Kwa Waroma 6:1-23

  • Uzima mupya kupitia ubatizo katika Kristo (1-11)

  • Musiache zambi itawale katika miili yenu (12-14)

  • Kuacha utumwa wa zambi na kuwa watumwa wa Mungu (15-23)

    • Mushahara wa zambi​—kifo; zawadi ya Mungu​—uzima (23)

6  Basi tuseme nini? Je, tuendelee kuwa katika zambi ili fazili zenye hazistahiliwe ziongezeke?  Hapana kabisa! Kwa kuwa tulikufa kuhusiana na zambi,+ namna gani tunaweza tena kuendelea kuishi katika zambi?+  Ao je, hamujue kwamba sisi wote wenye tulibatizwa katika Kristo Yesu+ tulibatizwa katika kifo chake?+  Basi tulizikwa pamoja naye kupitia ubatizo wetu katika kifo chake,+ ili kama vile Kristo alifufuliwa kutoka kwa wafu kupitia utukufu wa Baba, vilevile sisi pia tunapaswa kutembea katika hali mupya ya uzima.+  Kama tumeungana pamoja naye katika mufano wa kifo chake,+ hakika sisi tutaunganishwa pia pamoja naye katika mufano wa ufufuo wake.+  Kwa maana tunajua kwamba utu wetu wa zamani ulipigiliwa misumari kwenye muti pamoja naye+ ili mwili wetu wenye zambi usikuwe na nguvu,+ ili tusiendelee tena kuwa watumwa wa zambi.+  Kwa maana ule mwenye amekufa ameondolewa* zambi yake.  Zaidi ya hayo, kama tumekufa pamoja na Kristo, tunaamini kwamba tutaishi pia pamoja naye.  Kwa maana tunajua kama kwa kuwa sasa Kristo amefufuliwa kutoka kwa wafu,+ hakufe tena;+ kifo hakiko tena bwana juu yake. 10  Kwa maana kifo chenye alikufa, ­alikufa kuhusiana na zambi* mara moja kwa wakati wote,+ lakini uzima wenye anaishi, anaishi kuhusiana na Mungu. 11  Vilevile ninyi, mujione kuwa wafu kuhusiana na zambi lakini wazima kuhusiana na Mungu kupitia Kristo Yesu.+ 12  Kwa hiyo, musiruhusu zambi iendelee kutawala kama mufalme katika miili yenu yenye inaweza kufa+ ili kutii tamaa zake. 13  Wala musiendelee kutoa miili yenu* kwa zambi kuwa silaha za ukosefu wa haki, lakini mujitoe wenyewe kwa Mungu kama wenye kuwa wazima kutoka kwa wafu, pia mutoe miili yenu* kwa Mungu kuwa silaha za haki.+ 14  Kwa maana zambi haipaswe kuwa bwana juu yenu, kwa kuwa ninyi hamuko chini ya sheria+ lakini muko chini ya fazili zenye hazistahiliwe.+ 15  Tuseme nini basi? Je, tufanye zambi kwa sababu hatuko chini ya sheria lakini chini ya fazili zenye hazistahiliwe?+ Hapana kabisa! 16  Je, hamujue kama ikiwa munajitoa kwa mutu yeyote kuwa watumwa watiifu, ninyi ni watumwa wa ule mwenye munatii,+ ao watumwa wa zambi+ yenye inaongoza kwenye kifo+ ao wa utii wenye unaongoza kwenye haki? 17  Lakini shukrani kwa Mungu kwamba hata kama wakati fulani mulikuwa watumwa wa zambi, sasa mumekuwa watiifu kutoka katika moyo kwa ule mufano wa fundisho wenye mulitiwa katika mikono yake. 18  Ndiyo, kwa kuwa muliwekwa huru kutoka katika zambi,+ mumekuwa watumwa wa haki.+ 19  Ninasema katika maneno ya wanadamu kwa sababu ya uzaifu wa mwili wenu; kwa maana kama vile mulitoa viungo vyenu kuwa watumwa wa uchafu na uvunjaji wa sheria wenye unaongoza kwenye uvunjaji wa sheria, basi sasa mutoe viungo vyenu kuwa watumwa wa haki yenye inaongoza kwenye utakatifu.+ 20  Kwa maana wakati mulikuwa watumwa wa zambi, mulikuwa huru kuhusiana na haki. 21  Basi, mulikuwa munazaa matunda gani wakati huo? Mambo yenye sasa munasikilia haya. Kwa maana mwisho wa mambo hayo ni kifo.+ 22  Lakini, kwa kuwa sasa muliwekwa huru kutoka katika zambi na kuwa watumwa wa Mungu, munazaa tunda lenu katika njia ya utakatifu,+ na mwisho ni uzima wa milele.+ 23  Kwa maana mushahara wenye zambi inalipa ni kifo,+ lakini zawadi yenye Mungu anatoa ni uzima wa milele+ kupitia Kristo Yesu Bwana wetu.+

Maelezo ya Chini

Ao “amefunguliwa kutokana na; amesamehewa.”
Ni kusema, ili kuondoa zambi.
Tnn., “viungo vyenu.”
Tnn., “viungo vyenu.”