മത്തായി എഴുതിയത്‌ 7:1-29

7  “നിങ്ങളെ വിധിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളും വിധിക്കുന്നതു നിറുത്തുക!+  കാരണം നിങ്ങൾ വിധിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളെയും വിധിക്കും.+ നിങ്ങൾ അളന്നുകൊടുക്കുന്ന അതേ അളവുപാത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും അളന്നുകിട്ടും.+  സഹോദരന്റെ കണ്ണിലെ കരടു നോക്കുന്ന നീ സ്വന്തം കണ്ണിലെ കഴുക്കോൽ കാണാത്തത്‌ എന്താണ്‌?+  സ്വന്തം കണ്ണിൽ കഴുക്കോൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സഹോദരനോട്‌, ‘നിൽക്കൂ, ഞാൻ നിന്റെ കണ്ണിൽനിന്ന്‌ കരട്‌ എടുത്തുകളയട്ടെ’ എന്നു പറയാൻ നിനക്ക്‌ എങ്ങനെ കഴിയും?  കപടഭക്താ, ആദ്യം സ്വന്തം കണ്ണിൽനിന്ന്‌ കഴുക്കോൽ എടുത്തുമാറ്റുക. അപ്പോൾ സഹോദരന്റെ കണ്ണിലെ കരടു ശരിക്കു കാണാനും അത്‌ എടുത്തുകളയാനും നിനക്കു പറ്റും.  “വിശുദ്ധമായതു നായ്‌ക്കൾക്ക്‌ ഇട്ടുകൊടുക്കരുത്‌; നിങ്ങളുടെ മുത്തുകൾ പന്നികളുടെ മുന്നിൽ എറിയുകയുമരുത്‌;+ അവ ആ മുത്തുകൾ ചവിട്ടിക്കളയുകയും തിരിഞ്ഞ്‌ നിങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ഇടയാകരുതല്ലോ.+  “ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കൂ, നിങ്ങൾക്കു കിട്ടും.+ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കൂ, നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കൂ, നിങ്ങൾക്കു തുറന്നുകിട്ടും.+  കാരണം, ചോദിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം കിട്ടുന്നു.+ അന്വേഷിക്കുന്നവരെല്ലാം കണ്ടെത്തുന്നു. മുട്ടുന്നവർക്കെല്ലാം തുറന്നുകിട്ടുന്നു.  മകൻ അപ്പം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അവനു കല്ലു കൊടുക്കുമോ? 10  മീൻ ചോദിച്ചാൽ പാമ്പിനെ കൊടുക്കുമോ? 11  മക്കൾക്കു നല്ല സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ദുഷ്ടന്മാരായ നിങ്ങൾക്ക്‌ അറിയാമെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ്‌ തന്നോടു ചോദിക്കുന്നവർക്കു നല്ല ദാനങ്ങൾ എത്രയധികം കൊടുക്കും!+ 12  “അതുകൊണ്ട്‌ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങൾക്കു ചെയ്‌തുതരണമെന്നു നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം അവർക്കും ചെയ്‌തുകൊടുക്കണം.*+ വാസ്‌തവത്തിൽ, നിയമത്തിന്റെയും പ്രവാചകവചനങ്ങളുടെയും സാരം ഇതാണ്‌.+ 13  “ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂടെ അകത്ത്‌ കടക്കുക.+ കാരണം നാശത്തിലേക്കുള്ള വാതിൽ വീതിയുള്ളതും വഴി വിശാലവും ആണ്‌; അനേകം ആളുകളും പോകുന്നത്‌ അതിലൂടെയാണ്‌. 14  എന്നാൽ ജീവനിലേക്കുള്ള വാതിൽ ഇടുങ്ങിയതും വഴി ഞെരുക്കമുള്ളതും ആണ്‌. കുറച്ച്‌ പേർ മാത്രമേ അതു കണ്ടെത്തുന്നുള്ളൂ.