Kwa Waroma 2:1-29

  • Hukumu ya Mungu juu ya Wayahudi na Wagiriki (1-16)

    • Namna zamiri inafanya kazi (14, 15)

  • Wayahudi na Sheria (17-24)

  • Kutahiriwa kwa moyo (25-29) (25-29)

2  Kwa hiyo kama unahukumu, hauna sababu ya kujitetea, Ee mwanadamu, hata ukuwe nani;+ kwa maana wakati unahukumu mwingine, unajihukumu wewe mwenyewe, kwa sababu wewe mwenye kuhukumu unazoea kufanya mambo yaleyale.+  Sasa tunajua kama hukumu ya Mungu inapatana na kweli, juu ya wale wenye wanazoea kufanya mambo hayo.  Lakini je, wewe unawaza, Ee mwanadamu, kama wakati unahukumu wale wenye wanazoea kufanya mambo hayo na bado wewe unayafanya, utaponyoka hukumu ya Mungu?  Ao je, wewe unazarau utajiri wa fazili zake+ na uvumilivu+ na subira,+ kwa sababu haujue kwamba Mungu kwa fazili zake anajaribu kukuongoza kwenye toba?+  Lakini kwa sababu ya ugumu wa moyo wako na moyo wako wenye kukataa kutubu, unajiwekea kasirani kali katika siku ya kasirani kali na ya kufunuliwa kwa hukumu ya Mungu yenye haki.+  Na atalipa kila mutu kulingana na matendo yake:+  uzima wa milele kwa wale wenye kutafuta utukufu na heshima na kutokuharibika+ kwa kuvumilia katika kazi ya muzuri;  hata hivyo, kwa wale wenye ugomvi na wale wenye hawatii kweli lakini wanatii ukosefu wa haki, kutakuwa hasira na kasirani kali.+  Kutakuwa taabu na mateso kwa kila mutu* mwenye kufanya mambo ya mubaya, kwanza kwa Muyahudi na pia kwa Mugiriki; 10  lakini utukufu na heshima na amani kwa kila mutu mwenye kufanya mambo ya muzuri, kwanza kwa Muyahudi+ na pia kwa Mugiriki.+ 11  Kwa maana hakuna ubaguzi kwa Mungu.+ 12  Kwa maana wale wote wenye walifanya zambi bila sheria watakufa pia bila sheria;+ lakini wale wote wenye walifanya zambi chini ya sheria watahukumiwa kwa sheria.+ 13  Kwa maana haiko wale wenye wanasikia sheria ndio wenye haki mbele ya Mungu, lakini wale wenye kutenda sheria watatangazwa kuwa wenye haki.+ 14  Kwa maana wakati watu wa mataifa, wenye hawana sheria,+ wanafanya kwa asili mambo ya sheria, watu hawa, hata kama hawana sheria, wao ni sheria kwao wenyewe. 15  Ni wao ndio wanaonyesha kwamba mambo yenye kuwa katika sheria yameandikwa ndani ya mioyo yao, wakati uleule zamiri yao inatoa ushahidi pamoja nao, na kwa* mawazo yao wenyewe wanashitakiwa ao hata wanatetewa. 16  Hili litatendeka siku yenye Mungu kupitia Kristo Yesu atahukumu mambo ya siri ya wanadamu,+ kulingana na habari njema yenye ninatangaza. 17  Sasa, kama uko Muyahudi kwa jina+ na unategemea sheria na kujivunia Mungu, 18  na unajua mapenzi yake na unakubali mambo ya muzuri sana kwa sababu unafundishwa* kutokana na Sheria,+ 19  na umesadiki kuwa uko kiongozi wa vipofu, mwangaza kwa wenye kuwa katika giza, 20  mwenye kurekebisha wapumbavu, mwalimu wa watoto wadogo, na uko na picha* ya ujuzi na ya ile kweli katika Sheria— 21  sasa, je, wewe mwenye unamufundisha mutu mwingine, haujifundishe wewe mwenyewe?+ Wewe mwenye unahubiri, “Usiibe,”+ je, unaiba? 22  Wewe mwenye kusema “Usifanye uzinifu,”+ je, unafanya uzinifu? Wewe mwenye unachukia sana sanamu, je, unaiba katika mahekalu? 23  Wewe mwenye kujivunia sheria, je, unamuvunjia Mungu heshima kwa kuvunja Sheria? 24  Kwa maana “jina la Mungu linatukanwa katikati ya mataifa kwa sababu yenu,” kama vile imeandikwa.+ 25  Kwa kweli, kutahiriwa+ kuko na faida kama tu unazoea kufuata sheria;+ lakini kama wewe ni muvunjaji wa sheria, kutahiriwa kwako kumekuwa kutokutahiriwa. 26  Kwa hiyo, kama mutu mwenye hatahiriwe+ anashika mambo yenye haki yenye Sheria inaomba, kutokutahiriwa kwake kutahesabiwa kuwa kutahiriwa, haiko vile?+ 27  Na mutu mwenye hatahiriwe kimwili, kwa kushika Sheria, atakuhukumu wewe mwenye kuvunja sheria hata kama uko na sheria zenye kuandikwa na umetahiriwa. 28  Kwa maana yeye haiko Muyahudi ule mwenye kuwa vile kwa inje,+ na kutahiriwa haiko kule kwa inje, juu ya mwili.+ 29  Lakini yeye ni Muyahudi ule mwenye kuwa vile kwa ndani,+ na kutahiriwa kwake ni kule kwa moyo+ kupitia roho, lakini hapana kupitia sheria zenye ziliandikwa.+ Sifa ya mutu huyo inatoka kwa Mungu, hapana kwa wanadamu.+

Maelezo ya Chini

Ao “nafsi ya kila mutu.”
Tnn., “katikati ya.”
Ao “unafundishwa kwa kinywa.”
Tnn., “umbo.”