Kwa Waroma 8:1-39

  • Uzima na uhuru kupitia roho (1-11)

  • Roho ya kuwa wana inatoa ushahidi (12-17)

  • Uumbaji unangojea uhuru wa wana wa Mungu (18-25)

  • ‘Roho inatuombea’ (26, 27)

  • Kuchaguliwa na Mungu mbele ya wakati (28-30)

  • Kupata ushindi kupitia upendo wa Mungu (31-39)

8  Kwa hiyo, wale wenye kuwa katika umoja na Kristo Yesu hawahukumiwe.  Kwa maana sheria ya roho yenye inatoa uzima katika umoja na Kristo Yesu imewaweka ninyi huru+ kutoka katika sheria ya zambi na kifo.  Kile chenye Sheria ilishindwa kufanya+ kwa sababu ilikuwa zaifu+ kupitia mwili, Mungu alikifanya kwa kumutuma Mwana wake mwenyewe+ akiwa katika mufano wa mwili wenye zambi+ na juu ya zambi, akihukumu zambi katika mwili,  ili jambo lenye haki lenye Sheria inaomba litimizwe ndani yetu+ sisi wenye kutembea, haiko kulingana na mwili, lakini kulingana na roho.+  Kwa maana wale wenye wanaishi kulingana na mwili wanakaza akili zao kwenye mambo ya mwili,+ lakini wale wenye wanaishi kulingana na roho wanakaza akili zao kwenye mambo ya roho.+  Kwa maana kukaza akili juu ya mwili kunamaanisha kifo,+ lakini kukaza akili juu ya roho kunamaanisha uzima na amani;+  kwa sababu kukaza akili juu ya mwili kunamaanisha uadui na Mungu,+ kwa maana mwili haujitiishe kwa sheria ya Mungu, na kwa kweli, hauwezi kujitiisha.  Basi wale wenye wanapatana na mwili hawawezi kumupendeza Mungu.  Hata hivyo, ninyi hamupatane na mwili, lakini munapatana na roho,+ kama kwa kweli roho ya Mungu inakaa ndani yenu. Lakini kama mutu yeyote hana roho ya Kristo, mutu huyo haiko wake. 10  Lakini kama Kristo iko* katika umoja na ninyi,+ mwili umekufa kwa sababu ya zambi, lakini roho ni uzima kwa sababu ya haki. 11  Basi sasa, kama roho ya ule mwenye alimufufua Yesu kutoka kwa wafu inakaa ndani yenu, ule mwenye alimufufua Kristo Yesu kutoka kwa wafu+ atafanya pia miili yenu yenye inaweza kufa ikuwe na uzima+ kupitia roho yake yenye inakaa ndani yenu. 12  Basi, ndugu, sisi tunalazimika, hapana kwa mwili ili tuishi kulingana na mwili;+ 13  kwa maana kama munaishi kulingana na mwili hakika mutakufa; lakini kama munaua mazoea ya mwili+ kwa roho, mutaishi.+ 14  Kwa maana wale wote wenye wanaongozwa na roho ya Mungu, kwa kweli wao ndio wana wa Mungu.+ 15  Kwa maana hamukupokea roho ya utumwa yenye inaleta woga tena, lakini mulipokea roho ya kufanywa kuwa wana, roho yenye kupitia hiyo tunaita kwa sauti kubwa: “Abba,* Baba!”+ 16  Roho yenyewe inatoa ushahidi pamoja na roho yetu+ kwamba sisi tuko watoto wa Mungu.+ 17  Basi, kama sisi tuko watoto, sisi pia tuko wariti—wariti wa Mungu kwelikweli, lakini wariti+ pamoja na Kristo—kama tu tunateseka pamoja naye+ ili pia tutukuzwe pamoja naye.+ 18  Kwa maana ninaona kwamba mateso ya wakati huu haiko kitu kwa kuyalinganisha na utukufu wenye utafunuliwa ndani yetu.+ 19  Kwa maana uumbaji unangojea na kutazamia kwa hamu kufunuliwa kwa wana wa Mungu.