വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

ഉള്ളടക്കം കാണിക്കുക

രോഗിയുടെകൂടെ ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ടിരുമ്പോൾ

രോഗിയുടെകൂടെ ആശുപത്രിയിൽ പോകേണ്ടിരുമ്പോൾ

“ഡാഡിയെ ആശുപത്രിയിൽനിന്ന് ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് വിട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ രക്തപരിശോനാത്തിൽ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഡോക്‌ടറോട്‌ ചോദിച്ചു. ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്ന് ആദ്യം ഡോക്‌ടർ ഞങ്ങളോട്‌ പറഞ്ഞെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽക്കൂടി ആ ഫലം ഒന്ന് ഓടിച്ചുനോക്കി. പെട്ടെന്നാണ്‌ അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ശരാശരിയെക്കാൾ കൂടുലാണെന്ന് കണ്ടത്‌. ഉടനെ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട്‌ ക്ഷമ ചോദിക്കുയും ആ വിഭാഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഡോക്‌ടറെ വിളിക്കുയും ചെയ്‌തു. ഇപ്പോൾ ഡാഡി സുഖമായിരിക്കുന്നു. അന്ന് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ സന്തുഷ്ടരാണ്‌.”മാരിബെൽ.

ഡോക്‌ടറെ കാണുന്നതിനു മുമ്പ് രോഗക്ഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരുന്നുളെക്കുറിച്ചും പട്ടികപ്പെടുത്തു

ഡോക്‌ടറെ കാണാൻ പോകുന്നതും ആശുപത്രിവാവും മാനസിപിരിമുറുക്കം ഉളവാക്കുന്ന ഒന്നാണ്‌. മാരിബെലിന്‍റെ അനുഭവം കാണിക്കുന്നതുപോലെ, ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു സുഹൃത്തോ ബന്ധുവോ കൂടെയുണ്ടായിരിക്കുന്നത്‌ വളരെ സഹായമായിരുന്നേക്കാം, ഒരുപക്ഷെ ജീവരക്ഷാരംപോലും! നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗിയുടെകൂടെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും?

ഡോക്‌ടറെ കാണുന്നതിനു മുമ്പ്. രോഗിക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ തോന്നുന്നു, ഏതെല്ലാം മരുന്നുളാണ്‌ ഇപ്പോൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്‌ എന്നൊക്കെ എഴുതിവെക്കാൻ സഹായിക്കുക. കൂടാതെ, ഡോക്‌ടറോട്‌ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേമായി ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അതും എഴുതിവെക്കുക. തന്‍റെ രോഗാസ്ഥയെക്കുറിച്ചും കുടുംബാംങ്ങളിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഈ രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഓർത്തെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് രോഗിയെ സഹായിക്കാനാകും. എന്നാൽ, ഇതെല്ലാം ഡോക്‌ടർക്ക് മുന്നമേ അറിയാമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത്‌ ചോദിക്കുമെന്നും വിചാരിക്കരുത്‌.

ഡോക്‌ടർ പറയുന്നതു നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക, ആദരവോടെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക, കുറിപ്പുകൾ എടുക്കുക

ഡോക്‌ടറെ കാണുന്ന സമയത്ത്‌. ഡോക്‌ടർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്കും രോഗിക്കും ഒരുപോലെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാക്കുക. ഡോക്‌ടറോട്‌ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നത്‌ ഒഴിവാക്കുക. തന്‍റെ രോഗാസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാനും കാര്യങ്ങൾ സ്വയം വിശദീരിക്കാനും രോഗിയെ അനുവദിക്കുക. അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കാനും കുറിപ്പുകൾ എടുക്കാനും കഴിയും. മറ്റു ചികിത്സളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. ചില രോഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മറ്റൊരു ഡോക്‌ടറുടെ അഭിപ്രായംകൂടി അന്വേഷിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് രോഗിയോട്‌ പറയാവുന്നതാണ്‌.

ഡോക്‌ടർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽക്കൂടി ഓർമയിലേക്കു കൊണ്ടുരിക. മരുന്നുളെല്ലാം കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുരുത്തു

ഡോക്‌ടറെ കണ്ടതിനു ശേഷം. ഡോക്‌ടർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽക്കൂടി ഓർമയിലേക്കു കൊണ്ടുരിക. മരുന്നുളെല്ലാം കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുരുത്തുക. കുറിച്ചുന്നിരിക്കുന്ന മരുന്നുളെല്ലാം കൃത്യത്തുതന്നെ കഴിക്കാനും എന്തെങ്കിലും പാർശ്വലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്‌ടറെ അറിയിക്കാനും രോഗിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. കാര്യങ്ങൾ ശുഭാപ്‌തിവിശ്വാത്തോടെ കാണാനും ഡോക്‌ടറെ വീണ്ടും ചെന്നുകാണേണ്ടതുപോലുള്ള കൂടുലായ നിർദേങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത്‌ പിൻപറ്റാനും രോഗിയോട്‌ പറയുക. തന്‍റെ രോഗാസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കൂടുലായി അറിയാൻ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുക.

