Filipljanima 2:1-30

  • Hrišćanska poniznost (1-4)

  • Hristova poniznost; Bog ga uzvisuje (5-11)

  • „Radite na svom spasenju“ (12-18)

    • „Svetlite kao svetlonoše“ (15)

  • Pavle šalje Timoteja i Epafrodita (19-30)

2  Ako možete ohrabriti druge u Hristu, ako ih možete utešiti s ljubavlju, pružiti im osećaj duhovnog zajedništva* ili im iskazati ljubav i saosećanje,  činite to i obradujte me tako što ćete biti složni u razmišljanju i što će među vama vladati ljubav, što ćete biti potpuno ujedinjeni* i što ćete isto razmišljati.+  Nemojte ništa činiti iz sebičnosti*+ niti iz sujete,+ nego budite ponizni i smatrajte druge većima od sebe.+  Nemojte misliti samo na svoju korist+ nego i na korist drugih.+  Razmišljajte onako kako je razmišljao i Hrist Isus.+  Iako je bio sličan Bogu*,+ on nije čak ni pomislio na to da bude jednak Bogu.+  Naprotiv, odrekao se svega* i postao je poput roba.+ Postao je čovek*.+  Osim toga, kad je postao čovek*, ponizio se i bio* je poslušan sve do smrti,+ i to smrti na mučeničkom stubu*.+  Zato ga je Bog uzvisio+ i podario mu ime koje je iznad svakog drugog imena,+ 10  da se u Isusovo ime savije svako koleno – onih koji su na nebu i onih koji su na zemlji i onih koji su pod zemljom*+–  11  i da svako* javno prizna Isusa Hrista za Gospoda+ na slavu Boga, Oca. 12  Voljeni moji, vi ste uvek bili poslušni – ne samo kad sam bio s vama nego još više sada kad nisam s vama. Zato radite na svom spasenju sa strahom i drhtanjem. 13  Jer Bogu je po volji da bude izvor vaše snage* i on vam daje i želju i snagu da činite ono što je njemu ugodno. 14  Sve radite bez gunđanja+ i prepiranja,+ 15  da biste u svemu bili besprekorni i nedužni, Božja deca+ bez mane usred pokvarenog i izopačenog naraštaja,+ u svetu u kom svetlite kao svetlonoše+ 16  i čvrsto se držite reči života.+ Tako ću imati razloga da se radujem u Hristov dan, znajući da nisam uzalud trčao niti se uzalud trudio. 17  Ali ako se i izlivam kao prinos od vina*+ na vašu žrtvu+ i svetu službu na koju vas vera podstiče, radostan sam i radujem se sa svima vama. 18  A tako i vi budite radosni i radujte se sa mnom. 19  Nadam se da ću vam, ako bude volja Gospoda Isusa, uskoro poslati Timoteja+ kako bih se ohrabrio kad čujem vesti o vama. 20  Jer nemam nikog drugog ko razmišlja poput njega, ko bi se iskreno brinuo za vas. 21  Naime, svi drugi misle samo na svoju korist, a ne na ono što želi Isus Hrist. 22  Ali vi znate kakvim se dokazao – kao dete+ sa ocem revno je služio sa mnom u širenju dobre vesti. 23  Dakle, nadam se da ću vam njega poslati čim vidim šta će biti sa mnom. 24  A uveren sam da ću, ako bude Gospodova volja, i sam uskoro doći.+ 25  U međuvremenu smatram da je potrebno da vam pošaljem Epafrodita, svog brata, saradnika i saborca, koga ste poslali da se pobrine za moje potrebe,+ 26  jer on žarko želi da vidi sve vas i potišten je zbog toga što ste čuli da se razboleo. 27  Zaista, toliko se razboleo da je skoro umro. Ali Bog mu se smilovao, i ne samo njemu nego i meni, da me u mojoj žalosti ne zadesi još veća žalost. 28  Zato ću ga što pre poslati, pa ćete se obradovati kad ga ponovo vidite, a ja ću biti manje žalostan. 29  Dočekajte ga srdačno, kao što dočekujete sve koji su u jedinstvu s Gospodom. Poštujte braću kao što je on,+ 30  jer se zbog toga što je služio Hristu* našao na korak od smrti. Izložio je svoj život* opasnosti kako bi mi služio umesto vas, jer vi niste ovde.+

Fusnote

Doslovno: „zajedništva u duhu“.
Ili: „jednodušni“.
Ili: „svadljivosti“.
Ili: „u Božjem obličju“.
Doslovno: „samog sebe“.
Doslovno: „sličan ljudima“.
Doslovno: „kad je po obličju postao čovek“.
Doslovno: „postao“.
To jest mrtvi koji će uskrsnuti.
Doslovno: „svaki jezik“.
Ili: „da vas jača“.
Ili: „žrtva levanica“.
Ili možda: „zbog Gospodovog dela“.
Ili: „dušu“.