Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mga Daglat na Ginamit sa Talababa at Apendise

Ap.

Apendise

tlb.

talababa

Lit.

Literal

tal.

talata

cm

centimeter (sentimetro)

dry qt

dry quart U.S.

ft

feet (talampakan)

gal

galon

g

gramo

in

inch (pulgada)

kg

kilo

km

kilometro

lb

pound (libra)

L

litro

mi

milya

m

metro

oz

ounce (onsa)

oz t

ounce troy

pt

pint U.S.