+ 15  “കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക.+ അവർ ചെമ്മരിയാടുകളുടെ വേഷത്തിൽ+ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുന്നു; ഉള്ളിലോ അവർ കടിച്ചുകീറുന്ന ചെന്നായ്‌ക്കളാണ്‌.+ 16  അവരുടെ ഫലങ്ങളാൽ നിങ്ങൾക്ക്‌ അവരെ തിരിച്ചറിയാം. മുൾച്ചെടികളിൽനിന്ന്‌ മുന്തിരിപ്പഴമോ ഞെരിഞ്ഞിലുകളിൽനിന്ന്‌ അത്തിപ്പഴമോ പറിക്കാൻ പറ്റുമോ?+ 17  നല്ല മരം നല്ല ഫലങ്ങൾ തരുന്നു. ചീത്ത മരമോ ചീത്ത ഫലങ്ങളും.+ 18  നല്ല മരത്തിനു ചീത്ത ഫലങ്ങളും ചീത്ത മരത്തിനു നല്ല ഫലങ്ങളും തരാൻ കഴിയില്ല.+ 19  നല്ല ഫലങ്ങൾ തരാത്ത മരമൊക്കെ വെട്ടി തീയിലിടും.+ 20  അതെ, ഫലങ്ങളാൽ നിങ്ങൾക്ക്‌ അത്തരക്കാരെ തിരിച്ചറിയാം.+ 21  “എന്നോടു ‘കർത്താവേ, കർത്താവേ’ എന്നു പറയുന്ന എല്ലാവരും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കില്ല; സ്വർഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമാണു സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുക.+ 22  ആ ദിവസം പലരും എന്നോട്‌ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും: ‘കർത്താവേ, കർത്താവേ,+ ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ പ്രവചിച്ചില്ലേ? അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയില്ലേ? അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ധാരാളം അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചില്ലേ?’+ 23  എന്നാൽ ഞാൻ അവരോട്‌, ‘എനിക്കു നിങ്ങളെ അറിയില്ല.* ധിക്കാരികളേ,* എന്റെ അടുത്തുനിന്ന്‌ പോകൂ!’ എന്നു തീർത്തുപറയും.+ 24  “അതുകൊണ്ട്‌ എന്റെ ഈ വചനങ്ങൾ കേട്ടനുസരിക്കുന്നവൻ പാറമേൽ വീടു പണിത വിവേകിയായ മനുഷ്യനെപ്പോലെയായിരിക്കും.+ 25  മഴ കോരിച്ചൊരിഞ്ഞു; വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി; കാറ്റ്‌ ആ വീടിന്മേൽ ആഞ്ഞടിച്ചു; എന്നിട്ടും അതു വീണില്ല. കാരണം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം പാറയിലായിരുന്നു. 26  എന്നാൽ എന്റെ ഈ വചനങ്ങൾ കേട്ടനുസരിക്കാത്തവൻ മണലിൽ വീടു പണിത വിഡ്‌ഢിയെപ്പോലെയായിരിക്കും.+ 27  മഴ കോരിച്ചൊരിഞ്ഞു; വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായി; കാറ്റ്‌ ആ വീടിന്മേൽ ആഞ്ഞടിച്ചു;+ അതു നിലംപൊത്തി. അതു പൂർണമായും തകർന്നുപോയി.” 28  യേശു പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ട ജനക്കൂട്ടം യേശു പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി കണ്ട്‌ അതിശയിച്ചുപോയി;+ 29  കാരണം അവരുടെ ശാസ്‌ത്രിമാരെപ്പോലെയല്ല, അധികാരമുള്ളവനായിട്ടാണ്‌+ യേശു പഠിപ്പിച്ചത്‌.

