Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Matendo ya Mitume

Sura

Muhtasari wa Yaliyomo

 • 1

  • Ujumbe kwa Theofilo (1-5)

  • Mashahidi mpaka sehemu ya mbali ya dunia (6-8)

  • Yesu apaa mbinguni (9-11)

  • Wanafunzi wakusanyika kwa umoja (12-14)

  • Mathia achaguliwa kuchukua mahali pa Yuda (15-26)

 • 2

  • Wanafunzi wapokea roho takatifu siku ya Pentekoste (1-13)

  • Hotuba ya Petro (14-36)

  • Umati wakubaliana na hotuba ya Petro (37-41)

   • Watu 3,000 wabatizwa (41)

  • Ushirika wa Kikristo (42-47)

 • 3

  • Petro amponya kilema aliyekuwa akiombaomba (1-10)

  • Hotuba ya Petro kwenye Safu ya Nguzo za Sulemani (11-26)

   • “Kurudishwa kwa mambo yote” (21)

   • Nabii kama Musa (22)

 • 4

  • Petro na Yohana wakamatwa (1-4)

   • Idadi ya waamini yafikia wanaume 5,000 (4)

  • Kesi mbele ya Sanhedrini (5-22)

   • “Hatuwezi kuacha kusema” (20)

  • Wasali ili wapate ujasiri (23-31)

  • Wanafunzi washiriki vitu vyao pamoja (32-37)

 • 5

  • Anania na Safira (1-11)

  • Mitume wafanya ishara nyingi (12-16)

  • Wafungwa gerezani, kisha waachiliwa huru (17-21a)

  • Washtakiwa mbele ya Sanhedrini tena (21b-32)

   • ‘Kumtii Mungu badala ya wanadamu’ (29)

  • Ushauri wa Gamalieli (33-40)

  • Kuhubiri nyumba kwa nyumba (41, 42)

 • 6

  • Wanaume saba wachaguliwa kuhudumu (1-7)

  • Stefano ashtakiwa kwamba amekufuru (8-15)

 • 7

  • Hotuba ya Stefano mbele ya Sanhedrini (1-53)

   • Nyakati za wazee wa ukoo (2-16)

   • Uongozi wa Musa; Waisraeli waabudu sanamu (17-43)

   • Mungu haishi kwenye mahekalu yaliyojengwa na wanadamu (44-50)

  • Stefano apigwa mawe (54-60)

 • 8

  • Sauli mtesaji (1-3)

  • Filipo apata matokeo mazuri katika huduma huko Samaria (4-13)

  • Petro na Yohana watumwa Samaria (14-17)

  • Simoni ajaribu kununua roho takatifu (18-25)

  • Toashi Mwethiopia (26-40)

 • 9

  • Sauli akiwa njiani kuelekea Damasko (1-9)

  • Anania atumwa kumsaidia Sauli (10-19a)

  • Sauli ahuburi kumhusu Yesu huko Damasko (19b-25)

  • Sauli atembelea Yerusalemu (26-31)

  • Petro amponya Ainea (32-35)

  • Dorkasi mkarimu afufuliwa (36-43)

 • 10

  • Maono ya Kornelio (1-8)

  • Maono ya Petro kuhusu wanyama waliotakaswa (9-16)

  • Petro amtembelea Kornelio (17-33)

  • Petro awatangazia habari njema watu wa mataifa (34-43)

   • “Mungu hana ubaguzi” (34, 35)

  • Watu wa mataifa wapokea roho takatifu na kubatizwa (44-48)

 • 11

  • Petro atoa ripoti kwa mitume (1-18)

  • Barnaba na Sauli huko Antiokia ya Siria (19-26)

   • Wanafunzi waanza kuitwa Wakristo (26)

  • Agabo atabiri kuhusu njaa (27-30)

 • 12

  • Yakobo auawa; Petro afungwa gerezani (1-5)

  • Petro awekwa huru kimuujiza (6-19)

  • Malaika ampiga Herode (20-25)

 • 13

  • Barnaba na Sauli watumwa wakiwa wamishonari (1-3)

  • Huduma huko Kipro (4-12)

  • Hotuba ya Paulo huko Antiokia ya Pisidia (13-41)

  • Amri ya kinabii ya kuwageukia watu wa mataifa (42-52)

