Kwa Waroma 1:1-32

  • Salamu (1-7)

  • Paulo anatamani kutembelea Roma (8-15)

  • Mwenye haki ataishi kwa imani (16, 17)

  • Watu wenye hawamuogope Mungu hawana sababu ya kujitetea (18-32)

    • Sifa za Mungu zinaonekana kupitia uumbaji (20)

1  Paulo, mutumwa wa Kristo Yesu na mwenye aliitwa ili akuwe mutume, mwenye aliwekwa pembeni kwa ajili ya habari njema ya Mungu,+  yenye aliahidi mbele ya wakati kupitia manabii wake katika Maandiko matakatifu,  juu ya Mwana wake, mwenye alikuja kutokea katika uzao wa* Daudi+ kulingana na mwili,  lakini mwenye alitangazwa kwa nguvu kuwa Mwana wa Mungu+ kulingana na roho ya utakatifu kupitia ufufuo kutoka kwa wafu+—ndiyo, Yesu Kristo Bwana wetu.  Kupitia yeye tulipokea fazili zenye hazistahiliwe na utume+ ili kukuwe utii kwa njia ya imani kati ya mataifa yote+ kuhusu jina lake,  ninyi pia mumeitwa kutoka kwa mataifa hayo ili mukuwe wa Yesu Kristo—  kwa wote wenye kuwa kule Roma wenye kupendwa na Mungu, wenye waliitwa ili wakuwe watakatifu: Mukuwe na fazili zenye hazistahiliwe na amani kutoka kwa Mungu Baba yetu na Bwana Yesu Kristo.  Kwanza kabisa, ninamushukuru Mungu wangu kupitia Yesu Kristo juu yenu ninyi wote, kwa sababu imani yenu inazungumuziwa katika ulimwengu wote.  Kwa maana Mungu, mwenye ninamutolea utumishi mutakatifu kwa roho yangu kuhusu ile habari njema juu ya Mwana wake, ni shahidi wangu kwamba bila kuacha ninawataja ninyi sikuzote katika sala zangu,+ 10  nikiomba kwamba kama inawezekana, mwishowe niweze kuja kwenu kwa mapenzi ya Mungu. 11  Kwa maana ninatamani sana kuwaona ninyi, ili niwapatie zawadi ya kiroho kusudi mufanywe imara; 12  ao tofauti na hilo, tukuwe na ubadilishanaji wa kitia-moyo,+ kila mumoja kupitia imani ya mwenzake, yenu na yangu pia. 13  Lakini, ndugu, sitaki mukose kujua kwamba mara nyingi nilikusudia kuja kwenu—lakini nimezuiliwa mupaka sasa—ili nipate matunda fulani kati yenu pia kama vile katika mataifa mengine. 14  Mimi niko na deni kwa Wagiriki na kwa wageni* pia, kwa wenye hekima na pia kwa wenye hawana akili; 15  kwa hiyo ninatamani kuwatangazia habari njema ninyi pia wenye kuwa kule Roma.+ 16  Kwa maana sisikilie haya habari njema;+ kwa kweli, hiyo ni nguvu za Mungu kwa ajili ya wokovu kwa kila mutu mwenye kuwa na imani,+ kwanza kwa Muyahudi+ na pia kwa Mugiriki.+ 17  Kwa sababu kwa njia hiyo haki ya Mungu inafunuliwa kupitia imani na kwa ajili ya imani,+ kama vile imeandikwa: “Lakini mwenye haki ataishi kwa imani.”+ 18  Kwa maana kasirani kali ya Mungu+ inafunuliwa kutoka mbinguni juu ya watu wote wenye hawamuogope Mungu na wenye hawako wenye haki wenye wanazuia kweli+ kwa njia yenye haiko ya haki, 19  kwa sababu mambo yenye yanaweza kujulikana juu ya Mungu yako wazi kabisa katikati yao, kwa maana Mungu aliyaweka wazi kwao.+ 20  Kwa maana sifa zake zenye hazionekane zinaonekana waziwazi tangu kuumbwa kwa ulimwengu na kuendelea, kwa sababu zinaonekana kupitia vitu vyenye vilifanywa,+ ndiyo, nguvu zake za milele+ na Uungu,+ na hivyo hawana sababu ya kujitetea. 21  Kwa maana hata kama walimujua Mungu, hawakumutukuza yeye kuwa Mungu ao kumushukuru, lakini walikuwa wajinga katika mawazo yao, na mioyo yao yenye haina akili ikakuwa na giza.+ 22  Hata kama walisema kuwa wako na hekima, walikuwa wapumbavu 23  na waligeuza utukufu wa Mungu mwenye hawezi kuharibika kuwa kitu kama sanamu ya mwanadamu mwenye anaweza kuharibika na ya ndege na viumbe vyenye miguu ine (4) na viumbe vyenye kutambaa.+ 24  Kwa hiyo, kwa kupatana na tamaa za mioyo yao, Mungu aliwaacha katika uchafu, ili miili yao ivunjiwe heshima kati yao. 25  Walibadilisha kweli ya Mungu kwa ajili ya uongo na wakaabudu* uumbaji na kuutolea utumishi mutakatifu kuliko kuutolea Muumbaji, mwenye kusifiwa milele. Amina. 26  Ndiyo sababu Mungu aliwaacha katika tamaa kubwa ya ngono yenye haizuiliwe,+ kwa maana wanamuke wao walibadilisha matumizi yao ya asili kuwa kinyume cha asili;+ 27  vilevile pia wanaume waliacha matumizi ya asili ya mwanamuke* na waliwakiana sana katika tamaa yao kubwa ya ngono wao kwa wao, wanaume kwa wanaume,+ wakitenda mambo machafu na kupokea ndani yao wenyewe azabu* kamili, kwa sababu ya kosa lao.+ 28  Kama vile hawakuona kuwa inafaa kumukubali Mungu,* Mungu aliwaacha katika hali ya akili yenye kukataliwa, ili wafanye mambo yenye hayafae.+ 29  Na walijaa kila namna ya ukosefu wa haki,+ uovu, pupa,*+ na ubaya, wakiwa wamejaa wivu,+ uuaji,+ mizozo, udanganyifu,+ na nia mubaya,+ wenye kusema kwa sauti ya chini-chini,* 30  wenye kusemana mubaya,+ wenye kumuchukia Mungu, wenye zarau, wenye majivuno, wenye kujisifu, wenye kutunga mambo ya mubaya, wenye hawatii wazazi,+ 31  wenye hawana uelewaji,+ wenye kuvunja mapatano, wenye hawana upendo wa asili, na wenye hawana moyo wa huruma. 32  Hata kama hawa wanajua muzuri amri ya Mungu yenye haki—kwamba wale wenye wanazoea kufanya mambo ya namna hiyo wanastahili kifo+—wanaendelea kuyafanya na pia wanakubaliana na wale wenye wanazoea kuyafanya.

Maelezo ya Chini

Tnn., “mbegu ya.”
Ao “wenye hawako Wagiriki.” Tnn., “wabaribari.”
Ao “wakaheshimia sana.”
Ao “kulala na mwanamuke kwa njia ya asili.”
Ao “malipo.”
Ao “hawakukubali kumujua Mungu katika ujuzi sahihi.”
Ao “tamaa.”
Ao “wenye kupiga porojo.”