അടിക്കുറിപ്പുകള്‍

അഥവാ “മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോട്‌ എങ്ങനെ പെരുമാറാനാണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്‌, അതുപോലെ നിങ്ങൾ അവരോടും പെരുമാറണം.”
അഥവാ “പരിചയമില്ല.”
അഥവാ “നിയമലംഘകരേ.”

പഠനക്കുറിപ്പുകൾ

കപടഭക്തൻ: മത്ത 6:2, 5, 16 വാക്യ​ങ്ങ​ളിൽ യേശു ജൂതമ​ത​നേ​താ​ക്ക​ന്മാ​രെ​യാണ്‌ ഇങ്ങനെ വിളി​ച്ചത്‌. എന്നാൽ ഇവിടെ, സ്വന്തം കുറ്റങ്ങൾ അവഗണി​ച്ചി​ട്ടു മറ്റുള്ള​വ​രു​ടെ കുറ്റങ്ങ​ളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കുന്ന ശിഷ്യ​ന്മാ​രെ​യാണ്‌ യേശു ഇങ്ങനെ വിളി​ച്ചത്‌.

വിശു​ദ്ധ​മാ​യ​തു നായ്‌ക്കൾക്ക്‌ ഇട്ടു​കൊ​ടു​ക്ക​രുത്‌, മുത്തുകൾ പന്നിക​ളു​ടെ മുന്നിൽ എറിയ​രുത്‌: മോശ​യി​ലൂ​ടെ കൊടുത്ത നിയമ​മ​നു​സ​രിച്ച്‌ പന്നിക​ളും നായ്‌ക്ക​ളും അശുദ്ധ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു. (ലേവ 11:7, 27) ഒരു വന്യമൃ​ഗം കൊന്ന മൃഗത്തി​ന്റെ മാംസം നായ്‌ക്കൾക്ക്‌ ഇട്ടു​കൊ​ടു​ക്കാൻ അനുവാ​ദ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. (പുറ 22:31) എന്നാൽ “വിശു​ദ്ധ​മാം​സം,” അതായത്‌ ബലിയാ​യി അർപ്പിച്ച മൃഗങ്ങ​ളു​ടെ മാംസം, നായ്‌ക്കൾക്ക്‌ ഇട്ടു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്നതു ജൂതപാ​ര​മ്പ​ര്യം വിലക്കി​യി​രു​ന്നു. മത്ത 7:6-ലെ ‘നായ്‌ക്കൾ,’ ‘പന്നികൾ’ എന്നീ പദങ്ങൾ ആലങ്കാ​രി​കാർഥ​ത്തി​ലാണ്‌ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. അത്‌ ആത്മീയ​മാ​യി മൂല്യ​വ​ത്തായ കാര്യങ്ങൾ വിലമ​തി​ക്കാത്ത ആളുകളെ കുറി​ക്കു​ന്നു. പന്നികൾ മുത്തു​കൾക്കു വില കല്‌പി​ക്കാ​ത്ത​തു​പോ​ലെ ആത്മീയ​കാ​ര്യ​ങ്ങളെ വിലമ​തി​ക്കാത്ത ആളുകൾ, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിയി​ക്കാൻ ചെല്ലു​ന്ന​വ​രോട്‌ അപമര്യാ​ദ​യാ​യി പെരു​മാ​റി​യേ​ക്കാം.

ചോദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കൂ . . . അന്വേ​ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കൂ . . . മുട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കൂ: “. . . കൊണ്ടി​രി​ക്കൂ” എന്നു പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കുന്ന ഗ്രീക്കു​ക്രി​യാ​രൂ​പം തുടർച്ച​യായ പ്രവൃ​ത്തി​യെ സൂചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. മടുത്ത്‌ പിന്മാ​റാ​തെ പ്രാർഥി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആവശ്യ​മാണ്‌ അതു കാണി​ക്കു​ന്നത്‌. മൂന്നു ക്രിയകൾ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നതു തീവ്ര​തയെ സൂചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ലൂക്ക 11:5-8-ലെ ദൃഷ്ടാ​ന്ത​ത്തി​ലും യേശു സമാന​മായ ഒരു ആശയമാ​ണു പറയു​ന്നത്‌.

മീൻ . . . പാമ്പ്‌: ഗലീല​ക്ക​ട​ലി​നു ചുറ്റും താമസി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ആഹാര​ത്തിൽ മീനിന്‌ ഒരു മുഖ്യ​സ്ഥാ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അപ്പത്തി​ന്റെ​കൂ​ടെ സാധാരണ കഴിച്ചി​രുന്ന മീൻ, ചില തരം ചെറിയ പാമ്പു​ക​ളു​മാ​യി രൂപസാ​ദൃ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​യാ​യി​രു​ന്നു. സ്‌നേ​ഹ​മുള്ള ഒരു അപ്പനോ അമ്മയ്‌ക്കോ അങ്ങനെ​യൊ​രു കാര്യം ചെയ്യു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റിച്ച്‌ ചിന്തി​ക്കാ​നേ കഴിയില്ല എന്നാണു ചിന്തോ​ദ്ദീ​പ​ക​മായ ആ ചോദ്യം സൂചി​പ്പി​ക്കു​ന്നത്‌.

