Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Nước Trời thực hiện những gì?

Nước Trời thực hiện những gì?

Chúa Giê-su dạy các môn đồ cầu xin cho Nước Trời đến. Ngài biết tình trạng thế giới tồi tệ ngày nay không phải là ý định của Đức Chúa Trời, và chỉ Nước Trời mới giải quyết được mọi vấn đề. Vậy Nước Trời thực hiện những gì?

NƯỚC TRỜI ĐÃ THỰC HIỆN NHỮNG GÌ?

Trong bài trước, chúng ta đã xem xét dấu hiệu mà Chúa Giê-su đưa ra. Sự ứng nghiệm của dấu hiệu đó là bằng chứng thấy được về việc Nước Trời đã được thành lập ở trên trời và Chúa Giê-su hiện đang làm Vua.

Kinh Thánh cho biết khi Chúa Giê-su lên ngôi, ngài đuổi Sa-tan và các quỷ ra khỏi trời. Vì thế, hiện nay chúng chỉ có thể gây ảnh hưởng trên đất, và đây là một trong những nguyên nhân khiến thế giới hỗn loạn kể từ năm 1914.—Khải huyền 12:7, 9.

Trong thế giới ngày càng tồi tệ, Vua Giê-su đang thực hiện một số điều để giúp con người. Ngài hướng dẫn một công việc giáo dục về Kinh Thánh trên toàn cầu, nhờ thế nhiều người được hiểu các nguyên tắc Kinh Thánh và biết cách áp dụng vào đời sống thường ngày (Ê-sai 2:2-4). Hàng triệu người biết cách cân bằng công việc và đời sống, có gia đình hạnh phúc hơn, và dùng của cải phục vụ cho mình chứ không phục vụ cho của cải. Những người đó không chỉ nhận được lợi ích ngay bây giờ mà còn trau dồi những phẩm chất mà Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi công dân Nước Trời.

NƯỚC TRỜI SẮP RA TAY LÀM GÌ?

Chúa Giê-su đã cai trị trên trời nhưng thế giới vẫn nằm dưới quyền cai trị của con người. Vì thế, Đức Chúa Trời truyền cho ngài: “Hãy đi chinh phục giữa quân thù con” (Thi thiên 110:2). Sắp tới đây, Chúa Giê-su sẽ loại bỏ mọi kẻ thù và giải cứu những ai tự nguyện vâng phục Đức Chúa Trời.

Lúc đó, Nước Trời sẽ thực hiện những điều sau:

  • Loại trừ tôn giáo sai lầm. Nước Trời sẽ loại bỏ các tôn giáo dạy những điều giả dối về Đức Chúa Trời và đặt gánh nặng trên vai người ta. Kinh Thánh ví các tôn giáo ấy với một ả kỹ nữ, và ả sẽ bị tiêu diệt một cách bất thình lình, khiến nhiều người kinh ngạc.—Khải huyền 17:15, 16.

  • Chấm dứt sự cai trị của con người. Nước Trời sẽ ra tay dẹp bỏ mọi sự cai trị của con người.—Khải huyền 19:15, 17, 18.

  • Loại bỏ người ác. Những người cố tình làm điều ác và khăng khăng không vâng lời Đức Chúa Trời có kết cuộc nào? Kinh Thánh cho biết: “Quân gian ác sẽ bị diệt trừ khỏi đất”.—Châm ngôn 2:22.

  • Diệt trừ Sa-tan và các quỷ. Sa-tan và các quỷ sẽ “không lừa dối các nước được nữa”.—Khải huyền 20:3, 10.

Những điều ấy có nghĩa gì với những người chọn theo Nước Trời?

NƯỚC TRỜI SẼ MANG LẠI ĐIỀU GÌ CHO CÔNG DÂN?

Là Vua trên trời, Chúa Giê-su sẽ thực hiện được nhiều điều hơn bất cứ nhà cai trị nào dưới đất. Nước Trời cũng có 144.000 người được chọn trong vòng nhân loại để lên trời cai trị với ngài (Khải huyền 5:9, 10; 14:1, 3). Chúa Giê-su sẽ làm cho ý Đức Chúa Trời được thực hiện ở dưới đất. Vậy Nước Trời sẽ làm gì?

  • Loại bỏ bệnh tật và cái chết. “Không cư dân nào sẽ nói: ‘Tôi đau ốm’”; “sẽ không còn sự chết”.—Ê-sai 33:24; Khải huyền 21:4.

  • Mang lại hòa bình và an ninh thật. “Sự bình an của con cái ngươi sẽ tràn đầy” và “ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho và cây vả mình, không ai làm cho sợ hãi”.—Ê-sai 54:13; Mi-chê 4:4.

  • Cung cấp công việc thỏa nguyện. “Những người ta chọn sẽ hưởng trọn vẹn công việc tay mình. Họ sẽ không phải nhọc nhằn vô ích”.—Ê-sai 65:22, 23.

  • Giải quyết vấn đề môi trường. “Hoang mạc và đất hạn sẽ hoan hỉ, đồng bằng khô cằn sẽ hân hoan và trổ hoa như nghệ tây”.—Ê-sai 35:1.

  • Dạy người ta những điều cần làm để được sống đời đời. “Để có được sự sống vĩnh cửu, họ cần phải tìm hiểu về Cha, là Đức Chúa Trời thật và duy nhất, cùng đấng mà Cha đã phái đến là Chúa Giê-su Ki-tô”.—Giăng 17:3.

Đây là những ân phước mà Đức Chúa Trời muốn bạn được hưởng (Ê-sai 48:18). Nhưng bạn cần làm gì ngay bây giờ để nhận tương lai tuyệt diệu ấy? Mời bạn đọc bài kế tiếp.