Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

76. TÖRTÉNET

Jeruzsálem pusztulása

Jeruzsálem pusztulása

TÖBB mint tíz éve már, hogy Nabukodonozor király elvitte a legműveltebb izraelitákat Babilonba. Nézd, mi történik most! Jeruzsálem lángokban áll. Azokat az izraelitákat, akiket nem öltek meg, foglyokként hurcolják Babilonba.

Emlékezz rá, hogy Jehova prófétái figyelmeztették a népet, hogy ez lesz a vége, ha nem hagynak fel gonosz szokásaikkal. De az izraeliták nem hallgattak a prófétákra. Továbbra is hamis isteneket imádtak Jehova helyett. Ezért megérdemlik a büntetést. Isten prófétája, Ezékiel beszámol azokról a gonosz dolgokról, amelyeket az izraeliták elkövettek.

Tudod, hogy ki Ezékiel? Egyike azoknak az ifjaknak, akiket Nabukodonozor király Babilonba vitt több mint tíz évvel Jeruzsálem szörnyű pusztulása előtt. Dániel és három barátja, Sidrák, Misák és Abednegó is akkor került Babilonba.

Mialatt Ezékiel Babilonban van, Jehova megmutatja neki, milyen gonosz dolgok történnek Jeruzsálemben, a templomban. Jehova csodát tesz, hogy Ezékiel, aki a valóságban Babilonban van, lássa, mi folyik a templomban. És micsoda megdöbbentő dolgok tárulnak a szeme elé!

– Nézd, milyen utálatos dolgokat követnek el az emberek itt, a templomban! – mondja Jehova Ezékielnek. – Nézd, a falakat kígyók és más állatok képei borítják! S nézd az izraelitákat, amint imádják azokat!

Ezékiel látja mindezt, és hűen beszámol róla írásban.

– Látod, mit tesznek az izraelita vezetők titokban? – kérdezi Jehova Ezékieltől.

Igen, a próféta azt a hetven férfit is látja, akik hamis isteneket imádnak, és közben ezt mondják:

– Nem lát minket Jehova. Elhagyta az országot.

Jehova ezután néhány asszonyt mutat Ezékielnek a templom északi kapujánál. Ott ülnek, és Tammúzt, a hamis istent imádják. És Ezékiel látja a férfiakat is Jehova templomának bejáratánál. Körülbelül huszonöten vannak, és meghajolnak kelet felé, hogy a napot imádják!

– Ezek az emberek nem tisztelnek engem – jelenti ki Jehova. – Nem elég, hogy gonosz dolgokat művelnek, de ráadásul éppen itt teszik, a templomomban!

Így hát Jehova megígéri:

– Érezni fogják haragom hevét. Nem fogom sajnálni őket, amikor elpusztulnak.

Mindössze három évvel azután, hogy Jehova megmutatja ezeket a dolgokat Ezékielnek, az izraeliták fellázadnak Nabukodonozor király ellen. Erre ő kivonul, hogy harcoljon ellenük. Másfél év után a babiloniak áttörnek Jeruzsálem falain, és porig égetik a várost. A legtöbb embert megölik vagy fogságba viszik Babilonba.

Miért engedi meg Jehova, hogy ez a borzalmas pusztulás az izraelitákra szakadjon? Azért, mert nem hallgattak rá, és nem tartották be a törvényeit. Láthatjuk ebből, hogy milyen fontos mindig azt tennünk, amit Isten mond.

Először néhány embernek megengedik, hogy Izrael földjén maradjon. Nabukodonozor egy Gedália nevű zsidó férfit nevez ki föléjük. De később néhány izraelita meggyilkolja Gedáliát. Az emberek most félnek, hogy a babiloniak mindnyájukat elpusztítják ezért a gonoszságért. Egyiptomba menekülnek hát, és Jeremiást is kényszerítik, hogy velük menjen.

Izrael földje így teljesen elnéptelenedik. Hetven évig senki sem él ott, az ország teljesen kihalt. De Jehova megígéri, hogy hetven év elteltével visszaviszi népét a földjére. Mi történik időközben Isten népével Babilon földjén, ahová elhurcolták őket? Lássuk csak!