അപ്പം . . . കല്ല്‌: ജൂതന്മാ​രു​ടെ​യും ചുറ്റു​മുള്ള ജനതക​ളു​ടെ​യും ഒരു മുഖ്യാ​ഹാ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു അപ്പം. വലുപ്പം​കൊ​ണ്ടും രൂപം​കൊ​ണ്ടും അതിനു കല്ലുക​ളോ​ടു സാമ്യ​വു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇക്കാര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ലാ​യി​രി​ക്കാം യേശു അപ്പത്തെ കല്ലുമാ​യി ബന്ധപ്പെ​ടു​ത്തി സംസാ​രി​ച്ചത്‌. യേശു​വി​ന്റെ ചിന്തോ​ദ്ദീ​പ​ക​മായ ആ ചോദ്യ​ത്തി​ന്റെ ഉത്തരം ഇതാണ്‌: “അങ്ങനെ​യൊ​രു കാര്യം ചെയ്യു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റിച്ച്‌ ഒരു അപ്പനു ചിന്തി​ക്കാ​നേ കഴിയില്ല.”​—മത്ത 7:10-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

മീൻ . . . പാമ്പ്‌: ഗലീല​ക്ക​ട​ലി​നു ചുറ്റും താമസി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ ആഹാര​ത്തിൽ മീനിന്‌ ഒരു മുഖ്യ​സ്ഥാ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അപ്പത്തി​ന്റെ​കൂ​ടെ സാധാരണ കഴിച്ചി​രുന്ന മീൻ, ചില തരം ചെറിയ പാമ്പു​ക​ളു​മാ​യി രൂപസാ​ദൃ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​യാ​യി​രു​ന്നു. സ്‌നേ​ഹ​മുള്ള ഒരു അപ്പനോ അമ്മയ്‌ക്കോ അങ്ങനെ​യൊ​രു കാര്യം ചെയ്യു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റിച്ച്‌ ചിന്തി​ക്കാ​നേ കഴിയില്ല എന്നാണു ചിന്തോ​ദ്ദീ​പ​ക​മായ ആ ചോദ്യം സൂചി​പ്പി​ക്കു​ന്നത്‌.

ദുഷ്ടന്മാ​രാ​യ നിങ്ങൾ: കൈമാ​റി​ക്കി​ട്ടിയ പാപം നിമിത്തം എല്ലാ മനുഷ്യ​രും അപൂർണ​രാണ്‌. അതു​കൊ​ണ്ടു​തന്നെ അവരെ​ല്ലാം ഒരർഥ​ത്തിൽ ദുഷ്ടരാണ്‌.

എത്രയ​ധി​കം: യേശു മിക്ക​പ്പോ​ഴും ഈ ന്യായ​വാ​ദ​രീ​തി ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. ആദ്യം വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു വസ്‌തുത അഥവാ ആളുകൾക്കു സുപരി​ചി​ത​മായ ഒരു സത്യം അവതരി​പ്പി​ക്കും. എന്നിട്ട്‌ അതിനെ അടിസ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി, മറ്റൊരു കാര്യ​ത്തെ​ക്കു​റിച്ച്‌ ശരിയായ നിഗമ​ന​ത്തിൽ എത്തി​ച്ചേ​രാൻ സഹായി​ക്കും. അങ്ങനെ, ലളിത​മായ ഒരു വസ്‌തുത ഉപയോ​ഗിച്ച്‌ ഗഹനമായ ഒരു ആശയം പഠിപ്പി​ക്കുന്ന രീതി​യാ​യി​രു​ന്നു ഇത്‌.​—മത്ത 10:25; 12:12; ലൂക്ക 11:13; 12:28.

നിയമ​വും പ്രവാ​ച​ക​ന്മാ​രു​ടെ വാക്കു​ക​ളും: ഇവിടെ ‘നിയമം’ എന്ന പദം കുറി​ക്കു​ന്നത്‌ ഉല്‌പത്തി മുതൽ ആവർത്തനം വരെയുള്ള ബൈബിൾപു​സ്‌ത​ക​ങ്ങ​ളെ​യാണ്‌. ‘പ്രവാ​ച​ക​ന്മാ​രു​ടെ വാക്കുകൾ’ എന്ന പദപ്ര​യോ​ഗം കുറി​ക്കു​ന്നത്‌ എബ്രാ​യ​തി​രു​വെ​ഴു​ത്തു​ക​ളി​ലെ പ്രവച​ന​പു​സ്‌ത​ക​ങ്ങ​ളെ​യും. എന്നാൽ ഇവ രണ്ടും ഒന്നിച്ച്‌ വരു​മ്പോൾ അത്‌ എബ്രാ​യ​തി​രു​വെ​ഴു​ത്തു​കളെ മൊത്ത​ത്തിൽ അർഥമാ​ക്കി​യേ​ക്കാം.​—മത്ത 7:12; 22:40; ലൂക്ക 16:16.