 ആശുപത്രിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ

ആശുപത്രിയിലെ അപേക്ഷാഫാറം കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുരുത്തു

ശാന്തമായും എന്നാൽ ജാഗ്രയോടെയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ആശുപത്രിയിലേക്കു പോകുന്ന ഒരു രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിത്തോളം ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം ദുഃഖിനും നിസ്സഹാനും ആയിരിക്കും. ഈ സമയത്ത്‌ നിങ്ങൾ ശാന്തതയോടെയും ശ്രദ്ധയോടെയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എല്ലാവരുടെയും പിരിമുറുക്കം കുറയ്‌ക്കാനും പിഴവുകൾ ഇല്ലാതാക്കാനും സാധിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ആശുപത്രിയിലെ അപേക്ഷാഫാറം കൃത്യമായി പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുരുത്തുക എന്നതാണ്‌. കൂടാതെ, ചികിത്സയെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ അറിയാൻ രോഗിക്ക് അവകാമുണ്ടെന്നും മനസ്സിൽപ്പിടിക്കുക. എന്നാൽ, അദ്ദേഹം തീർത്തും അവശതയിലാണെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കേണ്ട വിധത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എഴുതിവെച്ചിരിക്കുന്ന താത്‌പര്യങ്ങളോ അടുത്തബന്ധു പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോ വിശ്വായോഗ്യനെന്ന് അദ്ദേഹം ചുമതപ്പെടുത്തിയ വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രാങ്ങളോ മാനിക്കുക. *

രോഗിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ആദരപൂർവം ഡോക്‌ടർമാരുടെ സംഘത്തെ അറിയിക്കു

സംസാരിക്കാൻ മുൻകൈയെടുക്കുക. കാര്യങ്ങൾ തുറന്നുസംസാരിക്കാൻ ഭയപ്പെരുത്‌. ആദരവോടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ സമീപവും നല്ല പെരുമാറ്റരീതിളും രോഗിയുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ താത്‌പര്യമെടുക്കാനും ഒരുപക്ഷെ നല്ല പരിചരണം നൽകാനും ഡോക്‌ടർമാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം. പല ആശുപത്രിളിലും രോഗികളെ വ്യത്യസ്‌ത ഡോക്‌ടർമാർ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ രോഗിയോട്‌ മറ്റു ഡോക്‌ടർമാർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവരോട്‌ വിശദീരിച്ചുകൊടുക്കാനാകും. രോഗിയെ നന്നായി അറിയാവുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ശാരീരിവും മാനസിവും ആയ നിലയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും.

മറ്റുള്ളവർക്ക് തടസ്സം നിൽക്കാതെ നിങ്ങൾക്കു ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതു ചെയ്യുക

ആശുപത്രിജീക്കാരോട്‌ ആദരവും നന്ദിയും കാണിക്കുക. വളരെ സമ്മർദത്തോടെയാണ്‌ മിക്കപ്പോഴും ആശുപത്രിജീക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നത്‌. നിങ്ങളോട്‌ അവർ പെരുമാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലെതന്നെ അവരോടും പെരുമാറുക. (മത്തായി 7:12) അവർക്കു ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പരിശീത്തെയും അവർക്കുള്ള അനുഭമ്പത്തിനെയും വിലമതിക്കുക, അവരുടെ പ്രാപ്‌തിയിൽ വിശ്വാസം കാണിക്കുക, അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് നന്ദി നൽകുക. ആശുപത്രിജീക്കാരോട്‌ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന വിലമതിപ്പ് നമുക്കുവേണ്ടി പരമാവധി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കും.

രോഗം പൂർണമായി ഒഴിവാക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുയില്ല. എന്നാൽ, മുൻകൂട്ടിയുള്ള ചിന്തയും നല്ല പ്രായോഗിഹാവും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രയാമേറിയ സാഹചര്യത്തിൽനിന്ന് പുറത്തുക്കാൻ ഒരു സുഹൃത്തിനെയോ ബന്ധുവിനെയോ നിങ്ങൾക്കു സഹായിക്കാൻ കഴിയും.—സദൃശവാക്യങ്ങൾ 17:17. ▪(g15-E 10)

^ ഖ. 8 രോഗിയുടെ അവകാങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചുമതളെക്കുറിച്ചും ഉള്ള നിയമങ്ങളും നടപടിളും ഓരോ സ്ഥലത്തും വ്യത്യാപ്പെട്ടിരിക്കും. രോഗിയുടെ താത്‌പര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രേഖകൾ പൂർണമാണെന്നും അതിൽ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളാണ്‌ ഉള്ളതെന്നും ഉറപ്പുരുത്തുക.