Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

80. TÖRTÉNET

Isten népe elhagyja Babilont

Isten népe elhagyja Babilont

KÖZEL két év telt el, amióta a médek és a perzsák elfoglalták Babilont. És nézd, mi történik most! Igen, az izraeliták elhagyják Babilont. Hogyan váltak szabaddá? Ki engedte őket el?

Círusz, Perzsia királya. Jóval Círusz születése előtt Jehova ezt íratta róla prófétájával, Ézsaiással: „Pontosan azt teszed majd, amit akarok. A kapukat nyitva hagyják, hogy elfoglald a várost.” És csakugyan Círusz állt az élen, amikor elfoglalták Babilont. A médek és a perzsák az éjszaka leple alatt nyomultak be a városba a nyitva hagyott kapukon át.

De Jehova prófétája, Ézsaiás azt is megmondta, hogy Círusz parancsot ad majd Jeruzsálem és temploma újjáépítésére. Vajon tényleg adott ki ilyen parancsot Círusz? Igen. Ezt mondta az izraelitáknak:

– Menjetek Jeruzsálembe, és építsétek fel a ti Istenetek, Jehova templomát.

Az izraeliták pedig, akiket a képen látsz, készségesen útnak indulnak, hogy eleget tegyenek e parancsnak. A Babilonban élő izraeliták azonban nem tudják mindnyájan megtenni a hosszú, mintegy 800 kilométeres utat Jeruzsálembe. Sokan annyira öregek vagy betegek, hogy nem képesek ekkora távolságot megtenni. Mások egyéb okok miatt nem mennek. De Círusz ezt mondja a Babilonban maradóknak:

– Adjatok ezüstöt, aranyat és egyéb ajándékokat az embereknek, akik visszatérnek, hogy felépítsék Jeruzsálemet és templomát.

A Jeruzsálembe készülő izraeliták tehát sok ajándékot kapnak. Círusz azokat a csészéket és poharakat is odaadja nekik, amelyeket még Nabukodonozor király hozott magával Jehova templomából, amikor lerombolta Jeruzsálemet. A hazatérő izraelitáknak sok mindent kell magukkal vinniük.

Közel négy hónapos utazás után az izraeliták éppen idejében érkeznek meg Jeruzsálembe. Pontosan hetven éve, hogy a város elpusztult, és az ország teljesen elnéptelenedett. Bár az izraeliták most már ismét a saját hazájukban vannak, nehéz időket kell még átvészelniük, amint mindjárt látni fogjuk.