+ 20  Kwa maana uumbaji ulitiishwa chini ya maisha yenye hayana maana,*+ hapana kwa mapenzi yake wenyewe lakini kupitia ule mwenye aliutiisha, kwa musingi wa tumaini 21  kwamba uumbaji wenyewe pia utawekwa huru+ kutoka katika utumwa wa uharibifu na kuwa na uhuru wenye utukufu wa watoto wa Mungu. 22  Kwa maana tunajua kwamba uumbaji wote unaendelea kulia kwa maumivu pamoja na kuwa katika uchungu pamoja mupaka sasa. 23  Haiko hilo tu, lakini sisi wenyewe pia wenye kuwa na matunda ya kwanza, ni kusema, ile roho, ndiyo, sisi wenyewe tunaugua ndani yetu wenyewe,+ wakati uleule tukingojea kwa hamu kufanywa kuwa wana,+ kuachiliwa huru kutoka kwenye miili yetu kupitia bei ya ukombozi. 24  Kwa maana tuliokolewa katika tumaini hili; lakini tumaini lenye linaonekana haliko tumaini, kwa maana wakati mutu anaona kitu, je, yeye anakitumainia? 25  Lakini kama tunatumainia+ kile chenye hatuone,+ tunaendelea kukingojea kwa hamu na uvumilivu.+ 26  Vilevile, roho pia inatoa musaada kwa ajili ya uzaifu wetu;+ kwa maana tatizo ni kwamba hatujue kile chenye tuko na lazima ya kusali juu yake, lakini roho yenyewe inatuombea pamoja na vilio vya maumivu vyenye havitamukwe.* 27  Lakini ule mwenye anachunguza mioyo+ anajua maana ya roho, kwa sababu inaomba kupatana na Mungu kwa ajili ya watakatifu. 28  Tunajua kwamba Mungu anafanya kazi zake zote zitumike pamoja kwa faida ya wale wenye wanamupenda Mungu, wale wenye wameitwa kulingana na kusudi lake;+ 29  kwa sababu wale wenye alitambua kwanza, aliwachagua pia mbele ya wakati ili wafanywe kulingana na mufano wa Mwana wake,+ ili akuwe muzaliwa wa kwanza+ kati ya ndugu wengi.+ 30  Zaidi ya hayo, wale wenye alichagua mbele ya wakati,+ ni wale ndio aliita pia;+ na wale wenye aliita ni wale ndio alitangaza kuwa wenye haki.+ Mwishowe wale wenye alitangaza kuwa wenye haki ni wale ndio alitukuza pia.+ 31  Basi, tuseme nini juu ya mambo haya? Kama Mungu iko* upande wetu, ni nani atatushinda?+ 32  Kwa kuwa hakujizuia kutoa hata Mwana wake mwenyewe lakini alimutoa kwa ajili yetu sisi wote,+ je, hatatupatia pia pamoja naye vitu vingine vyote kwa fazili? 33  Ni nani mwenye atashitaki wale wachaguliwa wa Mungu?+ Mungu Ndiye mwenye anawatangaza kuwa wenye haki.+ 34  Ni nani mwenye atawahukumu? Kristo Yesu ndiye mwenye alikufa, ndiyo, zaidi ya hayo yeye ndiye mwenye alifufuliwa, mwenye kuwa kwenye mukono wa kuume wa Mungu,+ na mwenye anatuombea pia.+ 35  Ni nani mwenye atatutenganisha na upendo wa Kristo?+ Je, ni taabu ao mahangaiko ao mateso ao njaa ao kukosa nguo ao hatari ao upanga?+ 36  Kama vile imeandikwa: “Kwa ajili yako tunauawa muchana wote; tumehesabiwa kuwa kondoo wa kuchinjwa.”+ 37  Tofauti na hilo, katika mambo haya yote tunatoka tukiwa tumeshinda kabisa+ kupitia yeye mwenye alitupenda. 38  Kwa maana nimesadiki kwamba ikuwe kifo ao uzima ao malaika ao serikali ao mambo yenye kuwa sasa ao mambo yenye yatakuja ao nguvu+ 39  ao urefu kuenda juu ao urefu kuenda chini ao uumbaji mwingine wowote havitaweza kututenganisha na upendo wa Mungu wenye kuwa katika Kristo Yesu Bwana wetu.

Maelezo ya Chini

Ao “eko.”
Neno la Kiaramu lenye linamaanisha “Ee Baba!”
Ao “ubatili.”
Ao “havisemwe.”
Ao “eko.”