Kwa Waroma 9:1-33

  • Huzuni ya Paulo juu ya Israeli wa kimwili (1-5)

  • Uzao wa kweli wa Abrahamu (6-13)

  • Mungu akichagua mutu hakuna mwenye anaweza kupinga (14-26)

    • Vyombo vya kasirani kali na vya rehema (22, 23)

  • Ni mabaki tu ndio wataokolewa (27-29)

  • Waisraeli wanajikwaa (30-33)

9  Ninasema kweli katika Kristo; siseme uongo, kwa maana zamiri yangu inatoa ushahidi pamoja na mimi katika roho takatifu,  kwamba niko na huzuni kubwa na maumivu yenye hayaishe katika moyo wangu.  Kwa maana ningependa mimi mwenyewe nitenganishwe na Kristo kama mwenye kulaaniwa kwa ajili ya ndugu zangu, watu wa jamaa yangu kulingana na mwili,  wenye kuwa Waisraeli. Wao ndio wenye walifanywa kuwa wana+ na kupewa utukufu na maagano+ na Sheria+ na utumishi mutakatifu+ na ahadi.+  Mababu ni wao,+ na Kristo ni muzao wao kulingana na mwili.+ Mungu, mwenye kuwa juu ya yote, asifiwe milele. Amina.  Lakini, haiko kusema kama neno la Mungu limeshindwa. Kwa maana haiko wote wenye kuwa wazao wa Israeli ndio “Israeli” wa kwelikweli.+  Wala haiko wote ndio watoto kwa sababu wao ni uzao wa* Abrahamu;+ lakini, “Ule wenye utaitwa uzao wako utakuja kupitia* Isaka.”+  Ni kusema, watoto katika mwili hawako watoto wa Mungu wa kwelikweli,+ lakini watoto kupitia ahadi+ ndio wanahesabiwa kuwa uzao.*  Kwa maana neno la ahadi lilikuwa hivi: “Wakati huu nitakuja, na Sara atakuwa na mwana.”+ 10  Haiko wakati huo tu, lakini pia wakati Rebeka alipata mimba ya mapacha kupitia ule mwanaume mumoja, Isaka babu yetu;+ 11  kwa maana wakati walikuwa hawajazaliwa na walikuwa hawajafanya jambo lolote la muzuri ao la mubaya, ili kusudi la Mungu juu ya kuchagua liendelee kutegemea, hapana matendo, lakini Ule mwenye anaita, 12  Rebeka aliambiwa: “Mukubwa atakuwa mutumwa wa mudogo.”+ 13  Kama vile imeandikwa: “Nilimupenda Yakobo, lakini nilimuchukia Esau.”+ 14  Basi, tuseme nini? Je, Mungu iko* na ukosefu wa haki? Hapana kabisa!+ 15  Kwa maana yeye anamuambia Musa: “Nitamuonyesha rehema mutu yeyote mwenye ninataka kumuonyesha rehema, na nitamuonyesha huruma mutu yeyote mwenye ninataka kumuonyesha huruma.”+ 16  Hivyo basi, haitegemee vile mutu anataka ao namna anajikaza,* lakini inategemea Mungu, mwenye kuwa na rehema.+ 17  Kwa maana andiko linamuambia Farao: “Kwa sababu hii nimekuacha ubakie: ili nionyeshe nguvu zangu kuhusiana na wewe na ili jina langu litangazwe katika dunia yote.”+ 18  Hivyo basi, anamuonyesha rehema mutu yeyote mwenye anataka, lakini anamuacha mutu yeyote mwenye anataka akuwe kichwa-nguvu.+ 19  Kwa hiyo utaniambia: “Sababu gani anaendelea kutafuta-tafuta makosa? Kwa maana ni nani mwenye amepinga mapenzi yake?” 20  Lakini Ee mwanadamu, wewe ni nani ili upime kumujibu Mungu? Je, kitu chenye kilifinyangwa kitamuambia ule mwenye alikifinyanga: “Sababu gani ulinitengeneza hivi?”+ 21  Namna gani? Je, mufinyanzi* hana mamlaka juu ya udongo+ ili kufanya kutokana na fungu lilelile la udongo chombo kimoja kwa ajili ya matumizi yenye kuheshimika na kingine kwa ajili ya matumizi yenye hayaheshimike? 22  Basi, namna gani ikiwa Mungu, hata kama alikuwa na nia ya kuonyesha kasirani yake kali na kujulisha nguvu zake, na alivumilia kwa uvumilivu mwingi vyombo vya kasirani kali vyenye viko tayari kwa ajili ya uharibifu? 23  Na kama jambo hilo lilifanywa ili ajulishe utajiri wa utukufu wake kwa vyombo vya rehema,+ vyenye alitayarisha mbele ya wakati kwa ajili ya utukufu, 24  ni kusema, sisi, wenye aliita hapana kutoka kati ya Wayahudi peke yao lakini pia kutoka kati ya mataifa,+ kuko ubaya gani? 25  Ni kama vile anasema pia katika Hosea: “Wale wenye hawako watu wangu+ nitawaita ‘watu wangu,’ na mwanamuke mwenye hakupendwa, nitamuita ‘mupendwa’;+ 26  na mahali kwenye waliambiwa, ‘Ninyi hamuko watu wangu,’ pale wataitwa ‘wana wa Mungu mwenye kuishi.’”+ 27  Zaidi ya hayo, Isaya anasema kwa sauti kubwa kuhusu Israeli: “Hata kama hesabu ya wana wa Israeli inaweza kuwa kama muchanga wa bahari, ni mabaki tu ndio wataokolewa.+ 28  Kwa maana Yehova* ataomba hesabu kwa watu wa dunia, na ataimaliza na kuifupisha.”*+ 29  Pia, kama vile Isaya alitabiri: “Kama Yehova* wa majeshi hangetuachia uzao,* tungekuwa kama Sodoma, na tungefanana na Gomora.”+ 30  Basi, tuseme nini? Kwamba watu wa mataifa, hata kama hawakukuwa wanafuatilia haki, walifikia haki,+ haki yenye inatokana na imani;+ 31  lakini Israeli, hata kama walikuwa wanafuatilia sheria ya haki, hawakufikia sheria hiyo. 32  Sababu gani? Kwa sababu waliifuatilia, hapana kwa imani, lakini kama kwa matendo. Walijikwaa kwenye “jiwe la kukwaza”;+ 33  kama vile imeandikwa: “Angalia! Ninaweka katika Sayuni jiwe+ la kukwaza na mwamba wa kuangusha, lakini ule mwenye anamuamini hatakata tamaa.”+

Maelezo ya Chini

Tnn., “mbegu ya.”
Ao “mbegu yako itakuja.”
Tnn., “mbegu.”
Ao “eko.”
Tnn., “ule mwenye anataka ao ule mwenye anakimbia.”
Ao “kuifanya haraka.”
Tnn., “mbegu.”