Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

TANONG 9

Bakit Nagdurusa ang mga Tao?

“Hindi laging ang matulin ang nananalo sa takbuhan, hindi laging ang malakas ang nananalo sa labanan, hindi laging ang marunong ang may nakakain, hindi laging ang matalino ang nagiging mayaman, at hindi laging ang may kaalaman ang nagtatagumpay, dahil lahat sila ay naaapektuhan ng panahon at di-inaasahang pangyayari.”

Eclesiastes 9:11

“Sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan at dahil sa kasalanan ay pumasok ang kamatayan, kaya naman ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao, dahil silang lahat ay nagkasala.”

Roma 5:12

“Iyan ang dahilan kung bakit dumating ang Anak ng Diyos, para sirain ang mga gawa ng Diyablo.”

1 Juan 3:8

“Ang buong mundo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng isa na masama.”

1 Juan 5:19