Binuhatan 4:1-37

  • Si Pedro kag si Juan gindakop (1-4)

    • 5,000 ka lalaki ang nagpati (4)

  • Bista sa Sanhedrin (5-22)

    • “Indi kami mag-untat sa paghambal” (20)

  • Nangamuyo sing kaisog (23-31)

  • Mga disipulo nagpaambitay (32-37)

4  Samtang nagahambal si Pedro kag si Juan sa mga tawo, hinali lang nga nagpalapit ang mga saserdote, ang kapitan sang mga bantay sa templo, kag ang mga Saduceo.+  Naugot gid sila bangod ginatudluan sang mga apostoles ang mga tawo kag ginabantala nila ang pagkabanhaw ni Jesus.*+  Gani gindakop* nila si Pedro kag si Juan kag ginbilanggo sila+ tubtob sa masunod nga adlaw, kay gab-i na sadto.  Apang, madamo sang mga nakabati sa sini ang nagpati, kag ang kadamuon sang mga lalaki mga 5,000.+  Sang masunod nga adlaw nagtipon sa Jerusalem ang ila mga manugdumala, mga gulang, kag mga escriba,  subong man si Anas+ nga puno nga saserdote, si Caifas,+ si Juan, si Alejandro, kag ang tanan nga mga paryente sang puno nga saserdote.  Ginpatindog nila sa tunga si Pedro kag si Juan kag ginpamangkot sila: “Sin-o ang naghatag sa inyo sing awtoridad nga himuon ini?”  Si Pedro, nga napuno sing balaan nga espiritu,+ nagsiling sa ila: “Mga manugdumala sang katawhan kag mga gulang,  luyag ninyo mahibaluan sa amon karon nga adlaw ang maayo nga ginhimo sa sining lupog nga tawo+ kag kon paano sia nag-ayo, 10  dapat ninyo mahibaluan kag sang tanan nga katawhan sang Israel, nga sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon,+ nga ginpatay ninyo sa usok+ apang ginbanhaw sang Dios gikan sa mga patay,+ paagi sa iya, nag-ayo ini nga tawo nga nagatindog sa atubangan ninyo. 11  Sia ‘ang bato nga ginkabig ninyo nga mga manunukod nga wala sing kabilinggan nga nangin ang pinakaimportante nga pamusod nga bato.’*+ 12  Dapat man ninyo mahibaluan nga wala na sing iban pa nga manluluwas kundi sia lang, kay wala na sing iban pa nga ngalan+ sa duta nga ginpili sang Dios sa katawhan sa pagluwas sa aton.”+ 13  Karon sang makita nila ang kaisog ni Pedro kag ni Juan, natingala sila kay nahibaluan nila nga ordinaryo lang sila nga mga tawo kag indi edukado.*+ Dayon narealisar nila nga kaupod sila anay ni Jesus.+ 14  Samtang ginatan-aw nila ang tawo nga gin-ayo nga nagatindog upod sa ila,+ wala na sila sing masiling pa sa sini.+ 15  Gani ginsugo nila sila nga tatlo nga maggua sa Sanhedrin,* kag nagsinapol sila, 16  nga nagasiling: “Ano ang himuon naton sa sini nga mga tawo?+ Bangod isa gid ka tumalagsahon nga butang ang ila ginhimo, nga nahibaluan sang tanan nga nagaistar sa Jerusalem,+ kag indi naton ini mapanghiwala. 17  Apang, pahugon naton sila nga indi na maghambal sa bisan kay sin-o nga tawo sa ngalan ni Jesus, agod indi na ini maglapnag pa sa iban nga mga tawo.”+ 18  Gani gintawag nila sila kag ginsugo sila nga indi gid maghambal bisan diin ukon magpanudlo sa ngalan ni Jesus. 19  Apang nagsabat si Pedro kag si Juan sa ila: “Kon sa banta ninyo ginakabig nga matarong sang Dios nga magpamati sa inyo sa baylo nga magpamati sa Dios, yara ina sa inyo. 20  Apang para sa amon, indi kami mag-untat sa paghambal tuhoy sa mga butang nga amon nakita kag nabatian.”