നിയമ​വും പ്രവാ​ച​ക​വ​ച​ന​ങ്ങ​ളും: മത്ത 5:17-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

ഇടുങ്ങിയ വാതി​ലി​ലൂ​ടെ അകത്ത്‌ കടക്കുക: പുരാ​ത​ന​കാ​ലത്ത്‌ ചുറ്റു​മ​തി​ലുള്ള നഗരങ്ങ​ളു​ടെ പ്രവേ​ശ​ന​മാർഗം, കവാടങ്ങൾ അഥവാ വലിയ വാതി​ലു​കൾ ആയിരു​ന്നു. ആളുക​ളു​ടെ ജീവി​ത​ഗ​തി​യെ​യും പെരു​മാ​റ്റ​രീ​തി​യെ​യും കുറി​ക്കാൻ ബൈബി​ളിൽ വഴി, “പാത,” “മാർഗം” തുടങ്ങിയ പ്രയോ​ഗങ്ങൾ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്‌. തികച്ചും വ്യത്യ​സ്‌ത​മായ രണ്ടു വഴികൾ ചിത്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്നത്‌, ദൈവാം​ഗീ​കാ​ര​മുള്ള ജീവി​ത​ഗ​തി​യെ​യും ദൈവാം​ഗീ​കാ​ര​മി​ല്ലാത്ത ജീവി​ത​ഗ​തി​യെ​യും ആണ്‌. ഒരാൾക്കു ദൈവ​രാ​ജ്യ​ത്തി​ലേക്കു പ്രവേ​ശനം കിട്ടു​മോ ഇല്ലയോ എന്നു തീരു​മാ​നി​ക്കു​ന്നത്‌ അയാളു​ടെ ജീവി​ത​ഗ​തി​യാണ്‌.​—സങ്ക 1:1, 6; യിര 21:8; മത്ത 7:21.

നാശത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള വാതിൽ വീതി​യു​ള്ള​തും വഴി വിശാ​ല​വും: “നാശത്തി​ലേ​ക്കുള്ള വഴി വീതി​യു​ള്ള​തും വിശാ​ല​വും” എന്നാണു ചില കൈ​യെ​ഴു​ത്തു​പ്ര​തി​ക​ളിൽ കാണു​ന്നത്‌. എന്നാൽ ഇവിടെ കാണുന്ന, താരത​മ്യേന ദൈർഘ്യം കൂടിയ ഈ പ്രയോ​ഗ​ത്തി​നു കൈ​യെ​ഴു​ത്തു​പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ ശക്തമായ പിന്തു​ണ​യുണ്ട്‌. ഒപ്പം മത്ത 7:14-ലെ വാക്കു​ക​ളോട്‌ അതു കൂടുതൽ യോജി​ക്കു​ക​യും ചെയ്യുന്നു.​—അനു. എ3 കാണുക.

ചെമ്മരി​യാ​ടു​ക​ളു​ടെ വേഷം: അതായത്‌ ആലങ്കാ​രി​ക​മായ അർഥത്തിൽ വേഷ​പ്ര​ച്ഛ​ന്ന​രാ​യി വരുന്നവർ. തങ്ങൾ ദൈവ​ത്തി​ന്റെ ആരാധ​ക​രാ​കുന്ന “ആട്ടിൻകൂട്ട”ത്തിലെ നിരു​പ​ദ്ര​വ​കാ​രി​ക​ളായ അംഗങ്ങ​ളാ​ണെന്ന ധാരണ ജനിപ്പി​ക്കാൻ അത്തരക്കാർ ചെമ്മരി​യാ​ടി​ന്റേ​തു​പോ​ലുള്ള ഗുണങ്ങൾ പ്രകടി​പ്പി​ക്കും.

കടിച്ചു​കീ​റു​ന്ന ചെന്നാ​യ്‌ക്കൾ: ഒരു രൂപകാ​ല​ങ്കാ​രം. അങ്ങേയറ്റം അതി​മോ​ഹ​മുള്ള, സ്വാർഥ​നേ​ട്ട​ങ്ങൾക്കു​വേണ്ടി മറ്റുള്ള​വരെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കുറി​ക്കു​ന്നു.

