Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

TANONG 1

Sino ang Diyos?

“Malaman nawa ng mga tao na ikaw, na ang pangalan ay Jehova, ikaw lang ang Kataas-taasan sa buong lupa.”

Awit 83:18

“Alamin ninyo na si Jehova ang Diyos. Siya ang gumawa sa atin, at tayo ay sa kaniya.”

Awit 100:3

“Ako si Jehova. Iyan ang pangalan ko; hindi ko ibibigay kahit kanino ang kaluwalhatian ko, at hindi ko ibibigay sa mga inukit na imahen ang papuri para sa akin.”

Isaias 42:8

“Ang bawat isa na tumatawag sa pangalan ni Jehova ay maliligtas.”

Roma 10:13

“Siyempre, ang bawat bahay ay may tagapagtayo, pero ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos.”

Hebreo 3:4

“Tumingala kayo sa langit at tingnan ninyo. Sino ang lumalang sa mga ito? Siya ang nagbibigay ng utos sa hukbo nila at binibilang niya sila; tinatawag niya silang lahat sa pangalan. Dahil napakalakas niya at kamangha-mangha ang kapangyarihan niya, walang isa man sa kanila ang nawawala.”

Isaias 40:26