Hamia kwenye habari

Hamia kwenye yaliyomo

Kitabu cha Yeremia

Sura

Muhtasari wa Yaliyomo

 • 1

  • Yeremia awekwa kuwa nabii (1-10)

  • Maono ya mti wa mlozi (11, 12)

  • Maono ya chungu cha kupikia (13-16)

  • Yeremia atiwa nguvu kwa ajili ya utume wake (17-19)

 • 2

  • Waisraeli wamwacha Yehova na kuanza kuabudu miungu mingine (1-37)

   • Israeli ni kama mzabibu wa kigeni (21)

   • Pindo za nguo zake zina madoa ya damu (34)

 • 3

  • Kina cha uasi imani wa Israeli (1-5)

  • Israeli na Yuda wana hatia ya uzinzi (6-11)

  • Mwito wa kutubu (12-25)

 • 4

  • Kutubu kunaleta baraka (1-4)

  • Msiba utakuja kutoka kaskazini (5-18)

  • Uchungu wa Yeremia kuhusu msiba unaokuja (19-31)

 • 5

  • Watu wakataa nidhamu ya Yehova (1-13)

  • Wataharibiwa lakini hawataangamizwa kabisa (14-19)

  • Yehova awaadhibu watu (20-31)

 • 6

  • Kuzingirwa kwa Yerusalemu kunakaribia (1-9)

  • Ghadhabu ya Yehova dhidi ya Yerusalemu (10-21)

   • Wanasema “Kuna amani!” wakati hakuna amani (14)

  • Watavamiwa kikatili kutoka kaskazini (22-26)

  • Yeremia atakuwa mpimaji wa madini (27-30)

 • 7

  • Tumaini la uwongo katika hekalu la Yehova (1-11)

  • Hekalu litakuwa kama Shilo (12-15)

  • Ibada ya kidesturi yashutumiwa (16-34)

   • “Malkia wa Mbinguni” aabudiwa (18)

   • Kutoa watoto dhabihu huko Hinomu (31)

 • 8

  • Watu wachagua njia inayopendwa na wengi (1-7)

  • Kuna hekima gani bila neno la Yehova? (8-17)

  • Yeremia aomboleza kwa sababu ya kuvunjika kwa Yuda (18-22)

   • “Je, hakuna zeri kule Gileadi?” (22)

 • 9

  • Yeremia ahuzunika sana (1-3a)

  • Yehova aiadhibu Yuda (3b-16)

  • Nchi ya Yuda yaombolezewa (17-22)

  • Jigambe kuhusu kumjua Yehova (23-26)

 • 10

  • Mungu aliye hai atofautishwa na miungu ya mataifa (1-16)

  • Uharibifu na uhamisho unaokuja (17, 18)

  • Yeremia aomboleza (19-22)

  • Sala ya nabii (23-25)

   • Mwanadamu hawezi kuongoza hatua yake mwenyewe (23)

 • 11

  • Yuda avunja agano lake pamoja na Mungu (1-17)

   • Miungu mingi kama majiji (13)

  • Yeremia afananishwa na mwanakondoo anayepelekwa machinjioni (18-20)

  • Yeremia apingwa na watu wa mji wa nyumbani kwao (21-23)

 • 12

  • Yeremia alalamika (1-4)

  • Jibu la Yehova (5-17)

 • 13

  • Mshipi wa kitani ulioharibika (1-11)

  • Mitungi ya divai itavunjwavunjwa (12-14)

  • Watu wa Yuda wasioweza kubadilika watapelekwa uhamishoni (15-27)

   • “Je, Mkushi anaweza kuibadili ngozi yake?” (23)

 • 14

  • Ukame, njaa kali, na upanga (1-12)

  • Manabii wa uwongo washutumiwa (13-18)

  • Yeremia akiri dhambi za watu (19-22)

 • 15

  • Yehova hatabadili hukumu yake (1-9)

  • Yeremia alalamika (10)

  • Jibu la Yehova (11-14)

  • Sala ya Yeremia (15-18)

   • Apata furaha kwa kula maneno ya Mungu (16)

  • Yehova amtia nguvu Yeremia (19-21)

 • 16

  • Yeremia hapaswi kuoa, kuomboleza, wala kusherehekea (1-9)

  • Adhabu, kisha kurudishwa (10-21)

 • 17

  • Dhambi ya Yuda imetia mizizi (1-4)

  • Baraka za kumtumaini Yehova (5-8)

  • Moyo wenye hila (9-11)

  • Yehova, tumaini la Israeli (12, 13)

  • Sala ya Yeremia (14-18)

  • Kuishika Sabato ikiwa siku takatifu (19-27)

 • 18

  • Udongo mikononi mwa mfinyanzi (1-12)

  • Yehova awageuzia Israeli mgongo (13-17)

  • Njama dhidi ya Yeremia; ombi lake (18-23)

 • 19

  • Yeremia aambiwa avunje chupa ya udongo (1-15)

   • Kumtolea Baali dhabihu za watoto (5)

 • 20

  • Pashuri ampiga Yeremia (1-6)

  • Yeremia hawezi kuacha kuhubiri (7-13)

   • Ujumbe wa Mungu ni kama moto unaowaka (9)

   • Yehova ni kama shujaa anayetisha (11)

  • Yeremia alalamika (14-18)

 • 21

  • Yehova akataa ombi la Sedekia (1-7)

  • Watu kuchagua uzima au kifo (8-14)

 • 22

  • Ujumbe wa hukumu dhidi ya wafalme waovu (1-30)

   • Kumhusu Shalumu (10-12)

   • Kumhusu Yehoyakimu (13-23)

   • Kumhusu Konia (24-30)

 • 23

  • Wachungaji wazuri na wabaya (1-4)

