Fluwa nga Pɔlu klɛli Filipufuɛ mun’n 4:1-23

  • Bo kun yolɛ, aklunjɔɛ dilɛ, akunndan kpa bulɛ (1-9

    • Nán an koko like fi ti (6, 7)

  • Pɔlu lali Filipufuɛ’m be ase, afin be mɛnnin i like (10-20)

  • Aniaan’m be like yolɛ kasiɛn’n (21-23)

4  I sɔ’n ti’n, min niaan mun, amun mɔ n klo amun’n, mɔ min wla lo amun’n, mɔ amun ti’n n di aklunjɔɛ’n, mɔ amun ti min liɛ kɛ famiɛn kle+ sa’n, min sran kpa mun, e Min’n mɔ amun nin i o nun’n ti’n, maan amun jran kekle+ kɛ nga n fa kannin’n sa.  Ń srɛ́ Evodi nin Sɛntisi kɛ maan be akunndan’n yo kun, e Min’n mɔ be nin i o nun’n ti.+  Ɔ kusu, kɛ mɔ a ti min wiengu junman difuɛ kpa’n ti’n, ń sé wɔ kɛ a uka bla sɔ mɔ jasin fɛ’n ti’n be nin min dili junman kekle’n titi. Asa ekun’n, uka Kleman nin min wiengu junman difuɛ onga mɔ be dunman o nguan fluwa’n nun’n be wie.+  E Min’n mɔ amun nin i o nun’n ti’n, an di aklunjɔɛ cɛn kwlaa. Ń kɛ́n i ekun: An di aklunjɔɛ!+  Maan sran’m be kwlaa be wun kɛ amun like yolɛ yoman ya.+ Afin e Min’n nunman mmua.  Nán an koko like fi ti.+ Sanngɛ sa kwlaa ng’ɔ o amun su’n, an koko kle Ɲanmiɛn.+ An tu amun klun be srɛ i, yɛ an lɛ i ase.  Yɛ aunjɔɛ+ nga Ɲanmiɛn man mɔ sran fi kwlá simɛn i bo’n, ɔ́ yó maan Klisi Zezi ti’n amun wla guá ase,+ yɛ amun akunndan’n su sannganman.*  Ɔ maan aniaan mun, like kwlaa ng’ɔ ti nanwlɛ’n, like kwlaa ng’ɔ ti cinnjin kpa’n, like kwlaa ng’ɔ ti su’n, like kwlaa ng’ɔ ti sanwun’n, like kwlaa ng’ɔ nin klolɛ fata’n, like kwlaa nga be kɛn i ndɛ kpa’n, like kwlaa ng’ɔ ti kpa’n, like kwlaa ng’ɔ nin manmanlɛ fata’n, an bu be akunndan titi.+  Ninnge nga amun suannin be’n, ɔ nin nga amun sɔli nun’n, ɔ nin ndɛ nga amun tili’n, ɔ nin ninnge nga amun wunnin kɛ n yoli be’n, amun yo be.+ I liɛ’n, Ɲanmiɛn m’ɔ yo maan sran di fɔundi’n, ɔ nin amun trán. 10  E Min’n mɔ e nin i e o nun’n ti’n, n di aklunjɔɛ. Afin siɛn’n, amun su kle ekun kɛ min ndɛ lo amun.+ Min ndɛ lo amun laa sɔ, sanngɛ amun a ɲanman atin naan amun a kle sɔ. 11  Nán kɛ min sa w’a mian ti yɛ n se sɔ-ɔ. Afin sɛ sa ng’ɔ o min su’n ti sɛ ti sɛ-o, like nga n le i’n ɔ ju min.+ 12  Kɛ be se kɛ sran leman like fi’n, n si i sɔ’n,+ yɛ kɛ be se kɛ sran le like kpanngban’n, n si i sɔ’n wie. N si like kun mɔ sran kpanngban simɛn i-ɔ. Yɛle kɛ, sa kwlaa nun nin blɛ kwlaa nun’n, sɛ min ku yi-o, sɛ awe kun min-o, sɛ n le like kpanngban-o, sɛ n leman like fi-o, n si wafa nga ń yó naan m’an kwla tran’n. 13  Afin sa kwlaa nun’n, sran ng’ɔ man min tinmin’n ti’n, n le wunmiɛn.+ 14  Sanngɛ kɛ ɲrɛnnɛn tɔli min su mɔ amun ukali min’n, amun yoli like kpa. 15  Filipufuɛ mun, amun si ekun kɛ, kɛ i klikli nun’n amun tili jasin fɛ’n mɔ i sin’n n jasoli Maseduanin lɔ’n, asɔnun wie fi w’a ukaman min, yɛ wie fi w’a kplinman su kɛ n ukɛ i, saan amun ngunmin.+ 16  Afin i nun nga n wo Tesaloniki lɔ mɔ min sa miannin’n, amun blɛli min like. Amun a yoman sɔ kpɛ kunngba, amun yoli sɔ kpɛ nɲɔn bɔbɔ. 17  Nán kɛ n kunndɛ kɛ amun man min like ti-ɔ. Like nga n kunndɛ’n yɛle kɛ amun yo sa kpa naan amun ɲan su ye dan. 18  Sanngɛ m’an ɲan like nga min sa miɛn i wun’n, ɔ tra nga n sunnzunnin’n bɔbɔ. Like kwlaa ti sin yia min, afin Epafroditi+ w’a fa like nga amun fa mɛnnin i kɛ ɔ fa blɛ min’n w’a man min. Like sɔ’n ti kɛ ayre fannin+ sa, ɔ ti kɛ tɛ mɔ be yi man Ɲanmiɛn mɔ i klun jɔ su’n sa. 19  Min Ɲanmiɛn m’ɔ le ninnge kpakpa kpanngban’n, i kusu wá mán amun like kwlaa ng’ɔ mian amun sa’n+ Klisi Zezi i dunman nun. 20  Maan e Si Ɲanmiɛn ɲan ɲrun tititi. Maan ɔ yo sɔ. 21  Amun yo Ɲanmiɛn i sran nga be nin Klisi Zezi be o nun’n be kwlaa be like man min. Aniaan nga e nin be o wa’n, bé yó amun like wie. 22  Ɲanmiɛn i sran’m be kwlaa, ɔ nin be nga be o Sezaa i awlo lɔ+ bɔbɔ’n be waan bé yó amun like. 23  Akunndan kpa mɔ amun bu’n ti’n, maan e Min Zezi Klisi yo amun ye.

Ja ngua lɔ ndɛ mun

Glk., “ɔ́ sásá amun awlɛn’n nin amun akunndan’n.”