Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

102. TÖRTÉNET

Jézus él

Jézus él

TUDOD, kicsoda ez a nő és a két férfi? A nő Mária Magdaléna, Jézus egyik barátja. A fehér ruhás férfiak pedig angyalok. A kis helyiség, ahová Mária behajol, hogy körülnézzen, egy sírbolt. Itt helyezték el Jézus testét a halála után. De a holttest már nincs itt! Vajon ki vitte el? Nos, lássuk!

Miután Jézus meghal, a papok ezt mondják Pilátusnak:

– Mikor Jézus még élt, azt mondta, hogy három nap múlva feltámad. Parancsold hát meg, hogy őrizzék a sírját, nehogy a tanítványai ellopják a testét, és azt állítsák, hogy feltámadt.

Pilátus azt feleli a papoknak, hogy ők őriztessék a sírt katonákkal.

De Jézus halála után a harmadik napon, kora reggel váratlanul megjelenik Jehova angyala, és elgördíti a követ a sír elől. A katonák ijedtükben mozdulni sem tudnak. Mire benéznek a sírboltba, a holttest már nincs ott! Néhány katona a városba siet, hogy értesítse a papokat. Tudod, mit tesznek a gonosz papok? Lefizetik a katonákat, hogy hazudjanak.

– Mondjátok azt, hogy a tanítványai éjszaka eljöttek, és ellopták a holttestet, amíg ti aludtatok – utasítják őket.

Ezalatt néhány Jézusban hívő asszony a sírhoz indul. S hogy meglepődnek, amikor üresen találják! Hirtelen két ragyogó ruhás angyal jelenik meg.

– Miért keresitek itt Jézust? – kérdezik. – Feltámadt. Menjetek gyorsan, és szóljatok a tanítványainak!

Erre az asszonyok futásnak erednek. Útközben megállítja őket egy férfi. Mit gondolsz, ki lehet az? Maga Jézus!

– Menjetek, szóljatok a tanítványaimnak – mondja.

Amikor az asszonyok elmondják a tanítványoknak, hogy Jézus él, és hogy látták őt, azok nem akarnak hinni nekik. Péter és János a sírhoz siet, hogy a saját szemével győződjön meg róla, de a sír üres. Mária Magdaléna még ott marad, miután ők elmennek. Ekkor néz be a sírba, és látja meg a két angyalt.

Tudod, mi történt Jézus testével? Isten eltüntette. Nem abban a fizikai testben támasztotta fel Jézust, amelyben meghalt, hanem új, szellemi testet adott neki, amilyen az égi angyaloké is. De hogy megmutassa a tanítványainak, hogy él, Jézus olyan testet ölthet magára, amely látható az emberek számára. Erről még fogunk tanulni.