Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

82. TÖRTÉNET

Márdokeus és Eszter

Márdokeus és Eszter

MENJÜNK vissza most időben néhány évvel azelőttre, hogy Ezsdrás Jeruzsálembe ment. Perzsia királyságában Márdokeus és Eszter a két legmagasabb rangú izraelita. Eszter a királyné, az unokatestvére, Márdokeus pedig a király után az ország leghatalmasabb embere. De lássuk csak az előzményeket!

Eszter szülei meghaltak, amikor ő még nagyon kicsi volt, így Márdokeus nevelte fel őt. Ahasvérusnak, Perzsia királyának a palotája Susán városában van, és Márdokeus az ő szolgálatában áll. Egy nap a király felesége, Vásti nem engedelmeskedik férjének, ezért a király új feleséget választ magának, hogy az legyen a királyné. Tudod, kire esik a választása? Igen, a szép, fiatal Eszterre.

Látod ezt a gőgös férfit, aki előtt meghajolnak az emberek? Hámánnak hívják. Nagyon befolyásos személy Perzsiában. Hámán azt szeretné, ha Márdokeus, aki ott ül, szintén meghajolna előtte. Márdokeus azonban nem hajlandó rá. Úgy véli, ilyen gonosz ember előtt nem helyes meghajolni. Ez nagyon felbőszíti Hámánt, ezért megtorlásra szánja el magát. Hazugságokat állít a király előtt az izraelitákról.

– Gonosz nép ez, amely nem tartja be törvényeidet – mondja. – Ki kellene irtani őket.

Ahasvérus nem tudja, hogy a felesége, Eszter izraelita. Hallgat Hámánra, és törvénybe iktatja, hogy egy bizonyos napon az összes izraelitát meg kell ölni.

Amikor Márdokeus tudomást szerez erről a törvényről, nagyon elkeseredik. Üzenetet küld Eszternek:

– Beszélned kell a királlyal, és könyörögnöd kell neki, hogy mentsen meg bennünket.

Perzsiában törvényellenes, hogy valaki meghívás nélkül járuljon a király elé. Eszter mégis megteszi. A király kinyújtja feléje aranypálcáját, jelezve ezzel, hogy ne öljék meg őt. Eszter nagy lakomára hívja a királyt és Hámánt. Ott a király megkérdezi Esztertől, hogy mit kér tőle. Eszter azt válaszolja, hogy ha a király és Hámán másnap ismét nála lakomáznak, akkor majd megmondja.

A másnapi lakomán Eszter így szól a királyhoz:

– Meg akarnak ölni engem és népemet.

– Ki merészel ilyet tenni? – kérdi haragosan a király.

– Ellenségünk, ez a férfi, a gonosz Hámán! – mondja Eszter.

A királyt elönti a méreg. Parancsot ad Hámán kivégzésére. Márdokeust pedig olyan hatalommal ruházza fel, amelynél csak az övé nagyobb. Márdokeus gondoskodik egy új törvényről, mely megengedi, hogy az izraeliták harcoljanak az életükért azon a napon, amikor meg akarják ölni őket. Mivel Márdokeus most már magas rangú ember, sokan segítenek az izraelitáknak, így azok megmenekülnek ellenségeiktől.