Fluwa klikli nga Zan klɛli’n 2:1-29

  • E sa tɛ’m be ti’n, Zezi fɛ i wun yili e ti tɛ naan e nin Ɲanmiɛn e afiɛn sɛ ekun (1, 2)

  • I mmla’m be su nantilɛ (3-11)

    • Mmla uflɛ’n nin mmla laa’n (7, 8)

  • Like nga ti yɛ Zan klɛli fluwa’n (12-14)

  • Nán an klo mɛn’n (15-17)

  • Maan be nian be wun su Klisi i kpɔfuɛ’n i lika (18-29)

2  Min mma kanngan mun, ń klɛ́ ndɛ nga mun ń blɛ́ amun naan amun a yoman sa tɛ. Sanngɛ sɛ amun nun wie yo sa tɛ’n, e le ukafuɛ* kun Siɛ’n i wun lɔ. Sran sɔ’n yɛle Zezi Klisi+ m’ɔ ti sran kpa’n.+  E sa tɛ’m be ti’n,+ ɔ fɛ i wun yili tɛ naan e nin Ɲanmiɛn e afiɛn sɛ ekun.*+ Nán e ngunmin e ti tɛ yɛ ɔ yili-ɔ, sanngɛ sran’m be kwlaa be liɛ yɛ ɔ yili-ɔ.+  Kɛ e nanti i mmla’m be su titi’n, yɛ e kle kɛ e si i-ɔ.  Sran ng’ɔ se kɛ: “N si i,” kusu nn ɔ nantimɛn i mmla’m be su’n, ɔ ti ato buafuɛ, yɛ ɔ diman nanwlɛ.  Sanngɛ sran ng’ɔ nanti i ndɛ’n su’n, sran sɔ’n klé weiin kɛ ɔ klo Ɲanmiɛn kpa.+ I sɔ’n nun yɛ e wun i wlɛ kɛ e nin i e o nun-ɔn.+  Sran ng’ɔ se kɛ ɔ nin i be o nun’n, ɔ fata kɛ ɔ nanti kɛ nga sran sɔ’n fa nantili’n sa titi.+  Min sran kpa mun, ndɛ nga ń klɛ́ ń blɛ́ amun yɛ’n, ɔ timan mmla uflɛ. Sanngɛ mmla ng’ɔ o lɛ laa mɔ be fa mannin amun i bo bolɛ nun’n, i ndɛ yɛ n su kan-ɔn.+ Mmla sɔ’n yɛle ndɛ nga amun tili’n.  Sanngɛ n su klɛ mmla uflɛ n blɛ amun. Mmla sɔ’n, ɔ nantili su, yɛ amun kusu amun nantili su wie. Afin aosin’n su titi, yɛ kannin kpafuɛ’n su kpaja.+  Sran ng’ɔ se kɛ ɔ o lika m’ɔ kpaja’n nun’n, kusu nn ɔ kpɔ+ i niaan’n, nn ɔ te o aosin’n nun.+ 10  Sran ng’ɔ klo i niaan’n, nn ɔ o lika m’ɔ kpaja’n nun.+ Yɛ like fi kwlá yimɛn i ase.* 11  Sran ng’ɔ kpɔ i niaan’n, nn ɔ o aosin’n nun, yɛ ɔ nanti aosin’n nun.+ Ɔ siman lika ng’ɔ su kɔ’n,+ afin aosin’n ti’n, ɔ wunman ase. 12  Ba kanngan mun, ń klɛ́ fluwa nga ń blɛ́ amun, afin b’a yaci amun sa tɛ mun b’a cɛ amun i dunman nun.+ 13  Siɛ mun, ń klɛ́ fluwa nga ń blɛ́ amun, afin amun si sran nga i bo bolɛ nun’n ɔ o lɛ’n. Gbanflɛn mun, ń klɛ́ fluwa nga ń blɛ́ amun, afin amun kwlali klunwifuɛ’n.+ Ba kanngan mun, ń klɛ́ fluwa nga ń blɛ́ amun, afin amun si Siɛ’n.+ 14  Siɛ mun, ń klɛ́ fluwa nga ń blɛ́ amun, afin amun si sran nga kɛ ɔ fɛ i bo bolɛ nun’n ɔ o lɛ’n. Gbanflɛn mun, ń klɛ́ fluwa nga ń blɛ́ amun afin amun le wunmiɛn,+ yɛ amun lafi Ɲanmiɛn i ndɛ’n su.+ Ɔ maan amun kwlali klunwifuɛ’n.+ 15  Nán an klo mɛn’n, yɛ nán an klo ninnge nga be o mɛn’n nun’n.+ Sɛ sran kun klo mɛn’n, nn ɔ kloman Siɛ’n.