Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Khủng bố có bao giờ chấm dứt?

Khủng bố có bao giờ chấm dứt?

 Sau một vụ tấn công khủng bố, rất dễ để bạn tự hỏi: “Ông Trời có thấy không? Tại sao chuyện khủng khiếp này lại xảy ra? Khủng bố a có bao giờ chấm dứt không? Làm sao mình sống nổi với cảm giác sợ hãi?”. Kinh Thánh có lời giải đáp thỏa đáng cho những câu hỏi ấy.

Ông Trời nghĩ sao về nạn khủng bố?

 Ông Trời hay Đức Chúa Trời ghét sự hung bạo và nạn khủng bố (Thi thiên 11:5; Châm ngôn 6:16, 17). Và Chúa Giê-su, đấng đại diện cho Đức Chúa Trời, cũng quở trách các môn đồ khi họ có hành vi bạo lực (Ma-thi-ơ 26:50-52). Dù có một số người nhân danh Đức Chúa Trời khi tham gia những cuộc tấn công tàn bạo, nhưng ngài không hề cho họ quyền để làm điều đó. Thậm chí ngài còn không nghe lời cầu nguyện của họ.​—Ê-sai 1:15.

 Đức Chúa Trời quan tâm đến tất cả những ai chịu khổ sở, kể cả những nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố (Thi thiên 31:7; 1 Phi-e-rơ 5:7). Kinh Thánh cũng cho biết rằng ngài sẽ ra tay để chấm dứt sự hung bạo.​—Ê-sai 60:18.

Gốc rễ của nạn khủng bố

 Kinh Thánh tiết lộ nguyên nhân gây ra khủng bố: “Loài người cai trị trên loài người mà gây hại cho nhau” (Truyền đạo 8:9). Trong suốt lịch sử, những người có quyền hành dùng chiêu “khủng bố” để áp bức người khác. Rồi những người bị áp bức cũng dùng khủng bố để đáp trả.​—Truyền đạo 7:7.

Khủng bố sẽ không còn

 Đức Chúa Trời hứa sẽ chấm dứt nỗi sợ hãi và nạn bạo lực, cũng như mang lại sự bình an cho trái đất (Ê-sai 32:18; Mi-chê 4:3, 4). Ngài sẽ:

  •   Loại bỏ gốc rễ của nạn khủng bố. Đức Chúa Trời sẽ thay thế sự cai trị của loài người bằng chính phủ toàn cầu của ngài. Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng Cai Trị của chính phủ ấy, sẽ đối xử công bằng với mọi người, cũng như xóa bỏ sự áp bức và hung bạo (Thi thiên 72:2, 14). Lúc ấy sẽ không còn khủng bố nữa. Mọi người “sẽ hoan hỉ trong bình an dư dật”.​—Thi thiên 37:10, 11.

  •   Xóa bỏ mọi hậu quả của khủng bố. Đức Chúa Trời sẽ chữa lành người ta khỏi mọi vết thương do khủng bố gây ra, dù là về thể chất hay tinh thần (Ê-sai 65:17; Khải huyền 21:3, 4). Ngài còn hứa sẽ làm cho người chết sống lại để sống trong một thế giới bình an.​—Giăng 5:28, 29.

 Kinh Thánh đưa ra nhiều bằng chứng vững chắc giúp chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời sẽ sớm hành động. Nhưng có lẽ bạn thắc mắc: “Sao ngài để cho khủng bố xảy ra lâu như thế?”. Để biết câu trả lời, xin xem video Tại sao có đau khổ?.

a “Khủng bố” thường nói đến việc dùng bạo lực hoặc đe dọa bằng bạo lực, đặc biệt nhắm vào dân thường, nhằm gây hoảng sợ với mục tiêu mang lại sự thay đổi về chính trị, tôn giáo hoặc xã hội. Tuy nhiên, một hành vi có bị xem là khủng bố hay không vẫn còn là đề tài gây tranh cãi.