Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

81. TÖRTÉNET

Bíztak Isten segítségében

Bíztak Isten segítségében

SOK ezer ember teszi meg a hosszú utat Babilontól Jeruzsálemig. Amikor megérkeznek, a város egy nagy romhalmaz, és teljesen lakatlan. Az izraelitáknak elölről kell kezdeniük a város felépítését.

Először egy oltárt építenek. Itt mutatják be állatáldozataikat, vagyis az ajándékaikat Jehovának. Néhány hónap múlva hozzákezdenek a templom építéséhez. De a szomszédságukban lakó ellenséges népek nem akarják, hogy felépítsék. Ezért megpróbálják megfélemlíteni őket, hogy abbahagyják a munkát. Végül sikerül rávenniük Perzsia új királyát, hogy olyan törvényt hozzon, amelyben elrendeli az építési munkák beszüntetését.

Múlnak az évek. Már tizenhét éve, hogy az izraeliták eljöttek Babilonból. Jehova elküldi Aggeus és Zakariás prófétát, hogy felszólítsák a népet az építkezés folytatására. Az emberek bíznak Isten segítségében, és engedelmeskednek a prófétáknak. Újból megkezdik az építkezést, noha a törvény tiltja.

Egy perzsa tisztviselő, Tattenai kérdőre vonja őket, hogy milyen jogon építik a templomot. Az izraeliták elmondják neki, hogy mire utasította őket Círusz király még Babilonban: „Menjetek Jeruzsálembe, és építsétek fel a ti Istenetek, Jehova templomát.”

Tattenai levelet küld Babilonba, és megkérdezi, hogy Círusz, aki időközben meghalt, csakugyan ezt mondta-e. Hamarosan válasz jön Perzsia új királyától. Eszerint Círusz valóban így rendelkezett. A király még ezt is írja levelében: „Engedd, hogy az izraeliták felépítsék Istenük templomát. És megparancsolom, hogy segíts nekik.” Körülbelül négy év múlva a templom elkészül, és az izraeliták nagyon boldogok.

Megint eltelik sok év. Már majdnem negyvennyolc éve annak, hogy a templom felépült. Jeruzsálem lakói szegények, a város és Isten temploma nem túl szép. Babilonban az izraelita Ezsdrás tudomást szerez róla, hogy Isten temploma javításra szorul. Tudod-e, mit tesz ezért?

Ezsdrás Artaxerxész perzsa király elé járul. Ez a jó király sok ajándékot küld vele Jeruzsálembe. Ezsdrás megkéri a Babilonban élő izraelitákat, hogy segítsenek elvinni az ajándékokat Jeruzsálembe. Mintegy hatezer ember ajánlkozik, hogy elkíséri. Sok ezüstöt, aranyat és egyéb értéket visznek magukkal.

Ezsdrás attól tart, hogy útközben rablók támadnak rájuk, elveszik tőlük az ezüstöt meg az aranyat, és megölik őket. Ezért, ahogy a képen is láthatod, összehívja az embereket. Jehovához imádkoznak, hogy oltalmazza meg őket a Jeruzsálembe vezető, hosszú úton.

És Jehova megvédi őket. Négy hónap múlva sértetlenül érkeznek meg Jeruzsálembe. Hát nem azt mutatja ez, hogy Jehova meg tudja védeni azokat, akik bíznak a segítségében?