+ 16  Afin ninnge nga be o mɛn’n nun’n, mɔ be yɛle ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be’n+ nin ninnge nga sran’m be klo be nianlɛ’n,+ ɔ nin klɔ sran’m be sa nun ninnge mɔ be fa tu be wun’n, be finman Siɛ’n, sanngɛ be fin mɛn ng’ɔ o yɛ’n. 17  Asa ekun’n, mɛn’n su sin, yɛ i nun ninnge nga klɔ sran konvi sɔ be’n be kusu be su sin wie.+ Sanngɛ sran ng’ɔ yo Ɲanmiɛn klun sa’n, ɔ́ ká lɛ tititi.+ 18  Ba kanngan mun, e o blɛ kasiɛn’n nun. Kɛ amun fa tili’n sa’n, Klisi i kpɔfuɛ’n su ba.+ Yɛ kɛ é sé yɛ bɔbɔ’n, Klisi i kpɔfuɛ kpanngban kpa b’a yi be wun nglo.+ I lɛ nun’n, e si kɛ e o blɛ kasiɛn’n nun. 19  Be nin e o nun laa, sanngɛ be timan kɛ e sa.+ Afin sɛ be ti kɛ e sa’n, nn be kali e afiɛn. Sanngɛ be fin e afiɛn fiteli naan i sɔ’n kle kɛ sran ngba timan kɛ e sa.+ 20  Sanngɛ amun liɛ’n, Ɲanmiɛn m’ɔ ti sanwun’n, ɔ kpali amun.+ Yɛ amun kwlaa amun si ndɛ nanwlɛ’n. 21  Nán kɛ n su se kɛ amun siman ndɛ nanwlɛ’n ti yɛ n su klɛ ndɛ nga n blɛ amun-ɔn.+ Sanngɛ kɛ mɔ amun si i’n, mɔ kusu ato’n nin nanwlɛ’n be kɔman likawlɛ’n, i ti yɛ n su klɛ ndɛ nga n blɛ amun-ɔn.+ 22  ?Sran ng’ɔ se kɛ Zezi timan Klisi’n, nɛ́n i sɔfuɛ’n yɛ ɔ ti ato buafuɛ’n niɔn?+ Sran ng’ɔ ti Klisi i kpɔfuɛ’n+ yɛle sran ng’ɔ lafiman Siɛ’n nin Ba’n be su’n. 23  Sran kwlaa ng’ɔ lafiman Ba’n i su’n, ɔ nin Siɛ’n be nunman nun.+ Sanngɛ sran ng’ɔ se kɛ ɔ lafi Ba’n i su’n,+ ɔ nin Siɛ’n be o nun wie.+ 24  Amun liɛ’n, ndɛ nga i bo bolɛ nun an tili’n, maan ɔ ka amun klun.+ Sɛ ndɛ nga i bo bolɛ nun amun tili’n ɔ ka amun klun’n, amun nin Ba’n amún káci sran wunmuan, yɛ amun nin Siɛ’n amún káci sran wunmuan wie. 25  Asa ekun’n, like nga i waan ɔ́ fá mán e’n, yɛle nguan m’ɔ leman awieliɛ’n.+ 26  Sran nga be kunndɛ kɛ bé láka amun’n, be ti yɛ n su klɛ ndɛ nga n blɛ amun-ɔn. 27  Amun liɛ’n, Ɲanmiɛn i wawɛ m’ɔ fa kpali amun’n+ ɔ o amun nun. Ɔ maan ɔ nunman nun kɛ sran uflɛ kle amun like. Sanngɛ i wawɛ’n m’ɔ fa kpali amun’n, ɔ kle amun like sa’n kwlaa nun.+ Ɔ ti nanwlɛfuɛ, ɔ buaman ato. Kɛ nga ɔ kleli amun’n sa’n, maan amun nin i yo sran wunmuan titi.+ 28  Ba kanngan mun, maan amun nin i yo sran wunmuan titi. I liɛ’n, cɛn nga bé yí i nglo’n, kɛ é kán ndɛ’n e klun su titiman e.+ Yɛ kɛ ɔ́ sɛ́ i sin’n,* ɲannzuɛn su kunman e naan se kɛ é cúɛn e wun é kɔ́ siɛn. 29  Kɛ mɔ amun si kɛ ɔ ti sran kpa’n ti’n, amun si kɛ sran kwlaa ng’ɔ yo sa kpa’n, ɔ ti i wa.+

Ja ngua lɛ nzɔliɛ mun

Annzɛ “e ti ndɛ kanfuɛ.”
Annzɛ “ɔ fɛ i wun yili tɛ fa katali e sa tɛ’m be su.”
Annzɛ “ɔ yiman sran uflɛ ase.”
Glɛki nun: paruzia. Nian Ndɛ’m be bo tulɛ lika’n nun lɔ.