Ikalawang Hari 6:1-33

  • Pinalutang ni Eliseo ang ulo ng palakol (1-7)

  • Si Eliseo laban sa mga Siryano (8-23)

    • Idinilat ang mga mata ng tagapaglingkod ni Eliseo (16, 17)

    • Binulag ang isip ng mga Siryano (18, 19)

  • Pinalibutan ang Samaria at nagkaroon ng taggutom (24-33)

6  Sinabi kay Eliseo ng mga anak ng mga propeta:+ “Masikip para sa atin ang tinitirhan natin.  Pakisuyo, hayaan mo kaming pumunta sa Jordan. Kukuha kami roon ng tig-iisang troso at magtatayo roon ng matitirhan natin.” Sinabi niya: “Sige.”  Sinabi ng isa sa kanila: “Pakisuyo, samahan mo ang iyong mga lingkod.” Sumagot siya: “Sasama ako.”  Kaya sumama siya sa kanila, at nakarating sila sa Jordan at pumutol ng mga puno.  Habang pumuputol ng puno ang isa sa kanila, tumilapon sa tubig ang ulo ng palakol. Napasigaw ito: “Naku, panginoon ko, hiram lang iyon!”  Sinabi ng lingkod ng tunay na Diyos: “Saan iyon bumagsak?” Kaya itinuro nito sa kaniya kung saan. At pumutol siya ng isang piraso ng kahoy at inihagis iyon doon at pinalutang ang ulo ng palakol.  Sinabi niya: “Kunin mo.” Kaya inabot niya iyon at kinuha.  Nakipagdigma ang hari ng Sirya sa Israel.+ Sumangguni siya sa mga lingkod niya at sinabi sa kanila: “Sa ganito at ganoong lugar tayo magkakampo.”  Ipinasabi ng lingkod ng tunay na Diyos+ sa hari ng Israel: “Huwag kang dadaan sa lugar na iyon, dahil doon dadaan ang mga Siryano.” 10  Kaya ang hari ng Israel ay nagpadala ng mensahe sa mga tauhan niya na nasa lugar na binanggit ng lingkod ng tunay na Diyos. Paulit-ulit itong nagbabala sa hari, at ilang ulit* niyang iniwasan ang lugar na iyon.+ 11  Galit na galit ang hari* ng Sirya, kaya ipinatawag niya ang mga lingkod niya at sinabi sa kanila: “Sabihin ninyo! Sino rito ang kakampi ng hari ng Israel?” 12  Sumagot ang isa sa mga lingkod niya: “Wala, panginoon kong hari! Si Eliseo na propeta sa Israel ang nagsasabi sa hari ng Israel ng mga bagay na sinasabi ninyo sa inyong kuwarto.”+ 13  Sinabi niya: “Alamin ninyo kung nasaan siya, at ipahuhuli ko siya.” Nang maglaon, iniulat sa kaniya: “Nasa Dotan siya.”+ 14  Nagpadala agad siya roon ng mga kabayo at mga karwaheng pandigma at ng isang malaking hukbo; dumating sila nang gabi at pumalibot sa lunsod. 15  Maagang bumangon ang tagapaglingkod ng lingkod ng tunay na Diyos. At paglabas niya, nakita niyang nakapalibot sa lunsod ang isang hukbo na may mga kabayo at mga karwaheng pandigma. Sinabi niya agad kay Eliseo: “Naku, panginoon ko! Ano ang gagawin natin?” 16  Pero sinabi nito: “Huwag kang matakot!+ Dahil mas marami ang kasama natin kaysa sa mga kasama nila.”+ 17  Pagkatapos, nanalangin si Eliseo: “O Jehova, pakisuyo, idilat mo ang mga mata niya para makakita siya.”+ Agad na idinilat ni Jehova ang mga mata ng tagapaglingkod, at nakakita ito. Nakita niyang punô ng mga kabayo at mga karwaheng pandigma na nag-aapoy+ ang mabundok na rehiyon sa palibot ni Eliseo.+ 18  Nang papalapit na kay Eliseo ang mga Siryano, nanalangin siya kay Jehova: “Pakisuyo, bulagin mo ang mga taong ito.”*+ Kaya binulag niya sila, gaya ng hiniling ni Eliseo. 