Kwa Waroma 16:1-27

  • Paulo anamujulisha mutumishi Fibi kwa Wakristo wa Roma (1, 2)

  • Salamu kwa Wakristo wa Roma (3-16)

  • Maonyo juu ya migawanyiko (17-20)

  • Salamu kutoka kwa wenye kufanya kazi pamoja na Paulo (21-24)

  • Siri takatifu inafunuliwa sasa (25-27)

16  Ninamujulisha kwenu* Foibe, dada yetu, mwenye kuwa mutumishi wa kutaniko lenye kuwa katika Kenkrea,+  ili mumukaribishe katika Bwana kwa njia yenye inastahili watakatifu, na mumupatie musaada wowote wenye anaweza kuwa nao lazima,+ kwa maana yeye mwenyewe pia alikuwa muteteaji wa wengi, kutia ndani mimi.  Mupatie salamu zangu Priska na Akila,+ wafanyakazi wenzangu katika Kristo Yesu,  wenye wametia shingo zao wenyewe katika hatari kwa ajili yangu,*+ na haiko mimi tu ndiye ninawashukuru, lakini pia makutaniko yote ya mataifa.  Pia musalimie ­kutaniko lenye kuwa katika nyumba yao.+ Musalimie Epaineto ­mupendwa ­wangu, mwenye kuwa ­matunda ya kwanza ya Asia kwa ajili ya Kristo.  Musalimie ­Maria, ­mwenye ametumika kwa bidii kwa ajili yenu.  Musalimie Androniko na Yunia, watu wa jamaa yangu+ na wafungwa wenzangu, ambao ni watu wenye kujulikana sana kwa mitume na wamekuwa katika umoja na Kristo wakati murefu kuliko mimi.  Mupatie salamu zangu Ampliato, mupendwa wangu katika Bwana.  Musalimie Urbano, mufanyakazi mwenzetu katika Kristo, na Stako mupendwa wangu. 10  Musalimie Apele, mwenye kukubaliwa katika Kristo. Musalimie wale wa nyumba ya Aristobulo. 11  Musalimie Herodioni, mutu wa jamaa yangu. Musalimie wale wa nyumba ya Narkiso wenye wako katika Bwana. 12  Musalimie Trifaina na Trifosa, wanamuke wenye wanafanya kazi kwa bidii katika Bwana. Musalimie Persisi, mupendwa wetu, kwa maana mwanamuke huyo amefanya kazi kwa bidii katika Bwana. 13  Musalimie Rufo, muchaguliwa katika Bwana, na mama yake, mwenye pia ni mama yangu. 14  Musalimie Asinkrito, Flegoni, Hermesi, Patroba, Hermasi, na ndugu wenye kuwa pamoja nao. 15  Musalimie Filologo na Yulia, Nerea na dada yake, na Olimpa, na watakatifu wote wenye kuwa pamoja nao. 16  Musalimiane kwa busu takatifu. Makutaniko yote ya Kristo yanawasalimia ninyi. 17  Sasa ninawaomba ninyi, ndugu, muangalie wale wenye wanaleta migawanyiko na kuweka vikwazo kinyume cha fundisho lenye mumejifunza, na muwaepuke.+ 18  Kwa maana watu wa namna hiyo ni watumwa, hapana wa Bwana wetu Kristo, lakini wa hamu zao* wenyewe, na kwa maneno matamu na maneno ya kusifu-sifu wanashawishi mioyo ya wale wenye hawatambue jambo lolote. 19  Utii wenu umejulikana na watu wote, basi ninafurahi kwa sababu yenu. Lakini ninataka mukuwe na hekima juu ya mambo ya muzuri, lakini mukuwe bila kosa juu ya mambo ya mubaya.+ 20  Kwa upande wake, Mungu mwenye anatoa amani atamuponda Shetani+ chini ya miguu yenu hivi karibuni. Fazili zenye hazistahiliwe za Bwana wetu Yesu zikuwe pamoja na ninyi. 21  Timoteo, mufanyakazi mwenzangu anawasalimia ninyi, na pia Lukio, Yasoni, na Sosipata, watu wa jamaa yangu.+ 22  Mimi, Tertio, mwenye nimeandika barua hii, ninawasalimia ninyi katika Bwana. 23  Gayo,+ mwenye alitukaribisha mimi na kutaniko lote, anawasalimia ninyi. Erasto, muweka-hazina* wa muji, anawasalimia ninyi, na pia Kwarto, ndugu yake. 24 * —— 25  Sasa kwa Ule mwenye anaweza kuwatia ninyi nguvu kulingana na habari njema yenye ninatangaza na kuhubiriwa kwa Yesu Kristo, kulingana na ufunuo wa siri takatifu+ yenye ilikuwa imefichwa tangu nyakati za zamani 26  lakini sasa imefunuliwa na kujulishwa kupitia Maandiko ya kiunabii kati ya mataifa yote kulingana na amri ya Mungu mwenye anaishi milele ili kuendeleza utii kupitia imani; 27  kwa Mungu, ambaye peke yake ni mwenye hekima,+ kukuwe utukufu kupitia Yesu Kristo milele. Amina.

Maelezo ya Chini

Ao “Ninapendekeza kwenu.”
Ao “ya nafsi yangu.”
Ao “matumbo yao.”
Ao “musimamizi.”