 • 14

  • Ongezeko na upinzani huko Ikoniamu (1-7)

  • Wadhaniwa kuwa miungu huko Listra (8-18)

  • Paulo aokoka kufa baada ya kupigwa mawe (19, 20)

  • Kuyaimarisha makutaniko (21-23)

  • Kurudi huko Antiokia ya Siria (24-28)

 • 15

  • Bishano kuhusu tohara huko Antiokia (1, 2)

  • Suala lapelekwa Yerusalemu (3-5)

  • Wazee na mitume wafanya mkutano (6-21)

  • Barua kutoka baraza linaloongoza (22-29)

   • Kujiepusha na damu (28, 29)

  • Makutaniko yatiwa moyo kupitia barua (30-35)

  • Paulo na Barnaba waachana (36-41)

 • 16

  • Paulo amchagua Timotheo (1-5)

  • Maono kuhusu mwanamume Mmakedonia (6-10)

  • Lidia awa mwamini huko Filipi (11-15)

  • Paulo na Sila wafungwa gerezani (16-24)

  • Mlinzi wa jela na nyumba yake wabatizwa (25-34)

  • Paulo ataka ombi rasmi la msamaha (35-40)

 • 17

  • Paulo na Sila huko Thesalonike (1-9)

  • Paulo na Sila huko Beroya (10-15)

  • Paulo huko Athene (16-22a)

  • Hotuba ya Paulo katika Areopago (22b-34)

 • 18

  • Huduma ya Paulo huko Korintho (1-17)

  • Kurudi Antiokia ya Siria (18-22)

  • Paulo aenda Galatia na Frigia (23)

  • Apolo mwenye ufasaha asaidiwa (24-28)

 • 19

  • Paulo huko Efeso; baadhi ya watu wabatizwa tena (1-7)

  • Paulo ajishughulisha na kazi ya kufundisha (8-10)

  • Mafanikio licha ya roho waovu (11-20)

  • Machafuko huko Efeso (21-41)

 • 20

  • Paulo akiwa Makedonia na Ugiriki (1-6)

  • Eutiko afufuliwa huko Troa (7-12)

  • Kutoka Troa kwenda Mileto (13-16)

  • Paulo akutana na wazee wa Efeso (17-38)

   • Kufundisha nyumba kwa nyumba (20)

   • “Kuna furaha zaidi katika kutoa” (35)

 • 21

  • Safarini kwenda Yerusalemu (1-14)

  • Kuwasili Yerusalemu (15-19)

  • Paulo afuata ushauri wa wazee (20-26)

  • Vurugu hekaluni; Paulo akamatwa (27-36)

  • Paulo aruhusiwa kuhutubia umati (37-40)

 • 22

  • Paulo ajitetea mbele ya umati (1-21)

  • Paulo atumia uraia wake wa Roma (22-29)

  • Baraza la Sanhedrini lakutana (30)

 • 23

  • Paulo azungumza mbele ya Sanhedrini (1-10)

  • Bwana amtia nguvu Paulo (11)

  • Njama ya kumuua Paulo (12-22)

  • Paulo apelekwa Kaisaria (23-35)

 • 24

  • Mashtaka dhidi ya Paulo (1-9)

  • Paulo ajitetea mbele ya Feliksi (10-21)

  • Kesi ya Paulo yacheleweshwa kwa miaka miwili (22-27)

 • 25

  • Kesi ya Paulo mbele ya Festo (1-12)

   • “Ninakata rufaa kwa Kaisari!” (11)

  • Festo ashauriana na Mfalme Agripa (13-22)

  • Paulo mbele ya Agripa (23-27)

 • 26

  • Paulo ajitetea mbele ya Agripa (1-11)

  • Paulo aeleza jinsi alivyogeuka (12-23)

  • Maoni ya Festo na Agripa (24-32)

 • 27

  • Paulo asafiri baharini kwenda Roma (1-12)

  • Meli yapigwa na dhoruba (13-38)

  • Wavunjikiwa na meli (39-44)

 • 28

  • Ufuoni huko Malta (1-6)

  • Baba ya Publio aponywa (7-10)

  • Kuelekea Roma (11-16)

  • Paulo azungumza na Wayahudi huko Roma (17-29)

  • Paulo ahubiri kwa ujasiri kwa miaka miwili (30, 31)