Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

16. TÖRTÉNET

Izsák jó feleséget kap

Izsák jó feleséget kap

TUDOD-E, kicsoda a képen látható nő? A neve Rebeka. A férfi pedig, akivel éppen találkozik, Izsák. Rebeka Izsák felesége lesz. Mi volt ennek az előzménye?

Ábrahám jó feleséget kívánt szerezni a fiának, Izsáknak. Nem akarta, hogy kánaánita nőt vegyen feleségül, mert azok az emberek hamis isteneket imádtak. Ábrahám ezért hívatta a szolgáját, és ezt mondta neki:

– Menj vissza Háránba, ahol a rokonaim élnek, és onnan hozz feleséget Izsák fiamnak.

Ábrahám szolgája azon nyomban elindult a hosszú útra tíz tevével. Mikor már csaknem odaért, ahol Ábrahám rokonai laktak, megállt egy kútnál. Késő délután volt. A városból az asszonyok ilyenkor szoktak vízért jönni a kúthoz. Ábrahám szolgája imában ezt kérte Jehovától:

– Az a nő legyen az, akit Izsák feleségéül választottál, aki inni ad nekem és a tevéknek.

Kisvártatva Rebeka jött vízért. Amikor a szolga inni kért tőle, adott neki, majd a tevéknek is merített annyit, hogy mind eloltsák szomjukat. Ez nehéz munka volt, mert a tevék rengeteg vizet isznak.

Amikor Rebeka végzett a munkával, Ábrahám szolgája megkérdezte tőle, hogy hívják az apját, és hogy náluk tölthetné-e az éjszakát. Rebeka így felelt:

– Az apám Betuel, és van elég helyünk számodra.

Ábrahám szolgája tudta, hogy Betuel Ábrahám testvérének, Náhornak a fia. Letérdelt hát, és megköszönte Jehovának, hogy elvezette őt Ábrahám rokonaihoz.

Aznap este Ábrahám szolgája elmondta Betuelnek és Rebeka testvérének, Lábánnak, hogy miért jött. Mindketten beleegyeztek, hogy Rebeka elmenjen vele, és Izsák felesége legyen. Mit szólt ehhez Rebeka, amikor megkérdezték? Igent mondott, hajlandó volt elmenni. Így rögtön másnap nekivágtak a nagy útnak teveháton, vissza Kánaánba.

Este volt, amikor megérkeztek. Rebeka megpillantott egy férfit, aki a mezőt járta. Izsák volt az. Amikor meglátta Rebekát, öröm töltötte el. Az anyja, Sára három évvel azelőtt halt meg, és Izsák még mindig bánatos volt emiatt. De most, hogy szívből megszerette Rebekát, újra boldog volt.