Kwa Waroma 11:1-36

  • Waisraeli hawakukataliwa wote (1-16)

  • Mufano wa muzeituni (17-32)

  • Hekima ya Mungu ni kubwa sana (33-36)

11  Basi ninauliza, je, Mungu alikataa watu wake?+ Hapana kabisa! Kwa maana mimi pia ni Mwisraeli, wa uzao wa* Abrahamu, kutoka kabila la Benyamini.  Mungu ­hakukataa watu wake, wenye alitambua kwanza.+ Je, hamujue kile andiko linasema kuhusiana na Eliya, wakati anamuomba Mungu juu ya Israeli?  “Yehova,* wameua manabii wako, wamebomoa mazabahu zako, nimebakia mimi peke yangu, na sasa wanajaribu kuondoa uzima wangu.”*+  Lakini neno la Mungu linamuambia nini? “Nimeacha watu elfu saba (7000) kwa ajili yangu, watu wenye hawakumupigia Baali goti.”+  Basi, kwa njia ileile, wakati huu pia, kuko mabaki+ kulingana na kuchaguliwa kupitia fazili zenye hazistahiliwe.  Sasa kama ni kupitia fazili zenye hazistahiliwe,+ haiko kupitia matendo tena;+ tofauti na hilo, fazili zenye hazistahiliwe hazingekuwa tena fazili zenye hazistahiliwe.  Tuseme nini basi? Lile jambo lenye Israeli anatafuta kwa bidii hakulipata, lakini wale wenye walichaguliwa walilipata.+ Wale wengine hisia zao zilifanywa kuwa nzito,+  kama vile imeandikwa: “Mungu amewapatia roho ya usingizi muzito,+ macho yenye hayaone na masikio yenye hayasikie, mupaka leo hii.”+  Pia, Daudi anasema: “Meza yao ikuwe kitu cha kunasa na mutego na kikwazo na malipo kwao. 10  Macho yao yatiwe giza ili wasione, na sikuzote uwafanye wainamishe migongo yao.”+ 11  Basi ninauliza, Je, walijikwaa na kuanguka kabisa? Hapana kabisa! Lakini kwa sababu ya kujikwaa kwao, kuko wokovu kwa watu wa mataifa, ili kuwachochea wao wakuwe na wivu.+ 12  Sasa kama kujikwaa kwao kunamaanisha utajiri kwa ulimwengu, na kupunguka kwao kunamaanisha utajiri kwa watu wa mataifa,+ hesabu yao kamili itamaanisha vile hata zaidi! 13  Sasa ninazungumuza na ninyi wenye kuwa watu wa mataifa. Kwa kuwa mimi ni mutume kwa mataifa,+ ninatukuza* utumishi wangu+ 14  ili kuona kama ninaweza kwa njia fulani kuchochea watu wangu mwenyewe wakuwe na wivu na kuokoa wamoja kati yao. 15  Kwa maana kama kutupwa kwao+ kunamaanisha upatanisho kwa ulimwengu, kukubaliwa kwao kutamaanisha nini isipokuwa uzima kutoka kwa wafu? 16  Tena, kama sehemu ya donge yenye inachukuliwa ikuwe matunda ya kwanza ni takatifu, donge lote pia ni takatifu; na kama muzizi ni mutakatifu, matawi pia yako vile. 17  Hata hivyo, kama matawi fulani yalikatwa, na wewe hata kama uko muzeituni wa pori, ukapandikizwa* kati ya matawi na kuwa mushiriki wa unono wa muzizi wa muzeituni, 18  usijivune mbele ya matawi. Lakini kama unajivuna mbele yake,+ kumbuka kwamba haiko wewe ndiye unabeba muzizi, lakini ni muzizi ndio unakubeba wewe. 19  Basi, wewe utasema: “Matawi yalikatwa ili mimi nipandikizwe.”*+ 20  Hiyo ni kweli! Walikatwa kwa sababu walikosa imani,+ lakini wewe umesimama kwa imani.+ Usikuwe na majivuno, lakini ukuwe na woga. 21  Kwa maana kama Mungu ­hakusikilia ­huruma ­matawi ya asili, hatakusikilia huruma wewe vilevile. 22  Kwa hiyo, fikiria fazili+ na ukali wa Mungu. Kuko ukali kuelekea wale wenye walianguka,+ lakini kukuelekea wewe kuko fazili za Mungu kama tu unakaa katika fazili zake; kama haiko vile, wewe pia utakatwa. 23  Na wao pia, kama hawataendelea kukosa imani, watapandikizwa;*+ kwa kuwa Mungu anaweza kuwapandikiza tena. 24  Kwa maana kama wewe ulikatwa kutoka kwenye muzeituni wa pori na kupandikizwa* kinyume cha asili katika muzeituni wa bustani, ni muzuri hata zaidi kwamba hawa wenye kuwa wa asili wapandikizwe tena katika muzeituni wao wenyewe! 25  Kwa maana sitaki ninyi, ndugu, mukose kujua siri hii takatifu,+ ili musikuwe wenye hekima mbele ya macho yenu wenyewe: Hisia za Israeli zimetiwa uzito kwa sehemu mupaka hesabu yote ya watu wa mataifa ikuwe imeingia, 26  na kwa namna hii Israeli wote+ wataokolewa. Kama vile imeandikwa: “Mukombozi* atakuja kutoka Sayuni+ na kuondoa mazoea ya kukosa kumuogopa Mungu kutoka katika Yakobo. 27  Na hili ndilo agano langu pamoja nao,+ wakati nitaondoa zambi zao.”+ 28  Ni kweli, kuhusiana na habari njema wao ni maadui kwa ajili yenu, lakini kuhusiana na uchaguzi wa Mungu wao ni wapendwa kwa ajili ya mababu zao.+ 29  Kwa maana Mungu hatasikitika juu ya zawadi na mwito wenye anatoa. 30  Kwa maana kama vile ninyi wakati fulani mulikuwa hamutii Mungu+ lakini sasa mumeonyeshwa rehema+ kwa sababu ya kukosa kutii kwao,+ 31  ni vile pia hawa sasa wamekosa kutii na hivyo mukaonyeshwa rehema, ili wao wenyewe pia waonyeshwe rehema sasa. 32  Kwa maana Mungu amewaweka wote pamoja katika kukosa kutii,+ ili awaonyeshe wote rehema.+ 33  Oh! Utajiri wa Mungu na hekima na ujuzi ni kubwa sana! Hukumu zake haziwezi kuchunguzika na njia zake haziwezi kutafutika kabisa! 34  Kwa maana “ni nani amefikia kujua akili ya Yehova,* ao ni nani amekuwa mushauri wake?”+ 35  Ao, “ni nani amemupatia yeye kwanza, ili ikuwe lazima arudishiwe?” 36  Kwa sababu vitu vyote vimetoka kwake, kupitia yeye na kwa ajili yake. Kwake yeye kukuwe utukufu milele. Amina.

Maelezo ya Chini

Tnn., “mbegu ya.”
Ao “nafsi yangu.”
Ao “ninasifu.”
Kupandikiza ni kuchomeka tawi la muti mumoja kwenye muti mwingine ili muti utokeze matunda ya muzuri.
Kupandikiza ni kuchomeka tawi la muti mumoja kwenye muti mwingine ili muti utokeze matunda ya muzuri.
Kupandikiza ni kuchomeka tawi la muti mumoja kwenye muti mwingine ili muti utokeze matunda ya muzuri.
Kupandikiza ni kuchomeka tawi la muti mumoja kwenye muti mwingine ili muti utokeze matunda ya muzuri.
Ao “Mwokozi.”