Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Introduksiyon sa Salita ng Diyos

KUNG PAANO MAGHAHANAP NG MGA TEKSTO SA BIBLIYA

Ang Bibliya ay binubuo ng 66 na maliliit na aklat. Hinati ito sa dalawang bahagi: ang Kasulatang Hebreo-Aramaiko (“Lumang Tipan”) at ang Griegong Kasulatan (“Bagong Tipan”). Ang bawat aklat ng Bibliya ay hinati sa mga kabanata at talata. Kapag may binanggit na teksto, ang unang numero pagkatapos ng pangalan ng aklat ay tumutukoy sa kabanata, at ang kasunod na numero o mga numero ay tumutukoy sa talata o mga talata. Halimbawa, ang Genesis 1:1 ay tumutukoy sa Genesis kabanata 1, talata 1.