Levitikas 15:1-33

  • Doti wota we i kamaot long seks (1-33)

15  Nao Jehova i gohed, i talem long Moses mo Eron se:  “Yutufala i talem long ol laen blong Isrel se: ‘Sipos doti wota i ronaot long seks blong wan man, doti wota ya i mekem hem i no klin.+  Hem i no klin from doti wota ya, nating se doti wota ya i gohed blong ronaot long seks blong hem o i mekem se hem i no save pispis.  “‘Eni bed we sikman ya i ledaon long hem bambae i no klin, mo eni samting we hem i sidaon long hem bambae i no klin.  Sipos wan man i tajem bed blong sikman ya, hem i mas wasem klos blong hem mo hem i mas swim long wota, mo bambae hem i no klin go kasem sapa.+  Sipos wan man o wan woman i sidaon long samting we sikman ya i bin sidaon long hem, hem i mas wasem klos blong hem, i swim long wota, mo bambae hem i no klin go kasem sapa.  Sipos wan man o wan woman i tajem bodi blong sikman ya, hem i mas wasem klos blong hem, i swim long wota, mo bambae hem i no klin go kasem sapa.  Sipos sikman ya i spet long wan man we i klin, man ya i mas wasem klos blong hem, i swim long wota, mo bambae hem i no klin go kasem sapa.  Eni sadel we sikman ya i sidaon long hem, bambae i no klin. 10  Sipos wan man o wan woman i tajem eni samting we sikman ya i sidaon long hem, bambae hem i no klin go kasem sapa, mo man we i karem ol samting ya, hem i mas wasem klos blong hem, i swim long wota, mo bambae hem i no klin go kasem sapa. 11  Sipos sikman ya+ i no wasem han blong hem long wota mo i tajem wan man, man ya i mas wasem klos blong hem, i swim long wota, mo bambae hem i no klin go kasem sapa. 12  Sipos sikman ya i tajem wan graonpot, oli mas smasem graonpot ya, mo sipos hem i tajem wan samting blong kuk we oli wokem long wud, oli mas wasem gud samting ya long wota.+ 13  “‘Sipos doti wota i stop blong ronaot, bambae man ya i stap olsem blong seven dei, mo hem i mas wasem klos blong hem, i swim long springwota, nao bambae hem i kam klin.+ 14  Long namba 8 dei, man ya i mas tekem tu sotleg o tu yang pijin olsem nawimba,+ mo i kam long fes blong Jehova long doa blong tent blong miting,* mo i givim ol samting ya long pris. 15  Mo pris bambae i bonem tufala pijin ya, wan i blong ofring blong sin mo narawan i blong ofring we i bon fulwan, mo pris bambae i mekem atonmen* long fes blong Jehova from sik blong man ya. 16  “‘Sipos melek blong wan man i sut i kamaot, man ya i mas swim fulwan long wota mo bambae hem i no klin go kasem sapa.+ 17  Hem i mas wasem long wota eni klos mo eni skin blong animol we melek ya i go long hem, mo samting ya bambae i no klin go kasem sapa. 18  “‘Taem wan man i slip wetem wan woman mo melek blong hem i sut i kamaot, tufala i mas swim long wota mo bambae tufala i no klin go kasem sapa.+ 19  “‘Sipos blad i ronaot long wan woman from we hem i gat sikmun, bambae woman ya i no klin blong seven dei.+ Sipos wan man o wan woman i tajem hem, bambae hem i no klin go kasem sapa.+ 20  Eni samting we woman ya i ledaon long hem long taem we hem i no klin yet, mo eni samting we hem i sidaon long hem, bambae i no klin.+ 21  Sipos wan man o wan woman i tajem bed blong woman ya, hem i mas wasem klos blong hem, i swim long wota, mo bambae hem i no klin go kasem sapa. 22  Sipos wan man o wan woman i tajem eni samting we woman ya i bin sidaon long hem, hem i mas wasem klos blong hem, i swim long wota, mo bambae hem i no klin go kasem sapa. 23  Sipos woman ya we i gat sikmun i sidaon long bed o long wan narafala samting, nao wan man o wan woman i tajem samting ya, bambae hem i no klin go kasem sapa.+ 24  Mo sipos wan man i slip wetem woman ya mo sikmun blong woman ya i go long hem,+ bambae man ya i no klin blong seven dei, mo eni bed we hem i ledaon long hem bambae i no klin. 25  “‘Sipos blad i ronaot long wan woman blong plante dei,+ be i no long stret taem blong sikmun blong hem,+ o sipos woman ya i gat sikmun we i stap longtaem moa i bitim nomol taem blong hem, woman ya bambae i no klin long olgeta dei ya, olsem we hem i no klin long ol dei we hem i gat sikmun. 26  Eni bed we hem i ledaon long hem long taem we blad i kamaot long hem, bambae i olsem bed we hem i ledaon long hem long taem we hem i gat sikmun,+ hem i no klin. Mo eni samting we hem i sidaon long hem bambae i no klin sem mak olsem long taem we hem i gat sikmun. 27  Eni man o woman we i tajem wan long ol samting ya bambae hem i no klin, mo hem i mas wasem klos blong hem, i swim long wota, mo bambae hem i no klin go kasem sapa.+ 28  “‘Be sipos blad ya i stop, bambae hem i stap olsem blong seven dei, mo biaen bambae hem i klin.+ 29  Long namba 8 dei, hem i mas tekem tu sotleg o tu yang pijin olsem nawimba,+ mo bambae hem i go givim long pris long doa blong tent blong miting.+ 30  Nao pris bambae yusum wan pijin ya blong mekem ofring blong sin mo narafala pijin blong mekem ofring we i bon fulwan, mo bambae hem i mekem atonmen long fes blong Jehova from woman ya we i no klin from blad we i ronaot long hem.+ 31  “‘Taswe yutufala i mas givhan long ol laen blong Isrel blong oli stap klin, nao bambae oli no ded taem oli mekem tabenakel* blong mi we i stap long medel blong yufala, i no klin.+ 32  “‘Hemia nao loa long saed blong man we doti wota i ronaot long hem, mo man we i no klin from melek blong hem i sut i kamaot,+ 33  mo woman we i gat sikmun,+ mo eni man o woman we doti wota o blad i kamaot long bodi blong hem,+ mo man we i slip wetem wan woman we i no klin.’”

Ol futnot

Yu luk Diksonari.
Yu luk Diksonari.
Yu luk Diksonari.