  • Usalama chini ya “chipukizi adilifu” (5-8)

  • Manabii wa uwongo washutumiwa (9-32)

  • “Mzigo” wa Yehova (33-40)

 • 24

  • Tini nzuri na tini mbaya (1-10)

 • 25

  • Kesi ya Yehova dhidi ya mataifa (1-38)

   • Mataifa yatatumikia Babiloni kwa miaka 70 (11)

   • Kikombe cha divai ya ghadhabu ya Mungu (15)

   • Msiba kutoka taifa moja hadi lingine (32)

   • Wale ambao Yehova atawaua (33)

 • 26

  • Maadui watishia kumuua Yeremia (1-15)

  • Yeremia aokolewa (16-19)

   • Unabii wa Mika wanukuliwa (18)

  • Nabii Uriya (20-24)

 • 27

  • Nira ya Babiloni (1-11)

  • Sedekia aambiwa ajitiishe kwa Babiloni (12-22)

 • 28

  • Nabii wa uwongo Hanania ampinga nabii Yeremia (1-17)

 • 29

  • Barua ya Yeremia kwa watu walio uhamishoni Babiloni (1-23)

   • Waisraeli watarudi baada ya miaka 70 (10)

  • Ujumbe kwa Shemaya (24-32)

 • 30

  • Ahadi za kurudishwa na kuponywa (1-24)

 • 31

  • Waisraeli waliobaki wataishi tena nchini (1-30)

   • Raheli awaombolezea watoto wake (15)

  • Agano jipya (31-40)

 • 32

  • Yeremia anunua shamba (1-15)

  • Sala ya Yeremia (16-25)

  • Jibu la Yehova (26-44)

 • 33

  • Ahadi ya kurudishwa (1-13)

  • Usalama chini ya “chipukizi adilifu” (14-16)

  • Agano pamoja na Daudi na makuhani (17-26)

   • Agano kuhusu mchana na usiku (20)

 • 34

  • Ujumbe wa hukumu kwa Sedekia (1-7)

  • Agano la kuwaachilia huru watumwa lavunjwa (8-22)

 • 35

  • Warekabu waonyesha utii wa pekee (1-19)

 • 36

  • Yeremia asema mambo kisha yaandikwa katika kitabu cha kukunjwa (1-7)(1-7)

  • Baruku asoma kwa sauti kitabu cha kukunjwa (8-19)

  • Yehoyakimu akichoma moto kitabu hicho cha kukunjwa (20-26)

  • Ujumbe waandikwa tena kwenye kitabu kipya cha kukunjwa (27-32)

 • 37

  • Wakaldayo wataondoka kwa muda mfupi tu (1-10)

  • Yeremia afungwa gerezani (11-16)

  • Sedekia akutana na Yeremia (17-21)

   • Yeremia apewa mkate (21)

 • 38

  • Yeremia atupwa ndani ya tangi (1-6)

  • Ebed-meleki amwokoa Yeremia (7-13)

  • Yeremia amsihi Sedekia ajisalimishe (14-28)

 • 39

  • Kuanguka kwa Yerusalemu (1-10)

   • Sedekia akimbia kisha akamatwa (4-7)

  • Yeremia atalindwa (11-14)

  • Uhai wa Ebed-meleki utaokolewa (15-18)

 • 40

  • Nebuzaradani amwachilia huru Yeremia (1-6)

  • Gedalia awekwa kuwa msimamizi nchini (7-12)

  • Njama dhidi ya Gedalia (13-16)

 • 41

  • Ishmaeli amuua Gedalia (1-10)

  • Yohanani amfanya Ishmaeli akimbie (11-18)

 • 42

  • Watu wamwomba Yeremia asali ili wapate mwongozo (1-6)

  • Yehova ajibu hivi: “Msiende Misri” (7-22)

 • 43

  • Watu wakataa kutii kisha waenda Misri (1-7)

  • Neno la Yehova kwa Yeremia nchini Misri (8-13)

 • 44

  • Msiba watabiriwa dhidi ya Wayahudi walio Misri (1-14)

  • Watu wakataa onyo la Mungu (15-30)

   • “Malkia wa Mbinguni” aabudiwa (17-19)

 • 45

  • Ujumbe wa Yehova kwa Baruku (1-5)

 • 46

  • Unabii dhidi ya Misri (1-26)

   • Misri itashindwa na Nebukadneza (13, 26)

  • Ahadi kwa Israeli (27, 28)

 • 47

  • Unabii dhidi ya Wafilisti (1-7)

 • 48

  • Unabii dhidi ya Moabu (1-47)

 • 49

  • Unabii dhidi ya Amoni (1-6)

  • Unabii dhidi ya Edomu (7-22)

   • Nchi ya Edomu haitakuwa taifa tena (17, 18)

  • Unabii dhidi ya Damasko (23-27)

  • Unabii dhidi ya Kedari na Hasori (28-33)

  • Unabii dhidi ya Elamu (34-39)

 • 50

  • Unabii dhidi ya Babiloni (1-46)

   • Kimbieni kutoka Babiloni (8)

   • Watu wa Israeli watarudishwa (17-19)

   • Maji ya Babiloni yatakaushwa kabisa (38)

   • Babiloni halitakaliwa tena (39, 40)

 • 51

  • Unabii dhidi ya Babiloni (1-64)

   • Babiloni litashindwa ghafla na Wamedi (8-12)

   • Kitabu chatupwa ndani ya Mto Efrati (59-64)

 • 52

  • Sedekia aasi Babiloni (1-3)

  • Nebukadneza azingira Yerusalemu (4-11)

  • Kuharibiwa kwa jiji na hekalu (12-23)

  • Watu wapelekwa uhamishoni Babiloni (24-30)

  • Yehoyakini aachiliwa huru kutoka gerezani (31-34)