+ 21  Gani ginpahog pa gid nila sila. Dayon ginbuy-an nila sila, bangod wala sila sing nakita nga basihan nga silutan sila kag tungod nahadlok sila sa katawhan,+ kay tanan sila nagahimaya sa Dios tungod sa natabo. 22  Ang tawo nga gin-ayo paagi sa milagro* nagaedad sing kapin sa 40 ka tuig. 23  Sang nabuy-an na sila, nagkadto sila sa ila mga masigkatumuluo kag ginsugid nila ang ginsiling sa ila sang puno nga mga saserdote kag sang mga gulang. 24  Sang mabatian nila ini, nahiusa sila nga nagpangamuyo sa Dios kag nagsiling: “Soberanong Ginuo, ikaw ang Isa nga naghimo sang langit kag sang duta kag sang dagat kag sang tanan nga yara sa sini,+ 25  nga paagi sa balaan nga espiritu nagsiling paagi sa amon katigulangan nga si David+ nga imo alagad: ‘Ngaa nagaginamo ang mga pungsod kag ngaa nagahunahuna ang katawhan sing wala pulos nga mga butang? 26  Nagtindog ang mga hari sang duta kag ang mga manuggahom nagtingob batok kay Jehova* kag batok sa iya hinaplas.’*+ 27  Ang matuod, si Herodes kag si Poncio Pilato+ upod ang mga tawo sang mga pungsod kag ang mga katawhan sang Israel nagtipon sa sini nga siudad batok sa imo balaan nga alagad nga si Jesus, nga imo hinaplas.+ 28  Nagtipon sila agod himuon ang imo gintagna. Natabo ini nga mga butang tungod may gahom ka kag suno ini sa imo kabubut-on.+ 29  Palihug pamatii, Jehova,* ang ila mga pamahog, kag tuguti ang imo mga ulipon nga padayon nga ibantala ang imo pulong nga may daku nga kaisog, 30  samtang ginagamit mo ang imo gahom sa pagpang-ayo kag samtang nagakahanabo ang mga tanda kag ang makatilingala nga mga butang+ paagi sa ngalan sang imo balaan nga alagad nga si Jesus.”+ 31  Pagkatapos nila makapangamuyo sing hanuot, nag-uyog ang balay nga ila ginatipunan, kag napuno sila tanan sing balaan nga espiritu+ kag ginbantala nila ang pulong sang Dios nga may kaisog.+ 32  Dugang pa, ang madamo nga disipulo naghiusa sa tagipusuon kag kalag,* kag wala sing bisan isa sa ila ang nagkabig nga ang iya mga pagkabutang iya gid lang, kundi nagpaambitay sila sang ila tanan nga butang.+ 33  Kag nagpadayon ang mga apostoles sa pagpanaksi sing epektibo gid tuhoy sa pagkabanhaw ni Ginuong Jesus,+ kag sila tanan bugana nga ginpakamaayo sang Dios. 34  Ang matuod, wala sing isa man sa ila ang nakulangan,+ kay ang tanan nga nagapanag-iya sang mga duta ukon mga balay nagbaligya sini kag gindala nila ang bili sang mga butang nga ginbaligya, 35  kag ginhatag nila ini sa mga apostoles.+ Dayon ginpanagtag sang mga apostoles ang kuarta suno sa kinahanglanon sang kada isa.+ 36  Gani si Jose, nga ginatawag man sang mga apostoles nga Bernabe+ (nga kon badbaron nagakahulugan, “Anak sang Lugpay”), nga isa ka Levinhon kag tumandok sa Cipre, 37  nagbaligya sang iya uma, kag ginhatag niya ang kuarta sa mga apostoles.+

Footnote

Ukon “ang pagkabanhaw ni Jesus halin sa kamatayon.”
Ukon “gin-aresto.”
Sa literal, “ang ulo sang pamusod.”
Ukon “wala tinun-an,” wala makaeskwela sa rabiniko nga mga eskwelahan; indi buot silingon nga indi makahibalo magbasa kag magsulat.
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “tanda.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Ukon “iya Cristo.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Glossary.