ഫലങ്ങൾ: ആളുക​ളു​ടെ പ്രവൃ​ത്തി​ക​ളെ​യോ വാക്കു​ക​ളെ​യോ, അവർ പറയു​ക​യും പ്രവർത്തി​ക്കു​ക​യും ചെയ്യുന്ന കാര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അനന്തര​ഫ​ല​ങ്ങ​ളെ​യോ കുറി​ക്കുന്ന ആലങ്കാ​രി​ക​പ്ര​യോ​ഗം.

നിയമ​ലം​ഘ​നം: “നിയമ​ലം​ഘനം” എന്നു പരിഭാ​ഷ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കുന്ന ഗ്രീക്കു​പ​ദ​ത്തിന്‌ ആളുകൾ നിയമം തെറ്റി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​യും അതിനെ പുച്ഛി​ച്ചു​ത​ള്ളു​ന്ന​തി​നെ​യും അർഥമാ​ക്കാ​നാ​കും. നിയമ​ങ്ങളേ ഇല്ല എന്ന മട്ടിലാ​യി​രി​ക്കും അവരുടെ പെരു​മാ​റ്റം. ബൈബി​ളിൽ ഈ പദം ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നതു ദൈവ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ടുള്ള അവഗണ​നയെ കുറി​ക്കാ​നാണ്‌.​—മത്ത 7:23; 2കൊ 6:14; 2തെസ്സ 2:3-7; 1യോഹ 3:4.

ധിക്കാ​രി​ക​ളേ: അഥവാ “നിയമ​ലം​ഘ​കരേ.” മത്ത 24:12-ന്റെ പഠനക്കു​റി​പ്പു കാണുക.

വിവേകി: ഗ്രാഹ്യ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ഉൾക്കാ​ഴ്‌ച​യും ദീർഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​വും വകതി​രി​വും വിവേ​ച​ന​യും പ്രാ​യോ​ഗി​ക​ജ്ഞാ​ന​വും ചേരുന്ന ഒരു ഗുണ​ത്തെ​യാണ്‌ ഇവിടെ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന ഗ്രീക്കു​പദം അർഥമാ​ക്കു​ന്നത്‌. മത്ത 7:24; 25:2, 4, 8, 9 എന്നീ വാക്യ​ങ്ങ​ളിൽ ഇതേ ഗ്രീക്കു​പ​ദ​മാണ്‌ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. ഉൽ 41:33, 39-ൽ യോ​സേ​ഫി​നെ​ക്കു​റിച്ച്‌ പറയു​ന്നി​ടത്ത്‌ സെപ്‌റ്റു​വ​ജി​ന്റും ഇതേ പദമാണ്‌ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നത്‌.

മഴ . . . വെള്ള​പ്പൊ​ക്കം . . . കാറ്റ്‌: അപ്രതീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി, ശക്തമായ കാറ്റിന്റെ അകമ്പടി​യോ​ടെ വരുന്ന പേമാ​രി​കൾ ഇസ്രാ​യേ​ലിൽ സാധാ​ര​ണ​മാണ്‌. (പ്രത്യേ​കിച്ച്‌ തേബത്ത്‌ മാസത്തിൽ, അതായത്‌ ഡിസംബർ/ജനുവരി മാസങ്ങ​ളിൽ.) അതിന്റെ ഫലമായി വിനാ​ശ​ക​മായ, പൊടു​ന്ന​നെ​യുള്ള പ്രളയ​ങ്ങ​ളും ഉണ്ടാകാം.​—അനു. ബി15 കാണുക.

അതിശ​യി​ച്ചു​പോ​യി: ഇവിടെ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കുന്ന ഗ്രീക്കു​ക്രി​യയെ “അത്ഭുതം​കൊണ്ട്‌ സ്‌തബ്ധ​രാ​യി” എന്നു നിർവ​ചി​ക്കാം. തുടർച്ചയെ കുറി​ക്കുന്ന ആ ക്രിയാ​രൂ​പം സൂചി​പ്പി​ക്കു​ന്നതു യേശു​വി​ന്റെ വാക്കുകൾ ജനക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ മനസ്സിൽ മായാത്ത മുദ്ര പതിപ്പി​ച്ചെ​ന്നാണ്‌.

യേശു പഠിപ്പി​ക്കുന്ന രീതി: ഈ പദപ്ര​യോ​ഗം, യേശു​വി​ന്റെ പഠിപ്പി​ക്കൽരീ​തി​കളെ മാത്രമല്ല ഉപദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ​യും, അതായത്‌ ഗിരി​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യ​ങ്ങ​ളെ​യും, കുറി​ക്കു​ന്നു.

