotheka.”
Kgotsa “sekano.”
Mo e ka nnang 22,2 cm. Bona Dintlha B14.
Leje lengwe le le tlhwatlhwakgolo le le sa itsiweng, le e ka tswang e le amber, jasinthe, opale kgotsa tourmaline.
Kgotsa “lebanta la lotheka.”
Kgotsa “lebanta la lotheka.”
Kgotsa “ya go tsenya tlhogo.”
Seheb., “o bo o tlatsa seatla sa bone.”
Kgotsa “diaparo tsa ka fa teng.”
Seheb., “losikeng.”