Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

TANONG 20

Paano Ka Makikinabang Nang Husto sa Pagbabasa ng Bibliya?

SAGUTIN ANG MGA TANONG NA ITO HABANG NAGBABASA KA NG BIBLIYA:

Ano ang itinuturo nito sa akin tungkol sa Diyos na Jehova?

Ano ang kaugnayan ng bahaging ito ng Kasulatan sa mensahe ng Bibliya?

Paano ko ito magagamit sa buhay ko?

Paano ko magagamit ang mga talatang ito para matulungan ang iba?

“Ang salita mo ay lampara sa aking paa, at liwanag sa aking landas.”

Awit 119:105