അവരുടെ ശാസ്‌ത്രി​മാ​രെ​പ്പോ​ലെയല്ല: ആദരണീ​യ​രായ റബ്ബിമാ​രു​ടെ വാക്കു​കളെ ആധികാ​രി​ക​മാ​യി കണ്ട്‌ അത്‌ ഉദ്ധരിച്ച്‌ സംസാ​രി​ച്ചി​രുന്ന ശാസ്‌ത്രി​മാ​രെ​പ്പോ​ലെ​യ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു യേശു. യഹോ​വ​യു​ടെ പ്രതി​നി​ധി​യാ​യി, അധികാ​ര​മു​ള്ള​വ​നാ​യി​ട്ടാ​ണു യേശു സംസാ​രി​ച്ചത്‌. ദൈവ​വ​ച​ന​ത്തിൽ പറഞ്ഞി​രുന്ന കാര്യ​ങ്ങ​ളാ​യി​രു​ന്നു യേശു​വി​ന്റെ ഉപദേ​ശ​ങ്ങൾക്ക്‌ ആധാരം.​—യോഹ 7:16.

ദൃശ്യാവിഷ്കാരം

ചെന്നായ്‌
ചെന്നായ്‌

ഇസ്രാ​യേ​ലി​ലെ ചെന്നാ​യ്‌ക്കൾ പ്രധാ​ന​മാ​യും രാത്രി​യി​ലാണ്‌ ഇര പിടി​ക്കാ​റു​ള്ളത്‌. (ഹബ 1:8) ഭക്ഷണ​ത്തോട്‌ ആർത്തി​യുള്ള ഇക്കൂട്ടം ക്രൗര്യ​ത്തി​നും ധൈര്യ​ത്തി​നും പേരു​കേ​ട്ട​വ​യാണ്‌. അത്യാ​ഗ്ര​ഹി​ക​ളായ ഇവ പലപ്പോ​ഴും തങ്ങൾക്കു തിന്നാ​നാ​കു​ന്ന​തി​ലും കൂടുതൽ ആടുകളെ കൊല്ലാ​റുണ്ട്‌. മിക്ക​പ്പോ​ഴും ഇത്‌ അവയ്‌ക്കു കടിച്ച്‌ വലിച്ചു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കാൻപോ​ലും പറ്റാത്ത​ത്ര​യാ​യി​രി​ക്കും. ബൈബി​ളിൽ മിക്കയി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും മൃഗങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അവയുടെ നല്ലതും മോശ​വും ആയ പ്രത്യേ​ക​തകൾ, ശീലങ്ങൾ എന്നിവ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും പരാമർശി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നത്‌ ആലങ്കാ​രി​കാർഥ​ത്തി​ലാണ്‌. ഉദാഹ​ര​ണ​ത്തിന്‌, മരണശ​യ്യ​യിൽ വെച്ച്‌ യാക്കോബ്‌ നടത്തിയ പ്രവച​ന​ത്തിൽ ബന്യാ​മീൻ ഗോ​ത്രത്തെ ചെന്നാ​യെ​പ്പോ​ലുള്ള (കാനിസ്‌ ലൂപുസ്‌) ഒരു പോരാ​ളി​യാ​യി വർണി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. (ഉൽ 49:27) പക്ഷേ ചെന്നായെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളി​ലും ക്രൗര്യം, അത്യാർത്തി, അക്രമ​സ്വ​ഭാ​വം, കുടിലത എന്നീ മോശം ഗുണങ്ങ​ളു​ടെ പ്രതീ​ക​മാ​യി​ട്ടാണ്‌ ഉപയോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. ഉദാഹ​ര​ണ​ത്തിന്‌ കള്ളപ്ര​വാ​ച​ക​ന്മാ​രെ​യും (മത്ത 7:15) ക്രിസ്‌തീ​യ​ശു​ശ്രൂ​ഷയെ ക്രൂര​മാ​യി എതിർക്കു​ന്ന​വ​രെ​യും (മത്ത 10:16; ലൂക്ക 10:3) ക്രിസ്‌തീ​യ​സ​ഭ​യ്‌ക്കു​ള്ളിൽനിന്ന്‌ അതിനെ അപകട​പ്പെ​ടു​ത്താൻ നോക്കുന്ന വ്യാ​ജോ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​ക്ക​ളെ​യും (പ്രവൃ 20:29, 30) ചെന്നാ​യ്‌ക്ക​ളോ​ടു താരത​മ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടുണ്ട്‌. ചെന്നാ​യ്‌ക്കൾ എത്രമാ​ത്രം അപകട​കാ​രി​ക​ളാ​ണെന്ന്‌ ഇടയന്മാർക്ക്‌ അറിയാ​മാ​യി​രു​ന്നു. “ചെന്നായ്‌ വരുന്നതു കാണു​മ്പോൾ ആടുകളെ വിട്ട്‌ ഓടി​ക്ക​ള​യുന്ന” ‘കൂലി​ക്കാ​ര​നെ​ക്കു​റിച്ച്‌’ യേശു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ‘നല്ല ഇടയനായ യേശു’ ‘ആടുക​ളെ​ക്കു​റിച്ച്‌ ചിന്തയി​ല്ലാത്ത’ ആ കൂലി​ക്കാ​ര​നെ​പ്പോ​ലെയല്ല. യേശു ‘ആടുകൾക്കു​വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ കൊടു​ത്തു.’—യോഹ 10:11-13.

