Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

TANONG 8

Dapat Bang Isisi sa Diyos ang Pagdurusa ng mga Tao?

“Imposibleng gumawa ng masama ang tunay na Diyos; hinding-hindi gagawa ng mali ang Makapangyarihan-sa-Lahat!”

Job 34:10

“Kapag dumaranas ng pagsubok, huwag sabihin ninuman: ‘Sinusubok ako ng Diyos.’ Dahil ang Diyos ay hindi masusubok na gumawa ng masama, at hindi rin niya sinusubok ang sinuman na gumawa ng masama.”

Santiago 1:13

“[Ihagis] ninyo sa kaniya ang lahat ng inyong álalahanín, dahil nagmamalasakit siya sa inyo.”

1 Pedro 5:7

“Si Jehova ay hindi mabagal sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng iniisip ng iba; ang totoo, matiisin siya sa inyo dahil hindi niya gustong mapuksa ang sinuman kundi gusto niya na ang lahat ay magsisi.”

2 Pedro 3:9