Kwa Waroma 5:1-21

  • Kupatanishwa na Mungu kupitia Kristo (1-11)

  • Kifo kupitia Adamu, uzima kupitia Kristo (12-21)

    • Zambi na kifo vilienea kwa wote (12)

    • Tendo moja la kutetewa kuwa wenye haki (18)

5  Basi, kwa kuwa sasa tumetangazwa kuwa wenye haki kupitia imani,+ tufurahie basi amani* pamoja na Mungu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo,+  mwenye kupitia yeye tumeingia pia kwa imani katika fazili hizi zenye hazistahiliwe zenye sasa tunasimama ndani;+ tufurahi basi,* kwa kutegemea tumaini la utukufu wa Mungu.  Haiko ile tu, lakini tufurahi basi* hata kama tuko katika taabu,+ kwa kuwa tunajua kama taabu inatokeza uvumilivu;+  na uvumilivu unatokeza hali ya kukubaliwa;+ na hali ya kukubaliwa inatokeza tumaini,+  na tumaini halikatishe tamaa;+ kwa sababu upendo wa Mungu umemwangwa ndani ya mioyo yetu kupitia roho takatifu, yenye tulipewa.+  Kwa maana, kwa kweli, wakati tulikuwa tungali wazaifu,+ Kristo alikufa kwa ajili ya watu wenye hawamuogope Mungu kwa wakati wenye uliwekwa.  Kwa maana ni vigumu kwa mutu yeyote kufa kwa ajili ya mwenye haki; hata hivyo pengine mutu anaweza kusubutu kufa kwa ajili ya mutu muzuri.  Lakini Mungu anapendekeza upendo wake mwenyewe kwetu, kwa kuwa, wakati tulikuwa tungali watenda-zambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu.+  Kwa kuwa sasa tumetangazwa kuwa wenye haki kwa damu yake,+ tutaokolewa kutokana na kasirani kali kupitia yeye hata zaidi.+ 10  Kwa maana, ikiwa wakati tulikuwa maadui tulipatanishwa na Mungu kupitia kifo cha Mwana wake,+ tutaokolewa kupitia uzima wake hata zaidi, kwa kuwa sasa tumepatanishwa. 11  Haiko ile tu, lakini tunafurahi pia katika Mungu kupitia Bwana wetu Yesu Kristo, mwenye sasa tumepokea upatanisho kupitia yeye.+ 12  Hiyo ndiyo sababu, kama vile kupitia mutu mumoja zambi iliingia katika ulimwengu na kifo kupitia zambi,+ na ni vile kifo kilienea kwa watu wote kwa sababu wote walikuwa wamefanya zambi+—. 13  Kwa maana zambi ilikuwa katika ulimwengu mbele ya Sheria, lakini mutu yeyote hahesabiwe zambi wakati hakuna sheria.+ 14  Hata hivyo, kifo kilitawala kama mufalme tangu Adamu mupaka Musa, hata juu ya wale wenye hawakukuwa wamefanya zambi kwa njia ileile yenye Adamu alifanya kosa, yeye mwenye alikuwa mufano wa ule mwenye alipaswa kuja.+ 15  Lakini zawadi haiko kama lile kosa. Kwa maana kama kwa kosa la mutu mumoja wengi walikufa, fazili zenye hazistahiliwe za Mungu na zawadi yake ya bure kupitia fazili zenye hazistahiliwe za mutu mumoja,+ Yesu Kristo, zilizidi hata zaidi kwa wengi!+ 16  Pia, ile zawadi ya bure haiko sawa na namna mambo yalifanyika kupitia mutu mumoja mwenye alifanya zambi.+ Kwa maana hukumu kisha kosa moja ilikuwa kuhesabiwa kuwa na kosa,+ lakini zawadi kisha makosa mengi ilifanya wengi watangazwe kuwa wenye haki.+ 17  Kwa maana ikiwa kupitia kosa la mutu mumoja kifo kilitawala kama mufalme kupitia mutu huyo,+ wale wenye wanapokea wingi wa fazili zenye hazistahiliwe na zawadi ya bure ya haki+ watatawala hata zaidi wakiwa wafalme+ katika uzima kupitia mutu mumoja, Yesu Kristo!+ 18  Kwa hiyo, basi, kama vile kupitia kosa moja matokeo kwa watu wa namna zote yalikuwa kuhesabiwa kuwa na kosa,+ vilevile kupitia tendo moja la kutetewa kuwa wenye haki, matokeo kwa watu wa namna zote+ ni wao kutangazwa kuwa wenye haki kwa ajili ya uzima.+ 19  Kwa maana kama vile kupitia kukosa kutii kwa ule mutu mumoja wengi walifanywa kuwa watenda-zambi,+ vilevile pia kupitia kutii kwa mutu mumoja wengi watafanywa kuwa wenye haki.+ 20  Sasa Sheria ilikuja ili makosa yaongezeke.+ Lakini mahali kwenye zambi iliongezeka, fazili zenye hazistahiliwe ziliongezeka hata zaidi. 21  Kwa kusudi gani? Ili kama vile zambi ilitawala kama mufalme pamoja na kifo,+ vilevile pia fazili zenye hazistahiliwe zitawale kama mufalme kupitia haki yenye inaongoza kwenye uzima wa milele kupitia Yesu Kristo Bwana wetu.+

Maelezo ya Chini

Ao pengine “tuko na amani.”
Ao pengine, “tunafurahi.”
Ao pengine, “tunafurahi.”