അത്തി മരം, മുന്തി​രി​വള്ളി, മുൾച്ചെടി
അത്തി മരം, മുന്തി​രി​വള്ളി, മുൾച്ചെടി

ദൃഷ്ടാ​ന്ത​ങ്ങ​ളിൽ ഏതൊക്കെ ചെടി​ക​ളെ​ക്കു​റിച്ച്‌ പറയണ​മെന്നു യേശു വളരെ ശ്രദ്ധി​ച്ചാ​ണു തീരു​മാ​നി​ച്ചത്‌. ഉദാഹ​ര​ണ​ത്തിന്‌, മുന്തി​രി​ത്തോ​ട്ട​ത്തിൽ മിക്ക​പ്പോ​ഴും അത്തി മരം നട്ടിരു​ന്നു. ലൂക്ക 13:6-ലെ യേശു​വി​ന്റെ വാക്കുകൾ അതാണു സൂചി​പ്പി​ക്കു​ന്നത്‌. മറ്റു പല ബൈബിൾഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും അത്തിമ​ര​ത്തെ​യും (1) മുന്തി​രി​വ​ള്ളി​യെ​യും (2) കുറിച്ച്‌ ഒരുമിച്ച്‌ പരാമർശി​ച്ചി​ട്ടുണ്ട്‌. (2രാജ 18:31; യോവ 2:22) “സ്വന്തം മുന്തി​രി​വ​ള്ളി​യു​ടെ​യും അത്തി മരത്തി​ന്റെ​യും ചുവട്ടിൽ ഇരിക്കും” എന്ന പദപ്ര​യോ​ഗം സമാധാ​ന​ത്തെ​യും സമൃദ്ധി​യെ​യും സുരക്ഷി​ത​ത്വ​ത്തെ​യും പ്രതീ​ക​പ്പെ​ടു​ത്തി. (1രാജ 4:25; മീഖ 4:4; സെഖ 3:10) എന്നാൽ ആദാം പാപം ചെയ്‌ത​തി​നെ​ത്തു​ടർന്ന്‌ യഹോവ ഭൂമിയെ ശപിച്ച​തി​നെ​ക്കു​റിച്ച്‌ പറയു​ന്നി​ടത്ത്‌ മുൾച്ചെ​ടി​യെ​യും ഞെരി​ഞ്ഞി​ലി​നെ​യും കുറി​ച്ചാ​ണു പറഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നത്‌. (ഉൽ 3:17, 18) മത്ത 7:16-ൽ മുൾച്ചെ​ടി​യെ​ക്കു​റിച്ച്‌ പറഞ്ഞ​പ്പോൾ യേശു​വി​ന്റെ മനസ്സി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നത്‌ ഏതു ചെടി​യാ​ണെന്നു കൃത്യ​മാ​യി പറയാ​നാ​കി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ചിത്ര​ത്തിൽ കാണി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നത്‌ (സെന്റോ​റിയ ഇബേറിക്ക) (3) ഇസ്രാ​യേ​ലിൽ ധാരാ​ള​മാ​യി കാണുന്ന ഒരിനം മുൾച്ചെ​ടി​യാണ്‌.