Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Fluwa klikli nga Piɛli klɛli’n

Ndɛ tre

1 2 3 4 5

Fluwa’n i nun ndɛ mun

 • 1

  • Aniaan’m be like yolɛ (1, 2)

  • Ɔ wuli e uflɛ naan e fa e wla e gua like m’ɔ su saciman le’n su (3-12)

  • Kɛ ba kanngan aɲinyiɛfuɛ mun sa’n, maan amun yo sanwun (13-25)

 • 2

  • Maan amun konvi sɔ Ɲanmiɛn ndɛ’n (1-3)

  • Amun mɔ amun ti kɛ yɔbuɛ mɔ be man nguan sa’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n su fa amun kplan sua kun (4-10)

  • Amun ti kɛ aofuɛ sa asiɛ nga su (11, 12)

  • Aɲinyiɛ kpafuɛ’n (13-25)

   • Klisi yɛ ɔ kle e atin-ɔn (21)

 • 3

  • Bla nga be le bian’n nin bian nga be le bla’n (1-7)

  • Maan amun wiengu ndɛ lo amun. Maan amun nin amun wiengu’m be di anuansɛ titi (8-12)

  • Sa kpa yolɛ’n ti’n, sran’m be kle amun yalɛ (13-22)

   • Sɛ sran wie se amun kɛ amun kan like nga an fa amun wla gua su’n i ndɛ kle i’n, nán amun sisi amun bo (15)

   • Batɛmun yolɛ nin sran’n i akunndan m’ɔ bumɛn i fɔ’n (21)

 • 4

  • Kɛ Klisi sa’n, maan Ɲanmiɛn klun sa’n lo amun (1-6)

  • Ninnge kwlaa be awieliɛ’n w’a mantan koko (7-11)

  • Klisifuɛ mɔ e ti’n i ti yɛ e wun ɲrɛnnɛn-ɔn (12-19)

 • 5

  • An nian Ɲanmiɛn i bua fa’n i lika (1-4)

  • An kan amun wun ase yɛ an nian amun wun su kpa (5-11)

   • An fa amun su sa’n kwlaa wlɛ i Ɲanmiɛn sa nun (7)

   • Suɛn Tɔnfuɛ’n ti kɛ asɔmɔli m’ɔ kpan’n sa (8)

  • Ndɛ’n i atabo’n (12-14)