Kwa Waroma 15:1-33

  • Mukaribishane kama vile Kristo alifanya (1-13)

  • Paulo, mutumishi kwa watu wa mataifa (14-21)

  • Mipango ya safari za Paulo (22-33)

15  Basi, sisi wenye tuko na nguvu tunapaswa kubeba uzaifu wa wale wenye hawana nguvu,+ na tusikuwe tunajipendeza wenyewe.+  Kila mumoja wetu amupendeze jirani yake kwa faida yake, ili kumujenga.+  Kwa maana hata Kristo hakujipendeza mwenyewe,+ lakini kama vile imeandikwa: “Lawama za wale wenye wanakulaumu zimeniangukia.”+  Kwa maana mambo yote yenye yaliandikwa zamani yaliandikwa ili kutufundisha sisi,+ ili kupitia uvumilivu wetu+ na kupitia faraja kutoka katika Maandiko tukuwe na tumaini.+  Sasa Mungu mwenye anatoa uvumilivu na faraja awawezeshe ninyi kati yenu wenyewe kuwa na mutazamo uleule wa akili wenye Kristo Yesu alikuwa nao,  ili kwa umoja+ na kwa sauti moja* mumutukuze Mungu na Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo.  Basi mukaribishane,*+ kama vile Kristo pia aliwakaribisha ninyi,+ ili Mungu apewe utukufu.  Kwa maana ninawaambia kwamba Kristo alikuwa mutumishi kwa wale wenye kutahiriwa,+ kwa ajili ya ukweli wa Mungu, ili kuhakikisha ahadi zenye Yeye alitolea mababu zao,+  na ili mataifa yamutukuze Mungu kwa sababu ya rehema yake.+ Kama vile imeandikwa: “Ndiyo sababu nitakukubali waziwazi kati ya mataifa, na nitaimba sifa kwa ajili ya jina lako.”+ 10  Na anasema tena: “Mufurahi, ninyi mataifa, pamoja na watu wake.”+ 11  Na tena: “Mumusifu Yehova,* ninyi mataifa yote, na vikundi vyote vya watu vimusifu yeye.”+ 12  Na tena Isaya anasema: “Kutakuwa muzizi wa Yese,+ ule mwenye anasimama ili kutawala mataifa;+ na mataifa yatamutumainia yeye.”+ 13  Mungu mwenye anatoa tumaini awajaze ninyi furaha yote na amani kwa sababu munamutegemea, ili muongezeke* katika tumaini kwa nguvu za roho takatifu.+ 14  Sasa mimi mwenyewe nimesadiki juu yenu, ndugu zangu, kwamba ninyi wenyewe pia mumejaa wema, mumejaa ujuzi wote, na kwamba munaweza kuonyana.* 15  Hata hivyo, nimewaandikia waziwazi zaidi juu ya mambo fulani, ili kuwakumbusha tena, kwa sababu ya fazili zenye hazistahiliwe zenye nilipewa kutoka kwa Mungu 16  ili nikuwe mutumishi wa watu wote wa Kristo Yesu kwa mataifa.+ Ninafanya kazi takatifu ya habari njema ya Mungu,+ ili mataifa haya yakuwe toleo lenye kukubalika, lenye limetakaswa kupitia roho takatifu. 17  Basi niko na sababu ya kufurahi katika Kristo Yesu juu ya mambo yenye kuhusiana na Mungu. 18  Kwa maana sitajaribu kusema juu ya jambo lolote isipokuwa mambo yenye Kristo amefanya kupitia mimi ili mataifa yatii, kwa neno na tendo langu, 19  kwa nguvu za alama na maajabu,+ kwa nguvu za roho ya Mungu, na hivyo kutoka Yerusalemu na kuzunguka mupaka Ilirikamu nimehubiri kikamili habari njema juu ya Kristo.+ 20  Kwa kweli, kwa njia hii, nilikusudia kwamba sitatangaza habari njema mahali kwenye jina la Kristo lilikuwa limekwisha kutangazwa, ili nisijenge juu ya musingi wa mutu mwingine; 21  lakini kama vile imeandikwa: “Wale wenye hawakupata habari yoyote juu yake wataona, na wale wenye hawakusikia wataelewa.”+ 22  Hiyo ndiyo sababu pia nilizuiwa mara nyingi kuja kwenu. 23  Lakini sasa sina tena eneo lenye halijaguswa katika maeneo haya, na kwa miaka mingi* nimetamani kuja kwenu. 24  Kwa hiyo, wakati nitasafiri kuenda Uhispania, ninatumaini kwamba nitawaona na mutanisindikiza umbali fulani kuenda kule, wakati nitakuwa nimefurahia kwanza kuwa pamoja na ninyi kwa wakati fulani. 25  Lakini sasa ninakaribia kusafiri kuenda Yerusalemu ili kutumikia ­watakatifu.+ 26  Kwa maana wale wenye kuwa katika Makedonia na Akaya wamependezwa kushiriki vitu vyao kwa kuwatolea muchango fulani wale wenye kuwa maskini kati ya watakatifu katika Yerusalemu.+ 27  Kweli, wamependezwa kufanya vile, na kwa hakika walikuwa na deni kwao; kwa maana kama mataifa wameshiriki mambo yao ya kiroho, wao pia wako na deni la kuwatumikia kwa vitu vyao vya kimwili.+ 28  Basi wakati nitamaliza jambo hili na kufikisha salama muchango huu* kwao, nitaondoka na kupitia kwenu wakati nitaelekea Uhispania. 29  Zaidi ya hilo, ninajua kwamba wakati nitakuja kwenu, nitakuja na kipimo cha kuenea cha baraka kutoka kwa Kristo. 30  Sasa ninawaomba, ndugu, kupitia Bwana wetu Yesu Kristo na kupitia upendo wa roho, mujikaze pamoja na mimi kusali kwa Mungu kwa ajili yangu,+ 31  ili nikombolewe+ kutoka kwa wale wenye hawaamini katika Yudea na ili utumishi wangu kwa ajili ya Yerusalemu ukubaliwe na watakatifu,+ 32  ili kwa mapenzi ya Mungu nikuje kwenu nikiwa na furaha na nipate faraja pamoja na ninyi. 33  Mungu mwenye anatoa amani akuwe pamoja na ninyi wote.+ Amina.

Maelezo ya Chini

Tnn., “kinywa kimoja.”
Ao “muwakubali wengine.”
Ao “mujae sana.”
Ao “kufundishana.”
Ao pengine “miaka fulani.”
Tnn., “tunda hili.”