Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

TANONG 15

Paano Ka Magiging Maligaya?

“Mas mabuti pang gulay lang ang pagkain pero may pagmamahalan kaysa sa pinatabang toro pero may pagkakapootan.”

Kawikaan 15:17

“Ako, si Jehova, ang iyong Diyos, ang nagtuturo sa iyo para makinabang ka, ang pumapatnubay sa iyo sa daan na dapat mong lakaran.”

Isaias 48:17

“Maligaya ang mga nakauunawa na kailangan nila ang Diyos, dahil mapapasakanila ang Kaharian ng langit.”

Mateo 5:3

“Dapat mong mahalin ang iyong kapuwa gaya ng iyong sarili.”

Mateo 22:39

“Kung ano ang gusto ninyong gawin ng mga tao sa inyo, iyon din ang gawin ninyo sa kanila.”

Lucas 6:31

“Maligaya ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito!”

Lucas 11:28

“Kahit sagana ang isang tao, ang mga ari-arian niya ay hindi makapagbibigay sa kaniya ng buhay.”

Lucas 12:15

“Kaya maging kontento na tayo kung mayroon tayong pagkain at damit.”

1 Timoteo 6:8

“May higit na kaligayahan sa pagbibigay kaysa sa pagtanggap.”

Gawa 20:35