19  Sinabi sa kanila ni Eliseo: “Hindi ito ang daan, at hindi ito ang lunsod. Sundan ninyo ako, at ihahatid ko kayo sa lalaking hinahanap ninyo.” Pero inihatid niya sila sa Samaria.+ 20  Pagdating nila sa Samaria, sinabi ni Eliseo: “O Jehova, idilat mo ang mga mata nila para makakita sila.” Kaya idinilat ni Jehova ang mga mata nila, at nakita nila na nasa gitna sila ng Samaria. 21  Nang makita sila ng hari ng Israel, sinabi nito kay Eliseo: “Papatayin ko ba sila, papatayin ko ba sila, ama ko?” 22  Pero sinabi niya: “Huwag mo silang patayin. Pinapatay mo ba ang mga nabihag mo sa pamamagitan ng iyong espada at pana? Bigyan mo sila ng tinapay at tubig para makakain sila at makainom+ at makabalik sa panginoon nila.” 23  Kaya naghanda ang hari ng maraming pagkain para sa kanila, at kumain sila at uminom. Pagkatapos, pinabalik niya sila sa kanilang panginoon. At hindi na muling bumalik sa lupain ng Israel ang mga grupo ng mga mandarambong na Siryano.+ 24  Pagkatapos, tinipon ni Ben-hadad na hari ng Sirya ang buong hukbo* niya at pumunta sila sa Samaria at pinalibutan ito.+ 25  Kaya nagkaroon ng matinding taggutom+ sa Samaria, at pinalibutan nila ito hanggang sa ang isang ulo ng asno+ ay nagkakahalaga na ng 80 pirasong pilak, at ang sangkapat na kab* ng dumi ng kalapati ay nagkakahalaga ng 5 pirasong pilak. 26  Habang dumadaan ang hari ng Israel sa ibabaw ng pader, isang babae ang sumigaw sa kaniya: “Tulungan mo kami, O panginoon kong hari!” 27  Sinabi ng hari: “Kung hindi ka tinutulungan ni Jehova, paano kita matutulungan? May makukuha ba ako sa giikan o sa pisaan ng ubas o sa pisaan para sa langis?” 28  Tinanong ng hari ang babae: “Ano ba ang problema mo?” Sumagot ito: “Sinabi ng babaeng ito sa akin, ‘Ibigay mo ang anak mo, at kakainin natin siya ngayon, at bukas, kakainin natin ang anak ko.’+ 29  Kaya pinakuluan namin ang anak ko at kinain siya.+ Kinabukasan, sinabi ko sa kaniya, ‘Ibigay mo ang anak mo para makain natin siya.’ Pero itinago niya ang anak niya.” 30  Nang marinig ng hari ang sinabi ng babae, pinunit niya ang damit niya.+ Sa pagdaan niya sa ibabaw ng pader, nakita ng bayan na may suot siyang telang-sako sa ilalim ng damit niya. 31  Pagkatapos, sinabi niya: “Bigyan nawa ako ng Diyos ng mabigat na parusa kung sa araw na ito ay hindi ko papupugutan ng ulo si Eliseo na anak ni Sapat!”+ 32  Nakaupo si Eliseo sa bahay niya, at ang matatandang lalaki ay nakaupong kasama niya. Nagsugo ang hari ng isang mensahero na mauuna sa kaniya, pero bago ito dumating, sinabi ni Eliseo sa matatandang lalaki: “Ang anak ng mamamatay-taong ito+ ay nagsugo ng pupugot sa ulo ko. Pagdating ng mensahero, isara ninyo ang pinto, at huwag ninyo siyang papapasukin. Hindi ba ninyo naririnig ang mga yabag ng panginoon niya sa likuran niya?” 33  Habang nagsasalita pa siya sa kanila, dumating ang mensahero, at sinabi ng hari: “Ang kapahamakang ito ay galing kay Jehova. Bakit pa ako maghihintay kay Jehova?”

Talababa

O “at mahigit isa o dalawang ulit.”
Lit., “puso ng hari.”
Lit., “ang bansang ito.”
Lit., “kampo.”
Ang isang kab ay 1.22 L. Tingnan ang Ap. B14.