Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

B14-B

Pera at Timbang

Pera at Timbang sa Hebreong Kasulatan

Gerah (1 ⁄ 20 siklo)

0.57 g / 0.01835 oz t

10 gerah = 1 bekah

Bekah

5.7 g / 0.1835 oz t

2 bekah = 1 siklo

Pim

7.8 g / 0.2508 oz t

1 pim = 2 ⁄ 3 siklo

Siklo (panimbang)

Siklo

11.4 g / 0.367 oz t

50 siklo = 1 mina

Mina

570 g / 18.35 oz t

60 mina = 1 talento

Talento

34.2 kg / 1,101 oz t

Darik (Persiano, ginto)

8.4 g / 0.27 oz t

Ezra 8:27

Pera at Timbang sa Kristiyanong Griegong Kasulatan

Lepton (Judio, tanso o bronse)

1⁄2 quadrans

Lucas 21:2

Quadrans (Romano, tanso o bronse)

2 lepton

Mateo 5:26

Assarion (Romano, ginagawa rin sa mga sakop ng Roma, tanso o bronse)

4 na quadrans

Mateo 10:29

Denario (Romano, pilak)

64 na quadrans

3.85 g / 0.124 oz t

Mateo 20:10

= Sahod sa 1 Araw (12 oras)

Drakma (Griego, pilak)

3.4 g / 0.109 oz t

Lucas 15:8

= Sahod sa 1 Araw (12 oras)

Didrakma (Griego, pilak)

2 drakma

6.8 g / 0.218 oz t

Mateo 17:24

= Sahod sa 2 Araw

Tetradrakma ng Antioquia

Tetradrakma ng Tiro (Siklong pilak ng Tiro)

Tetradrakma (Griego, pilak; tinatawag ding pilak na estater)

4 na drakma

13.6 g / 0.436 oz t

Mateo 17:27

Sahod sa 4 na Araw

Mina

100 drakma

340 g / 10.9 oz t

Lucas 19:13

= mga 100-araw na sahod

Talento

60 mina

20.4 kg / 654 oz t

Mateo 18:24

Apocalipsis 16:21

= mga 20-taóng sahod

Libra (Romano)

327 g / 11.5 oz

Juan 12:3

“Isang libra ng mabangong langis na gawa sa nardo”