Ikalawang Hari 25:1-30

  • Pagkubkob ni Nabucodonosor sa Jerusalem (1-7)

  • Winasak ang Jerusalem at ang templo nito; iba pang ipinatapon (8-21)

  • Ginawang gobernador si Gedalias (22-24)

  • Pinatay si Gedalias; tumakas ang mga tao papunta sa Ehipto (25, 26)

  • Pinalaya si Jehoiakin sa Babilonya (27-30)

25  Nang ikasiyam na taon ng paghahari ni Zedekias, noong ika-10 araw ng ika-10 buwan, lumusob sa Jerusalem si Haring Nabucodonosor+ ng Babilonya kasama ang kaniyang buong hukbo.+ Nagkampo sila at nagtayo ng pader na pangubkob sa palibot nito;+  pinalibutan nila ang lunsod hanggang sa ika-11 taon ni Haring Zedekias.  Noong ikasiyam na araw ng ikaapat na buwan, matindi na ang taggutom+ sa lunsod, at wala nang makain ang mga tao.+  Nabutas at napasok ang pader ng lunsod,+ at tumakas ang lahat ng sundalo noong gabi; dumaan sila sa pintuang-daan sa pagitan ng dalawang pader malapit sa hardin ng hari habang ang mga Caldeo ay nakapalibot sa lunsod; at ang hari ay tumakas papuntang Araba.+  Pero ang hari ay hinabol ng hukbo ng mga Caldeo, at naabutan nila siya sa mga tigang na kapatagan ng Jerico. Nahiwalay siya sa hukbo niya at nagkawatak-watak ang mga ito.  Hinuli nila ang hari+ at dinala siya sa hari ng Babilonya sa Ribla, at hinatulan nila siya.  Pinatay nila ang mga anak ni Zedekias sa harap niya; pagkatapos, binulag ni Nabucodonosor si Zedekias, iginapos ng kadenang tanso, at dinala sa Babilonya.+  Noong ikapitong araw ng ikalimang buwan, nang ika-19 na taon ni Haring Nabucodonosor ng Babilonya, dumating sa Jerusalem si Nebuzaradan+ na pinuno ng mga bantay at isang lingkod ng hari ng Babilonya.+  Sinunog niya ang bahay ni Jehova,+ ang bahay* ng hari,+ at ang lahat ng bahay sa Jerusalem;+ sinunog din niya ang bahay ng bawat prominenteng tao.+ 10  At ang mga pader sa palibot ng Jerusalem ay giniba ng buong hukbo ng mga Caldeo na kasama ng pinuno ng mga bantay.+ 11  Ipinatapon ni Nebuzaradan na pinuno ng mga bantay ang lahat ng natira sa lunsod, ang mga kumampi sa hari ng Babilonya, at ang lahat ng iba pa sa bayan.+ 12  Pero iniwan ng pinuno ng mga bantay ang ilan sa pinakamahihirap sa lupain para maging mga tagapag-alaga ng ubasan at sapilitang trabahador.+ 13  At pinagputol-putol ng mga Caldeo ang mga haliging tanso+ sa bahay ni Jehova at ang mga patungang de-gulong+ at ang malaking tipunan ng tubig+ na yari sa tanso na nasa bahay ni Jehova, at dinala nila sa Babilonya ang mga tanso.+ 14  Kinuha rin nila ang mga lalagyan ng abo, mga pala, mga pamatay ng apoy, mga kopa, at ang lahat ng kagamitang tanso na ginagamit sa paglilingkod sa templo. 15  Kinuha ng pinuno ng mga bantay ang mga lalagyan ng baga* at ang mga mangkok na yari sa tunay na ginto+ at pilak.+ 16  Hindi matimbang sa dami ang tanso mula sa dalawang haligi, sa malaking tipunan ng tubig, at sa mga patungang de-gulong na ginawa ni Solomon para sa bahay ni Jehova.+ 17  Bawat haligi ay may taas na 18 siko,*+ at yari sa tanso ang kapital na nasa ibabaw nito; tatlong siko ang taas ng kapital, at gawa sa tanso ang lambat at mga palamuting granada* sa palibot ng kapital.+ Ganiyan din ang ikalawang haligi na may lambat. 18  Kinuha rin ng pinuno ng mga bantay ang punong saserdote na si Seraias,+ ang pangalawang saserdote na si Zefanias,+ at ang tatlong bantay sa pinto.+ 19  At kinuha niya sa lunsod ang isang opisyal ng palasyo na namamahala sa mga sundalo, ang limang tagapayong malapít sa hari na nakita sa lunsod, pati ang kalihim ng pinuno ng hukbo, na tagatipon sa mga tao, at ang 60 karaniwang tao na nasa lunsod pa. 20  Kinuha sila ni Nebuzaradan+ na pinuno ng mga bantay at dinala sila sa hari ng Babilonya sa Ribla.+ 21  Pinatay sila ng hari ng Babilonya sa Ribla sa lupain ng Hamat.+ Sa gayon, napalayas ang mga taga-Juda mula sa lupain nila at naipatapon.+ 22  Si Gedalias+ na anak ni Ahikam+ na anak ni Sapan+ ay inatasan ni Haring Nabucodonosor ng Babilonya na mamahala sa mga taong iniwan niya sa lupain ng Juda.+ 23  Nang marinig ng lahat ng pinuno ng hukbo at ng mga tauhan nila na inatasan ng hari ng Babilonya si Gedalias, pumunta sila agad kay Gedalias sa Mizpa. Sila ay sina Ismael na anak ni Netanias, Johanan na anak ni Karea, Seraias na anak ni Tanhumet na Netopatita, at Jaazanias na anak ng Maacateo, kasama ang mga tauhan nila.+ 24  Sumumpa si Gedalias sa kanila at sa mga tauhan nila: “Huwag kayong matakot na maging lingkod ng mga Caldeo. Tumira kayo sa lupain at maglingkod sa hari ng Babilonya, at mapapabuti kayo.”+ 25  Nang ikapitong buwan, si Ismael+ na anak ni Netanias na anak ni Elisama, na mula sa angkan ng hari,* ay dumating na may kasamang 10 lalaki, at pinatay nila si Gedalias, pati ang mga Judio at ang mga Caldeo na kasama nito sa Mizpa.+ 26  Pagkatapos, ang buong bayan, ang nakabababa at ang nakatataas, kasama na ang mga pinuno ng hukbo, ay pumunta sa Ehipto,+ dahil natatakot sila sa mga Caldeo.+ 27  At nang ika-37 taon ng pagkatapon ni Haring Jehoiakin+ ng Juda, noong ika-27 araw ng ika-12 buwan, si Haring Jehoiakin ng Juda ay pinalaya ni Haring Evil-merodac ng Babilonya noong taóng maging hari ito.+ 28  Naging mabait ito* sa kaniya at ginawa nitong mas mataas ang trono niya kaysa sa mga trono ng iba pang mga hari na kasama niya sa Babilonya. 29  Kaya hinubad ni Jehoiakin ang damit niyang pambilanggo, at lagi na siyang kasalo ng hari sa pagkain habang nabubuhay siya. 30  Regular siyang binibigyan ng pagkain ng hari, araw-araw, habang siya ay nabubuhay.

Talababa

O “palasyo.”
Lit., “apoy.”
Ang isang siko ay 44.5 cm (17.5 in). Tingnan ang Ap. B14.
Tingnan sa Glosari.
Lit., “mula sa binhi ng kaharian.”
O “Nakipag-usap ito nang mabait.”