Ikalawang Hari 2:1-25

  • Dinala si Elias ng isang buhawi (1-18)

    • Kinuha ni Eliseo ang opisyal na damit ni Elias (13, 14)

  • Nilinis ni Eliseo ang tubig ng Jerico (19-22)

  • Pinatay ng mga oso ang mga batang lalaki sa Bethel (23-25)

2  Nang malapit nang kunin ni Jehova si Elias+ papunta sa kalangitan* sa pamamagitan ng isang buhawi,+ sina Elias at Eliseo+ ay umalis sa Gilgal.+  Sinabi ni Elias kay Eliseo: “Pakisuyo, dito ka lang, dahil pinapupunta ako ni Jehova sa Bethel.” Pero sinabi ni Eliseo: “Isinusumpa ko, kung paanong buháy si Jehova at kung paanong buháy ka, hindi kita iiwan.” Kaya pumunta sila sa Bethel.+  At ang mga anak ng mga propetang* nasa Bethel ay pumunta kay Eliseo at nagsabi: “Alam mo ba na ngayon ay kukunin ni Jehova sa iyo ang panginoon mo?”+ Sinabi niya: “Alam ko na iyon. Tumahimik kayo.”  Sinabi ngayon ni Elias sa kaniya: “Eliseo, dito ka lang, pakisuyo, dahil pinapupunta ako ni Jehova sa Jerico.”+ Pero sinabi niya: “Isinusumpa ko, kung paanong buháy si Jehova at kung paanong buháy ka, hindi kita iiwan.” Kaya pumunta sila sa Jerico.  Pagkatapos, ang mga anak ng mga propetang nasa Jerico ay lumapit kay Eliseo at nagsabi: “Alam mo ba na ngayon ay kukunin ni Jehova sa iyo ang panginoon mo?” Sinabi niya: “Alam ko na iyon. Tumahimik kayo.”  Sinabi ngayon ni Elias sa kaniya: “Pakisuyo, dito ka lang, dahil pinapupunta ako ni Jehova sa Jordan.” Pero sinabi niya: “Isinusumpa ko, kung paanong buháy si Jehova at kung paanong buháy ka, hindi kita iiwan.” Kaya magkasama silang umalis.  Sumama rin ang 50 sa mga anak ng mga propeta; tinitingnan sila ng mga ito sa malayo habang nakatayo silang dalawa sa may Jordan.  Pagkatapos, kinuha ni Elias ang kaniyang opisyal na damit,+ inirolyo iyon, at inihampas sa tubig, at nahati ang tubig, kaya tumawid silang dalawa sa tuyong lupa.+  Pagkatawid nila, sinabi ni Elias kay Eliseo: “Sabihin mo kung ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin sa iyo.” Sinabi ni Eliseo: “Pakisuyo, bigyan mo ako ng dalawang bahagi+ ng iyong espiritu.”+ 10  Sumagot si Elias: “Mahirap ang hinihiling mo. Kung makikita mo akong kinukuha sa iyo, mangyayari iyon; pero kung hindi, hindi iyon mangyayari.” 11  Habang naglalakad sila at nag-uusap, bigla silang pinaghiwalay ng isang maapoy na karwahe* at maapoy na mga kabayo,+ at si Elias ay dinala sa kalangitan* ng isang buhawi.+ 12  Habang nakikita ito ni Eliseo, sumisigaw siya: “Ama ko, ama ko! Ang karwahe ng Israel at ang kaniyang mga mangangabayo!”+ Nang hindi na niya makita si Elias, hinawakan niya ang sarili niyang damit at pinunit ito sa dalawa.+ 13  At pinulot niya ang opisyal na damit+ na nahulog mula kay Elias, at bumalik siya at tumayo sa pampang ng Jordan. 14  Pagkatapos, inihampas niya sa tubig ang opisyal na damit na nahulog mula kay Elias at sinabi: “Nasaan si Jehova, ang Diyos ni Elias?” Nang hampasin niya ang tubig, nahati ito kaya nakatawid si Eliseo.+ 15  Nang makita siya sa malayo ng mga anak ng mga propetang nasa Jerico, sinabi nila: “Ang espiritu ni Elias ay pumunta kay Eliseo.”+ Kaya lumapit sila sa kaniya at sumubsob sa harap niya. 16  Sinabi nila sa kaniya: “Mayroon ditong 50 may-kakayahang lalaki kasama ng mga lingkod mo. Pakisuyo, ipahanap mo sa kanila ang iyong panginoon. Baka itinaas siya ng espiritu* ni Jehova at inihagis sa isa sa mga bundok o sa isa sa mga lambak.”+ Pero sinabi niya: “Huwag ninyo silang isugo.” 17  Pero pinilit nila siya hanggang sa mahiya na siya, kaya sinabi niya: “Isugo ninyo sila.” Isinugo nila ang 50 lalaki; tatlong araw silang naghanap pero hindi nila ito nakita. 18  Nasa Jerico+ pa siya nang bumalik sila. Sinabi niya sa kanila: “Hindi ba sinabi ko sa inyo na huwag na ninyo siyang hanapin?” 19  Nang maglaon, sinabi ng mga lalaki ng lunsod kay Eliseo: “Nakikita ng panginoon ko na maganda ang lokasyon ng lunsod;+ pero hindi ligtas ang tubig, at tigang* ang lupain.” 20  Kaya sinabi niya: “Ikuha ninyo ako ng isang bago at maliit na mangkok, at lagyan ninyo iyon ng asin.” Kaya dinala nila iyon sa kaniya. 21  Pagkatapos, pumunta siya sa pinagmumulan ng tubig at naghagis doon ng asin+ at nagsabi: “Ito ang sinabi ni Jehova, ‘Nilinis ko na ang tubig na ito. Hindi na ito magiging dahilan ng kamatayan o ng pagkatigang.’”* 22  At hanggang ngayon, malinis ang tubig na iyon, gaya ng sinabi ni Eliseo. 23  Mula roon, nagpunta siya sa Bethel. Habang nasa daan, may mga batang lalaki na lumabas mula sa lunsod at nanukso sa kaniya.+ Paulit-ulit nilang sinasabi: “Umakyat ka, kalbo! Umakyat ka, kalbo!” 24  Lumingon siya at tumingin sa kanila at isinumpa niya sila sa ngalan ni Jehova. Pagkatapos, dalawang babaeng oso+ ang lumabas mula sa gubat at niluray ang 42 sa mga bata.+ 25  Nagpatuloy siya sa paglalakbay hanggang sa Bundok Carmel,+ at mula roon ay bumalik siya sa Samaria.

Talababa

O “himpapawid.”
Ang “mga anak ng mga propeta” ay malamang na tumutukoy sa isang grupo ng mga propeta o sa isang samahan na nagsasanay sa mga propeta.
O “karo.”
O “himpapawid.”
O “hangin.”
O posibleng “nagiging dahilan ng pagkalaglag ng ipinagbubuntis.”
O posibleng “pagkalaglag ng ipinagbubuntis.”