Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

TANONG 14

Paano Mo Maiiwasan ang Problema sa Pera?

“Ang mahilig sa kasayahan ay maghihirap; ang mahilig sa alak at langis ay hindi yayaman.”

Kawikaan 21:17

“Ang nanghihiram ay alipin ng nagpapahiram.”

Kawikaan 22:7

“Sino sa inyo na gustong magtayo ng bahay ang hindi muna uupo at kukuwentahin ang gastusin para malaman kung sapat ang pera niya para matapos iyon? Dahil baka mailagay niya ang pundasyon nito pero hindi niya matapos ang pagtatayo, at pagtatawanan siya ng lahat ng nakakakita, at sasabihin nila: ‘Nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi naman pala kayang tapusin.’ ”

Lucas 14:28-30

“Nang mabusog sila, sinabi niya sa mga alagad niya: ‘Tipunin ninyo ang mga natira para walang masayang.’”

Juan 6:12